Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 30 januari klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse SKN 2018-01-30.pdf 72.1 kB 2018-01-19 12.06
3. Tjut - Skolnämndens månadsuppföljning per november 2017.pdf 182.5 kB 2018-01-19 12.06
3. Bilaga - Skolnämndens Månadsuppföljning per november 2017.pdf 124.5 kB 2018-01-19 12.06
4. Tjut - Skolnämndens budget 2018, verksamhetsplan 2018-2020.pdf 217.8 kB 2018-01-19 12.06
4. Bilaga - Skolnämndens budget 2018 och verksamhetsplan 2018-2020.pdf 562.5 kB 2018-01-19 12.06
5. Tjut - Vägledande strategi för skolans digitalisering.pdf 512.1 kB 2018-01-19 12.06
5. Bilaga- Vägledande strategi för digitalisering i förskola och skola i Österåkers kommun.pdf 183 kB 2018-01-19 12.06
6. Tjut - Svar på motion nr 3 2017 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Motion om ökad skolnärvaro i Österåkers kommun.pdf 564.6 kB 2018-01-19 12.06
6. Bilaga - Motion om ökad skolnärvaro i Österåkers kommun.pdf 1.1 MB 2018-01-19 12.06
7. Svar på motion nr 15 2017 – Motion om flyktingungdomar.pdf 341.9 kB 2018-01-19 12.06
7. Bilaga - Motion nr 15 2017 - motion om flyktingungdomar.pdf 152.4 kB 2018-01-19 12.06
7. Bilaga - Socialnämndens protokollsutdrag 2017-12-14 - SN 2017 0074.pdf 290.5 kB 2018-01-19 12.06
8. Tjut - Redovisning av behov och förutsättningar för inrättande av en kommunal resursskola i Österåkers kommun.pdf 576 kB 2018-01-19 12.06
9. Redovisning av fattade delegationsbeslut 2017-11-25 - 2018-01-18.pdf 183.8 kB 2018-01-19 12.06
SKN Protokoll 2018-01-30.pdf 4 MB 2018-02-01 17.24

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Johansson
Publicerad:
tisdag 19 december 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 19 december 2017