Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 13 maj klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunarkivet, kommunarkivet@osteraker.se.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2019-05-13.pdf 1.2 MB 2019-05-03 12.27
3a Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-24.pdf 7.8 MB 2019-05-03 12.27
3b Tjut samt revisionsrapport - Svar på revisionsrapport- Uppföljande granskning av styrning och kontroll av större investeringar.pdf 8.6 MB 2019-05-03 12.28
3c Svar på medborgarförslag nr 16-2018 - Lekplats i Svinninge.pdf 922.5 kB 2019-05-03 12.28
3d Årsredovisning Kommunalförbundet Norrvatten.pdf 883.3 kB 2019-05-03 12.28
3d Revisionsberättelse Kommunalförbundet Norrvatten.pdf 79.2 kB 2019-05-03 12.28
3e Beslut om entledigande av nämndeman.pdf 309.2 kB 2019-05-13 10.07
3f Länsstyrelsen har utsett ny ersättare (L) för ledamot i Kommunfullmäktige.pdf 356.2 kB 2019-05-13 10.07
4a svar på interpellation nr 4-2019.pdf 508 kB 2019-05-10 16.14
4a Interpellation nr 4-2019.pdf 176.7 kB 2019-05-03 12.28
4b svar på interpellation nr 5-2019.pdf 907.8 kB 2019-05-13 10.07
4b interpellation nr 5-2019.pdf 233.9 kB 2019-05-03 12.28
4c svar på interpellation nr 6-2019.pdf 909.5 kB 2019-05-10 16.14
4c interpellation nr 6-2019.pdf 182.4 kB 2019-05-03 12.28
5. KS protokoll - Antagande av VA-plan, med dagvattenstrategi, för Österåkers kommun.pdf 432.5 kB 2019-05-03 12.29
5. Tjut - Antagande av VA-plan, med dagvattenstrategi, för Österåkers kommun.pdf 327.7 kB 2019-05-03 12.29
5. VA-plan för Österåkers kommun 190219.pdf 11.8 MB 2019-05-03 12.29
5. Bilaga VA_översikt Österåkers kommun (inkl. bilagor) 190219.pdf 10.2 MB 2019-05-03 12.29
5. Bilaga Dagvattenstrategi för Österåkers kommun (inkl. bilagor) 190314.pdf 6.7 MB 2019-05-03 12.29
5. Kartbilaga 1 190219.pdf 1.2 MB 2019-05-03 12.30
5. Tabellbilaga 1 190219.pdf 416 kB 2019-05-03 12.30
5. Bilaga VA_policy.pdf 366.2 kB 2019-05-03 12.30
6. KS protokoll - Särskilt boende för äldre på Ljusterö.pdf 839.8 kB 2019-05-03 12.30
6. Tjut - Särskilt boende för äldre på Ljusterö.pdf 1.9 MB 2019-05-03 12.30
7. KS protokoll - Revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottets styrregler.pdf 1.3 MB 2019-05-03 12.31
7. Tjut - Revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottets styrregler.pdf 2 MB 2019-05-03 12.31
8. KS protokoll - Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten.pdf 485.4 kB 2019-05-03 12.31
8. Tjut - Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten.pdf 7.5 MB 2019-05-03 12.31
9. KS protokoll - Tilläggshyresavtal konstgräsplan Margretelunds fotbollsplan.pdf 524.5 kB 2019-05-03 12.31
9. Tjut - Tilläggshyresavtal konstgräsplan Margretelunds fotbollsplan.pdf 799.9 kB 2019-05-03 12.31
10. KS protokoll - Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf 1.1 MB 2019-05-03 12.32
10. Tjut - Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf 22.1 MB 2019-05-03 12.32
11. KS protokoll - Revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB genom tillägg av lydelse om ersättare (suppleant).pdf 520.2 kB 2019-05-03 12.32
11. Tjut - Revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB genom tillägg av lydelse om ersättare (suppleant).pdf 2.8 MB 2019-05-03 12.32
12. KS protokoll - Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel för 2019.pdf 838.9 kB 2019-05-03 12.32
12. Tjut - Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vi.pdf 4.5 MB 2019-05-03 12.32
13. KS protokoll - Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB.pdf 458.6 kB 2019-05-03 12.33
13. Tjut - Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB.pdf 1.5 MB 2019-05-03 12.33
14. KS protokoll - Upphäva riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående huvudman för förskola.pdf 315 kB 2019-05-03 12.33
14. Tjut - Upphäva riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående huvudman för förskola.pdf 2.3 MB 2019-05-03 12.33
16. KS protokoll - Svar på motion nr 232017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor.pdf 469.6 kB 2019-05-03 12.33
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) -Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring .pdf 423.3 kB 2019-05-03 12.34
16. Tjut - Svar på motion nr 23 2017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolo.pdf 469.3 kB 2019-05-03 12.34
16. Motion nr 23 2017.pdf 182.7 kB 2019-05-03 12.34
17. KS protokoll - Svar på motion nr 22018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf 450.6 kB 2019-05-03 12.34
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf 347.1 kB 2019-05-03 12.34
17. Tjut - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf 2.4 MB 2019-05-03 12.34
18. KS protokoll - Svar på motion nr 92018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner.pdf 358.2 kB 2019-05-03 12.35
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om%2.pdf 458.3 kB 2019-05-03 12.35
18. Tjut - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna m.pdf 1.1 MB 2019-05-03 12.35
19. KS protokoll - Svar på motion nr 12019 från Ann-Christine Furustrand (S) – Konsultväxling – bättre användning av skattemedel.pdf 616.1 kB 2019-05-03 12.35
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 1-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) -Konsultväxling - bättre användning av skattemedel.pdf 375.5 kB 2019-05-03 12.35
19. Tjut - Svar på motion nr 1-2019 från Ann- Christine Furustrand angående konsultväxling- bättre användning av skattemedel.pdf 1.3 MB 2019-05-03 12.35
21. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 10-2019.pdf 734.1 kB 2019-05-03 12.35
21. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 12-2019.pdf 696.5 kB 2019-05-03 12.36
KF Protokoll 2019-05-13 §§ 51-535.pdf 2.1 MB 2019-05-22 11.11

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 13 maj 2019
Senast uppdaterad:
fredag 25 september 2020