Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 7 mars klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Plan-AU 2018-03-07.pdf 425.3 kB 2018-02-21 10.49
3. Tjut - Tomträttsupplåtelse Husby 2_113.pdf 286 kB 2018-02-21 10.49
3. Bilaga 1. Tomträtt Fredsborg skoltomt.pdf 91.6 kB 2018-02-21 10.49
4. Tjut - Tomträttsupplåtelse Berga 6_607.pdf 276.9 kB 2018-02-21 10.49
4. Bilaga 1. Tomträtt Björkhaga förskola.pdf 87.9 kB 2018-02-21 10.49
5. Tjut - Planuppdrag för Skånsta 2_171.pdf 538.5 kB 2018-02-21 10.49
5. Bilaga 1. Förstudie för Skånsta 2_171.pdf 828 kB 2018-02-21 10.49
5. Bilaga 2. Gåvobrev.pdf 935.7 kB 2018-02-21 10.49
6. Tjut - Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun.pdf 360.7 kB 2018-02-21 10.49
6. Bilaga 1. Verksamhetsplan EKR Österåker 2018.pdf 183.7 kB 2018-02-21 10.49
6. Bilaga 2. Redovisning EKR Österåker 2017.pdf 194.6 kB 2018-02-21 10.49
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 8-2017 – Närtrafikbuss till Lervik.pdf 73.2 kB 2018-02-21 10.49
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 8-2017 - Närtrafikbuss till Lervik.pdf 934.7 kB 2018-02-21 10.49
7. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 8-2017.pdf 152.2 kB 2018-02-21 10.49
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 9-2017 – Närtrafikbuss till ångbåtsbryggan i Lervik.pdf 74 kB 2018-02-21 10.49
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 9-2017 - Närtrafikbuss till ångbåtsbryggan i Lervik.pdf 944.7 kB 2018-02-21 10.49
8. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 9-2017.pdf 162 kB 2018-02-21 10.49
9. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 12-2017 – Infartsparkering.pdf 72.7 kB 2018-02-21 10.49
9. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 12-2017 – Infartsparkering.pdf 933.1 kB 2018-02-21 10.49
9. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 12-2017.pdf 149.9 kB 2018-02-21 10.49
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 15-2017 – Förlängning av gång- och cykelbana vid Östra Banvägen i Åkersberga.pdf 73.4 kB 2018-02-21 10.49
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 15-2017 - Förlängning av gång- och cykelbana vid Östra Banvägen i Åkersberga.pdf 855.3 kB 2018-02-21 10.49
10. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 15-2017.pdf 320.5 kB 2018-02-21 10.49
11. Ordförandef. - Svar på medborgarförslag nr 16-2017 – Förbjud vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning Åkersberga.pdf 73.2 kB 2018-02-21 10.49
11. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 16-2017 - Förbjud vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning Åkersberga.pdf 895 kB 2018-02-21 10.49
11. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 16-2017.pdf 168 kB 2018-02-21 10.49
11. Bilaga 2. Karta.pdf 462.9 kB 2018-02-21 10.49
12. Tjut - Remissvar - Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen.pdf 547.7 kB 2018-02-21 10.49
12. Bilaga 1. Förslag till godsstrategi.pdf 5.4 MB 2018-02-21 10.49
12. Bilaga 2. Missiv till godsstrategi.pdf 73 kB 2018-02-21 10.49
12. Bilaga 3. Remissvar från Stockholm Nordost.pdf 246.3 kB 2018-02-21 10.49
13. Tjut - Igångsättningsbeslut - 01010 Gång- och cykelväg Runö Gårds Södra, väg 276.pdf 594.5 kB 2018-02-21 10.49
13. Bilaga 1. Ritning, översiktsplan.pdf 331.1 kB 2018-02-21 10.49
13. Bilaga 2. Karta.pdf 226.7 kB 2018-02-21 10.49
Protokoll Plan-AU 2018-03-07.pdf 5 MB 2018-03-13 10.56

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 12 december 2017