Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen - Extra

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 10 juni klockan 14.00 i Fullmäktigesalen. Observera klockslag och sammanträdeslokal!

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Kommunstyrelsen 2019-06-10.pdf 167.8 kB 2019-06-04 10.29
3. Tjut - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2020 och planåren 2021-2022.pdf 16 MB 2019-06-04 15.58
4. AU-protokoll - Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2-151 – Friidrottsarenan.pdf 345.5 kB 2019-06-04 10.29
4. Tjut - Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2-151 – Friidrottsarenan.pdf 405.9 kB 2019-06-04 10.29
5. AU-protokoll - Ansökan om kommunal borgen Tuna 8-213 – Österskärsskolan.pdf 310.2 kB 2019-06-04 10.29
5. Tjut - Ansökan om kommunal borgen Tuna 8-213 – Österskärsskolan.pdf 385.7 kB 2019-06-04 10.29
6. Tjut - Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen - Trygg, säker och störningsfri, version 1.0.pdf 254.8 kB 2019-06-04 10.29
6. Bilaga 1- Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf 776.1 kB 2019-06-04 10.29
6. Bilaga 2 Gemensamma förmågor -Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf 391.1 kB 2019-06-04 10.30
6. Bilaga 3 Modellbeskrivning - Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf 1.2 MB 2019-06-04 10.30
6 Bilaga 4 skrivelse Länsstyrelsen - Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf 136.7 kB 2019-06-04 10.30
7. Tjut - Fortsatt planuppdrag för Näsängen etapp 1 och 2.pdf 1.3 MB 2019-06-04 10.30
9. Tjut - Kompensation för framtida pensionsbortfall för förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf 290.8 kB 2019-06-04 10.30
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 19-2017 från Björn Molin (RP) - Angående tiggeriet.pdf 109.5 kB 2019-06-05 08.37
10. Tjut - Tjut - Svar på motion nr 19-2017 från Björn Molin (RP) - Angående tiggeriet.pdf 220.8 kB 2019-06-04 15.17
10. Motion nr 19-2017 från Björn Molin (RP) - Angående tiggeriet.pdf 208.3 kB 2019-06-04 15.17
12. Tjut - Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun.pdf 510.2 kB 2019-06-04 10.31
13. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 61 kB 2019-06-10 11.32
14. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 58.5 kB 2019-06-10 11.32
Nytt ärende 15 - Tjut Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Polismyndigheten och Österåkers kommun samt medborgarlöfte.pdf 682.5 kB 2019-06-05 11.04
Protokoll KS 2019-06-10 - Omedelbar justering.pdf 84.2 kB 2019-06-10 19.23
Protokoll KS 2019-06-10.pdf 1.3 MB 2019-06-11 11.20

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 4 juni 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 5 juni 2019