Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 29 oktober klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 2019-10-29.pdf 247.5 kB 2019-10-25 08.03
5. Tjänsteutlåtande Ekonomisk uppföljning.pdf 629.4 kB 2019-10-25 08.04
5. Bilaga Ekonomisk uppföljning.pdf 1.1 MB 2019-10-25 08.04
6. Tjänsteutlåtande - Justering av investeringsbudget 2019.pdf 761.5 kB 2019-10-25 08.04
7. Tjänsteutlåtande Investeringsbudget för Tekniska nämnden avseende 2020.pdf 461 kB 2019-10-25 08.04
7. Bilaga 1 - Investeringsbudget för Tekniska nämnden 2020.pdf 210 kB 2019-10-25 08.05
9. Tjänsteutlåtande Förslag till nya taxor och avgifter för 2020.pdf 380.2 kB 2019-10-25 08.05
9. Bilaga 1 - Taxor och avgifter 2020.pdf 1 MB 2019-10-25 08.05
9. Bilaga 2 - Mål och resultatstyrning.pdf 506.5 kB 2019-10-25 08.05
11. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut 01400 Slussholmen.pdf 1.1 MB 2019-10-25 08.05
11. Bilaga 1 - Illustrationsplan Slussholmen.pdf 1.8 MB 2019-10-25 08.05
12. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut 02840 Säbybron.pdf 1.3 MB 2019-10-25 08.06
12. Bilaga 1 - Illustrationsplan Säbybron.pdf 34.2 MB 2019-10-25 08.06
13. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 15-2018 - Enkelriktning av trafiken genom centrum.pdf 981.9 kB 2019-10-25 08.06
13. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 15-2018 - Enkelriktning.pdf 1.2 MB 2019-10-25 08.06
14. Tjänsteutlåtande - Svar på Medborgarförslag nr 15-2019 - Utveckla-bygg ny skatepark.pdf 106.8 kB 2019-10-25 08.06
14. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 15_2019-utveckla bygg ny skatepark.pdf 563.7 kB 2019-10-25 08.07
15. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 17_2018 - Infartsparkering.pdf 955.6 kB 2019-10-25 08.07
15. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 172018 – Infartsparkering..pdf 502 kB 2019-10-25 08.07
18. Redovisning delegationsbeslut 2019-10-29.pdf 450.7 kB 2019-10-25 08.07
18. Bilaga 1 - Redovisning delegationsbeslut.pdf 339.5 kB 2019-10-25 08.08
Protokoll TN 2019-10-29.pdf 13.4 MB 2019-11-05 07.46

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
måndag 23 september 2019
Senast uppdaterad:
fredag 25 oktober 2019