Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 29 augusti klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse GVN 29 augusti 2019.pdföppnas i nytt fönster 103.4 kB 2019-08-22 15.56
4. GVN Tjut månadsuppföljning per maj och juni -19.pdföppnas i nytt fönster 532.3 kB 2019-08-22 15.57
4. GVN Månadsuppföljning per maj -19.pdföppnas i nytt fönster 266.8 kB 2019-08-22 15.57
4. GVN Månadsuppföljning per juni -19.pdföppnas i nytt fönster 276.8 kB 2019-08-22 15.57
5. Tjut Förslag till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022.pdföppnas i nytt fönster 67.2 kB 2019-08-22 16.00
5. Förslag till Budget 2020 plan 2021-22 GVN.docx (002).pdföppnas i nytt fönster 372 kB 2019-08-22 16.00
5. bilaga 2 - Program för uppföljning och insyn.pdföppnas i nytt fönster 471.2 kB 2019-08-22 16.00
5. bilaga 3 - Riktade bidrag.pdföppnas i nytt fönster 459.5 kB 2019-08-22 16.01
5. bilaga 4 - Internkontrollplan.pdföppnas i nytt fönster 420.3 kB 2019-08-22 16.01
5. Bilaga A1 Bruttokostnader.pdföppnas i nytt fönster 104.1 kB 2019-08-22 16.01
5. Bilaga A2 Intäkter.pdföppnas i nytt fönster 100.4 kB 2019-08-22 16.01
5. Bilaga B Anslag (5 kostnadsslag 2 intäktsslag).pdföppnas i nytt fönster 99.7 kB 2019-08-22 16.01
5. Bilaga C Per verksamhetsområde.pdföppnas i nytt fönster 253 kB 2019-08-22 16.01
5. Bilaga F Peng GY.pdföppnas i nytt fönster 263.3 kB 2019-08-22 16.01
5. Bilaga F Peng Vuxenutbildning.pdföppnas i nytt fönster 99.7 kB 2019-08-22 16.01
5. Bilaga REK Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020.pdföppnas i nytt fönster 443.5 kB 2019-08-22 16.02
5. Program för uppföljning och insyn GVN.pdföppnas i nytt fönster 349.3 kB 2019-08-22 16.02
6. GVN Tjut uppdrag 28.pdföppnas i nytt fönster 110.2 kB 2019-08-22 16.02
6. Bilaga 1, dnr 2019-0061.pdföppnas i nytt fönster 169.3 kB 2019-08-22 16.02
6. Bilaga 2, dnr 2019-0061.pdföppnas i nytt fönster 92.1 kB 2019-08-22 16.02
6. Bilaga 3, dnr 2019-0061.pdföppnas i nytt fönster 88.7 kB 2019-08-22 16.02
5. Bilaga 1. Mål 2020 GVN.pdföppnas i nytt fönster 65.8 kB 2019-08-28 16.08
Protokoll GVN 190829.pdföppnas i nytt fönster 890 kB 2019-09-02 14.07
KS 2019-0204-01 Rättslig information beträffande jäv för förtroendevalda inom kommunfullmäktige 309769_3_0.pdföppnas i nytt fönster 109.9 kB 2019-09-02 14.07
5. Förslag till Budget 2020 plan 2021-22 GVN rev efter nämnd.pdföppnas i nytt fönster 524.7 kB 2019-09-09 09.10

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 29 augusti 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 23 januari 2019