Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 21 oktober klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunarkivet, kommunarkivet@osteraker.se.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2019-10-21.pdf 286.6 kB 2019-10-11 16.35
3a Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-30.pdf 3.2 MB 2019-10-11 16.36
3b Svar på medborgarförslag nr 19-2018.pdf 281.9 kB 2019-10-11 16.36
3b Svar på medborgarförslag nr 3-2019.pdf 358.4 kB 2019-10-11 16.36
3c KS protokoll - Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport.pdf 114.8 kB 2019-10-11 16.36
3c Tjut samt revisionsrapport - Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport, Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet.pdf 2.6 MB 2019-10-11 16.36
3d Länsstyrelsen har utsett ny ledamot och ny ersättare i Kommunfullmäktige för (SD).pdf 114.5 kB 2019-10-11 16.36
3e Länsstyrelsen har utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige för (MP).pdf 125.4 kB 2019-10-11 16.36
3f Redovisning av uppdrag om översyn av Österåkers kommuns nuvarande lokala ordningsföreskrifter.pdf 1.6 MB 2019-10-11 16.37
3g Protokoll över Valberedningens beslut 2019-10-17.pdf 116.8 kB 2019-10-21 16.11
3h Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21.pdf 1.6 MB 2019-10-21 16.11
4a Svar på interpellation nr 7-2019.pdf 203 kB 2019-10-11 16.37
4a Interpellation nr 7-2019.pdf 404 kB 2019-10-11 16.37
4b Svar på interpellation nr 10-2019.pdf 206 kB 2019-10-11 16.37
4b Interpellation nr 10-2019.pdf 160 kB 2019-10-11 16.37
5. KS Protokoll - Delårsrapport för Österåkers kommun 2019-01-01 – 2019-08-31.pdf 93.9 kB 2019-10-21 16.11
5. Tjut - Delårsrapport för Österåkers kommun 2019-01-01 – 2019-08-31.pdf 134.6 kB 2019-10-11 16.37
5. Bilaga Delårsrapport - Delårsrapport för Österåkers kommun 2019-01-01 – 2019-08-31.pdf 1.6 MB 2019-10-11 16.38
5. Kommunfullmäktiges ordförandes beslutsförslag - Delårsrapport för Österåkers kommun 2019-01-01 – 2019-08-31.pdf 107.8 kB 2019-10-21 17.14
5. Revisorernas delårsutlåtande för år 2019.pdf 713.1 kB 2019-10-17 17.06
5. Bilaga Granskning av delårsrapport 2019.pdf 197.6 kB 2019-10-17 17.06
6. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf 103.9 kB 2019-10-11 16.39
6. Rev. tjut - Antagande av förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf 1.1 MB 2019-10-11 16.39
6. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 5.9 MB 2019-10-11 16.39
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 169.8 kB 2019-10-11 16.39
6. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 154.4 kB 2019-10-11 16.40
6. plankartor a3 - Antagande av detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf 2.6 MB 2019-10-11 16.40
7. KS Protokoll - Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf 115.7 kB 2019-10-11 16.40
7. Tjut - Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf 1.3 MB 2019-10-11 16.41
7. Bilaga. Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf 554.8 kB 2019-10-11 16.41
8. KS Protokoll - Överenskommelse förskottering Roslagsbanan Sverigeförhandlingen.pdf 110.3 kB 2019-10-21 16.12
8. Tjut - Överenskommelse förskottering Roslagsbanan Sverigeförhandlingen.pdf 812.8 kB 2019-10-11 16.41
9. KS Protokoll - Revidering av regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och särskola.pdf 117.4 kB 2019-10-21 16.12
9. Tjut - Revidering av regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och särskola.pdf 300.4 kB 2019-10-11 16.41
9. Bilaga 1 Förslag riktlinjer - Revidering av regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever.pdf 1.5 MB 2019-10-11 16.42
9. Bilaga 2 Nuvarande riktlinjer - Revidering av regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever.pdf 998.4 kB 2019-10-11 16.42
9. Bilaga TN - Revidering av regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever.pdf 205.4 kB 2019-10-11 16.43
10. KS Protokoll - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5.pdf 108.3 kB 2019-10-21 16.12
10. Tjut - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5.pdf 251.9 kB 2019-10-11 16.43
10. Bilaga - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen (KL)-.pdf 489.7 kB 2019-10-11 16.43
11. KS Protokoll - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2018 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2020.pdf 167.7 kB 2019-10-21 16.12
11. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2018 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget .pdf 1.3 MB 2019-10-11 16.44
12. KS Protokoll - Sammanträdestider 2020 för Kommunfullmäktige.pdf 238.6 kB 2019-10-11 16.44
12. Tjut - Sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf 854.6 kB 2019-10-11 16.44
13. KS Protokoll - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf 106.5 kB 2019-10-21 16.12
13. Tjut - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf 3 MB 2019-10-21 16.15
13. Missiv - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf 81.3 kB 2019-10-11 16.45
13. Rekommendation - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf 1.9 MB 2019-10-11 16.45
15. KS Protokoll - Svar på motion nr 4-2018 från Francisco Contreras (V) och Ann-Christine Furustrand (S) – För ett jämställt och tryggare Österåker.pdf 262.6 kB 2019-10-11 16.45
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 4-2018 från Francisco Contreras (V) och Ann-Christine Furustrand (S) - För ett jämställt och .pdf 102.8 kB 2019-10-11 16.45
15. Tjut - Svar på motion nr 4-2018 från Francisco Contreras (V) och Ann-Christine Furustrand (S) – För ett jämställt och tryggare Ös.pdf 2.6 MB 2019-10-11 16.45
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 30-2019.pdf 689.9 kB 2019-10-11 16.46
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 31-2019.pdf 340.7 kB 2019-10-11 16.46
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 32-2019.pdf 367.4 kB 2019-10-11 16.46
KF Protokoll 2019-10-21 §§ 81-821.pdf 2.9 MB 2019-10-30 14.10

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 21 oktober 2019
Senast uppdaterad:
fredag 25 september 2020