Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 31 januari klockan 9.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSAU 2018-01-31.pdf 674.2 kB 2018-01-25 16.15
7. Tjut - Komplettering till budget 2018 avseende taxor inom Miljö-och hälsoskyddsnämndens område.pdf 403.5 kB 2018-01-25 16.06
7. Bilaga 1. Protokollsutdrag från MHN 2017-08-29, § 5-5.pdf 387.6 kB 2018-01-25 16.06
7. Bilaga 2. Taxor och avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndensområde 2018.pdf 81.5 kB 2018-01-25 16.06
7. Bilaga 3. Taxa för tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2018.pdf 14 kB 2018-01-25 16.06
8. Tjut inkl. bilagor - Taxa för Österåkers Stadsnät AB.pdf 641.7 kB 2018-01-25 16.06
9. Tjut inkl. bilagor - Ansökan om kommunal borgen att erbjudas om säkerhet vid upplåning till Bostadsmoduler Husby 4-22 - från Armada Bostäder AB.pdf 2.2 MB 2018-01-29 08.40
10. Tjut - Förfrågningsunderlag övertryckstält, Sjökarbyområdet.pdf 748.3 kB 2018-01-25 16.06
10. Bilaga 1. A-40.1-1100.pdf 80.4 kB 2018-01-25 16.08
10. Bilaga 2. A-40.1-1120.pdf 92.9 kB 2018-01-25 16.08
10. Bilaga 3. A-40.1-1130.pdf 53.9 kB 2018-01-25 16.08
10. Bilaga 4. A-40.1-1200.pdf 53.9 kB 2018-01-25 16.08
10. Bilaga 5. A-40.1-3100.pdf 28.1 kB 2018-01-25 16.08
10. Bilaga 6. A-40.2-0001.pdf 43.8 kB 2018-01-25 16.08
10. Bilaga 7. A-40.3-1001.pdf 132 kB 2018-01-25 16.08
10. Bilaga 8. A-40.3-3001.pdf 28.3 kB 2018-01-25 16.08
10. Bilaga 9. L16.1-0001.pdf 599.4 kB 2018-01-25 16.08
10. Bilaga 10. M10.2-0001.pdf 141.9 kB 2018-01-25 16.08
10. Bilaga 11. M16.1-0001.pdf 387.2 kB 2018-01-25 16.08
10. Bilaga 12. W-51.1-002.pdf 191.6 kB 2018-01-25 16.08
11. Tjut - Framtagande av förslag och hyreskostnad för ombyggnation av lokaler i Alceahuset.pdf 825.7 kB 2018-01-25 16.08
12. Tjut - Nybyggnation av förskola på fastigheten Tuna 4-139.pdf 995 kB 2018-01-25 16.08
13. Tjut - Översyn av skol- och förskolelokaler i Margretelundsområdet.pdf 877.7 kB 2018-01-25 16.08
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) – Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 77.9 kB 2018-01-25 16.09
14. Rev. tjut - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 476.8 kB 2018-01-25 16.09
14. Bilaga 1. Protokollsutdrag Produktionsstyrelsen - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 70.1 kB 2018-01-25 16.09
14. Bilaga 2. Tjut Produktionsförvaltningen - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 91.9 kB 2018-01-25 16.09
14. Bilaga. Motion 6-2017 - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 81.4 kB 2018-01-25 16.09
15. Ordförandeberedning - Svar på motion nr 20-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Har vi tillräckligt med skyddsrum.pdf 74.1 kB 2018-01-25 16.10
15. Tjut - Svar på motion nr 20-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Har vi tillräckligt med skyddsrum.pdf 757.5 kB 2018-01-25 16.10
15. Bilaga. Motion nr 20-2017.pdf 69.5 kB 2018-01-25 16.10
17. Tjut inkl. bilagor - Antagande av generella ägardirektiv och bolagsordning för Sågra Fastighets AB (559031-2061) samt beslut om arvodesnivå för bolagsstyrelsen.pdf 7.5 MB 2018-01-25 16.11
19. Tjut - Beställning till Kommunstyrelsen avseende integrationsarbete.pdf 8.2 MB 2018-01-25 16.11
20. Tjut - Svar på remiss - Nästa steg Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017-88).pdf 933.6 kB 2018-01-25 16.13
25. Tjut inkl. bilaga - Bilaga till Trepartsavtal avseende rätt och skyldighet för kommunen att överta hyresavtal samt.pdf 927.4 kB 2018-01-25 16.13
Protokoll KSAU 2018-01-31.pdf 9.2 MB 2018-02-05 13.45

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 12 december 2017