Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 20 augusti klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 2019-08-20.pdf 258.1 kB 2019-08-15 15.46
3. Ekonomisk redovisning per 31 juli 2019, Tekniska nämnden.pdf 565.4 kB 2019-08-15 15.46
3. Åtgärdsplan med anledning av kostnadsutveckling för samhällsbetalda resor.pdf 974.1 kB 2019-08-15 15.47
5. Tjänsteutlåtande - direktupphandling av skolbuss Stavaområdet.pdf 578.4 kB 2019-08-15 15.47
6. Tjänsteutlåtande upphandling av skolbusstrafik för Österåkers kommun.pdf 625 kB 2019-08-20 16.19
7. Preliminär verksamhetsplan för 2020, Tekniska nämnden.pdf 611.8 kB 2019-08-15 15.49
7. Bilagor till VP budget 2020 TN.xlsx 99.3 kB 2019-08-15 15.49
8. Sammanträdestider hösten vintern 2019 - Beredningsprocess.pdf 362.8 kB 2019-08-15 15.50
9. Tjänsteutlåtande - Revidering av Tekniska nämnden delegationsordning avseende skolskjuts.pdf 578.8 kB 2019-08-15 15.50
11. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut Slussholmen.pdf 1.1 MB 2019-08-15 15.50
11. Bilaga 1 Illustrationsplan.pdf 1.8 MB 2019-08-15 15.51
12. Tjänsteutlåtande - Svar på motion nr 7_2019 - Säkra vägövergångar.pdf 631.7 kB 2019-08-15 15.51
12. Bilaga 1 Motion nr 7_2019.pdf 493.1 kB 2019-08-15 15.51
12. Bilaga 2 Skrivelse - Trafiksäkerheten på väg 276 norr om Åkersberga.pdf 558.2 kB 2019-08-15 15.51
13. Tjänsteutlåtande - Svar på Motion nr 21_2018 - Bygg södra boulevarden nu.pdf 623.4 kB 2019-08-15 15.51
13. Bilaga 1 Motion nr 21_2018.pdf 3.1 MB 2019-08-15 15.52
14. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 19_2018-Rent vid gångvägar i Åkersberga.pdf 646.7 kB 2019-08-15 15.52
14. Bilaga 1 Medborgarförslag 19_2018.pdf 621.9 kB 2019-08-15 15.52
15. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 3_2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar.pdf 894.4 kB 2019-08-15 15.52
15. Bilaga 1 Medborgarförslag 3_2019.pdf 619.9 kB 2019-08-15 15.52
16. Tjänsteutlåtande - Driftavtal offentlig toalett Husarö.pdf 992.9 kB 2019-08-15 15.53
16. Bilaga 1 Avtal.pdf 147.6 kB 2019-08-15 15.53
17. Tjänsteutlåtande - Remissvar om ny hastighetsbegränsning, Väsbystrandsvägen samt Knektuddsvägen, Ljusterö.pdf 546.4 kB 2019-08-15 15.53
17. Bilaga 1 - Ansökan.pdf 467.1 kB 2019-08-15 15.53
17. Bilaga 2 - Karta.pdf 648.9 kB 2019-08-15 15.53
18. Redovisning delegationsbeslut 2019-08-20.pdf 454.6 kB 2019-08-15 15.54
18. Bilaga 1 Redovisning av delegationsbeslut.pdf 351.3 kB 2019-08-15 15.54
18. Bilaga 2 Redovisning av delegationsbeslut.pdf 341.2 kB 2019-08-15 15.54
Protokoll TN 2019-08-20.pdf 25 MB 2019-08-26 11.05

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
tisdag 20 augusti 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 15 augusti 2019