Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 19 juni klockan 9.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2019-06-19.pdf 101.8 kB 2019-06-13 11.07
3. Tjut - Granskning av detaljplan för Hagby äng o kulle etapp 1.pdf 1.2 MB 2019-06-13 11.08
3. Bilaga 1..pdf 13.7 MB 2019-06-13 11.08
4. Tjut - Planuppdrag för Tuna 6 151 m.fl..pdf 1.1 MB 2019-06-13 11.08
4. Bilaga. Förstudierapport Tuna 6_151.pdf 3.6 MB 2019-06-13 11.08
5. Tjut - Samråd kring förslag till detaljplan för Slussholmen.pdf 1.1 MB 2019-06-13 11.08
5. Bilaga 1. Slussholmen Samrådshandling 190605.pdf 9.5 MB 2019-06-13 11.08
5. Bilaga 2. Intrångskarta A3 2019-06-05.pdf 547.7 kB 2019-06-13 11.08
5. Bilaga 3. Dom Vattenverksamhet.pdf 2.2 MB 2019-06-13 11.08
5. DP_Slussen_Illustrationskarta A3.pdf 1.4 MB 2019-06-13 11.08
5. DP_Slussen_Plankarta A3.pdf 1.4 MB 2019-06-13 11.08
6. Tjut - Utställning kring förslag till detaljplan för Svinninge handel (Svartgarn 2 506 m.fl.).pdf 1.2 MB 2019-06-13 11.08
6. Bilaga 1. Samlingsfil utställningshandlingar Svinninge handel.pdf 14.9 MB 2019-06-13 11.08
6. Bilaga 2. Plankarta Svinninge handel utställning A3.pdf 500.3 kB 2019-06-13 11.08
7. Tjut - Avslutande av inaktuellt detaljplaneuppdrag inom del av Husby 3 3.pdf 715.7 kB 2019-06-13 11.08
7. Bilaga 1. Protokollsutdrag KS 2017-02-13, § 2 7.pdf 58.1 kB 2019-06-13 11.08
7. Bilaga 2. Ortofoto över planområdet samt programområdet.pdf 1003.3 kB 2019-06-13 11.08
8. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2018 från Fransisco Contreras (V) - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf 125.4 kB 2019-06-13 15.47
8. Tjut - Svar på motion nr 11 2018 från Francisco Contreras (V) - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf 959.2 kB 2019-06-13 11.08
8. Bilaga. Protokollsutdrag TN 2019-05-28, § 5 16.pdf 167.9 kB 2019-06-13 11.08
9. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12-2018 från Peter Wihlner (SD) - Skolskjuts.pdf 105.1 kB 2019-06-13 15.47
9. Tjut - Svar på motion nr 12 2018 från Peter Wihlner (SD) – Fri skolskjuts.pdf 1.9 MB 2019-06-13 11.08
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 11 2017 – Destruktion av båtar.pdf 73.9 kB 2019-06-13 11.08
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 11 2017 – Destruktion av båtar.pdf 9.5 MB 2019-06-13 11.08
11. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 13 2018 – Hundrastgård i nya Skånstaparken.pdf 72.7 kB 2019-06-13 11.08
11. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 13 2018 – Hundrastgård i nya Skånstaparken.pdf 809.2 kB 2019-06-13 11.08
11. Bilaga. Protokollsutdrga TN 2019-05-28, § 5 18.pdf 81.2 kB 2019-06-13 11.08
12. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6 2019 - Buss Lervik - Åkersberga Centrum.pdf 71.5 kB 2019-06-13 11.08
12. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6 2019 - Buss Lervik - Åkersberga Centrum.pdf 1.1 MB 2019-06-13 11.08
12. Bilaga. Protokollsutdrag TN 2019-05-28, § 5 19.pdf 123.5 kB 2019-06-13 11.08
13. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 8 2019 - Ny busslinje Lervik Brevik – Åkersberga centrum och Lervik Brevik – Margretelunds centrum.pdf 73.3 kB 2019-06-13 11.08
13. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 8 2019 - Ny busslinje Lervik Brevik – Åkersberga centrum och Lervik Brevik – Margretelunds centrum.pdf 1.2 MB 2019-06-13 11.08
13. Bilaga. Protokollsutdrag TN 2019-05-28, § 5 20.pdf 133.4 kB 2019-06-13 11.08
Protokoll Plan-AU 2019-06-19.pdf 1.7 MB 2019-06-20 09.41

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 19 juni 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018