Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 24 oktober klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2018-10-24.pdf 525.6 kB 2018-10-16 09.26
3. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 16-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) -Snygga till området längs kanalen och skapa fler parkeringsplatser längs Båthamnsvägen.pdf 1.2 MB 2018-10-16 09.10
3. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Snygga till området längs kanalen och skapa fler parkeringsplatser längs Båtham.pdf 431.5 kB 2018-10-16 09.11
3. Tjut - Svar på motion nr 16-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Snygga till området längs kanalen och skapa fler parkeringsplatser längs Båthamnsvägen.pdf 916.3 kB 2018-10-16 09.10
3. Bilaga 1. Motion nr 16-2017.pdf 135.6 kB 2018-10-16 09.10
3. Bilaga 2. Kartunderlag 2018-01-23.pdf 159.1 kB 2018-10-16 09.10
4. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 1-2018 - Gång- och cykelbro över Åkers kanal mellan Aspövägen och Båthamnsvägen.pdf 467.1 kB 2018-10-16 09.12
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 1-2018 - Gång- och ckelbro över Åkers kanal mellan Aspövägen och Båthamnsvägen.pdf 378.3 kB 2018-10-16 09.12
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 1-2018 - Gång- och cykelbro över Åkers kanal mellan Aspövägen och Båthamnsvägen.pdf 855.4 kB 2018-10-16 09.10
4. Bilaga. Medborgarförslag 1-2018.pdf 104.5 kB 2018-10-16 09.10
5. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 4-2018 - Båt som skärgårdsindikator.pdf 575.6 kB 2018-10-16 09.13
5. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 4-2018 - Båt som skärgårdsindikator.pdf 433.3 kB 2018-10-16 09.13
5. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 4-2018 - Båt som skärgårdsindikator.pdf 899.8 kB 2018-10-16 09.10
5. Bilaga. Medborgarförslag 4-2018.pdf 384 kB 2018-10-16 09.10
6. Protokollsutdrag - Igångsättningsbeslut - 00145 Skånstaparken, lekplats.pdf 488.6 kB 2018-10-16 09.14
6. Tjut - Igångsättningsbeslut - 00145 Skånstaparken, lekplats.pdf 2.5 MB 2018-10-16 09.10
7. Protokollsutdrag - Remiss över betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster SOU 2018-34.pdf 516 kB 2018-10-16 09.14
7. Tjut - Remiss över betänkandet "Vägar till hållbara vattentjänster" SOU 2018-34.pdf 3 MB 2018-10-16 09.10
8. Protokollsutdrag - Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun.pdf 518.9 kB 2018-10-16 09.14
8. Tjut - Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun.pdf 631.4 kB 2018-10-16 09.16
8. Bilaga. Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun 20180528_rev 20181005.pdf 1.9 MB 2018-10-16 09.16
10. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom del av Nolsjö.pdf 2.6 MB 2018-10-16 09.17
11. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Västansjö.pdf 2.8 MB 2018-10-16 09.17
12. Tjut - Godkännande av försäljning av fastighet (Tråsättra 1-94 och Tråsättra 1-355).pdf 3.5 MB 2018-10-16 15.28
13. Tjut - Nytt planuppdrag för del av Valsättra del 2.pdf 767.2 kB 2018-10-16 09.18
13. Bilaga 1. Ny avgränsning Valsättra del 2_20181008.png 967.7 kB 2018-10-16 09.18
13. Bilaga 2. Rapport Lanskapsanalys, kulturmiljöanalys och Naturvärdesinventering, Valsättra del 2, Österåkers kommun_20171130.pdf 7 MB 2018-10-16 09.18
13. Bilaga 3. PM analys och bedömning, framtida utveckling inom Valsättra del 2_20180706.pdf 1.8 MB 2018-10-16 09.18
14. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2018.pdf 418.7 kB 2018-10-16 15.28
14. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomisk uppföljning per september 2018.pdf 3.9 MB 2018-10-16 15.28
15. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2018.pdf 417 kB 2018-10-16 15.28
15. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2018.pdf 948.7 kB 2018-10-16 15.28
17. Protokollsutdrag - Budget 2019, plan 2020-2021.pdf 401.3 kB 2018-10-24 16.15
17. Tjut - Budget 2019 plan 2020-2021.pdf 3.1 MB 2018-10-24 16.11
17. Budget 2019 plan 2020-2021.pdf 5.1 MB 2018-10-24 16.11
18. Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen för från Armada Bostäder AB avseende Mellansjö 3-1 och Runö 7-108.pdf 570.4 kB 2018-10-16 09.19
18. Tjut - Ansökan om kommunal borgen från Armada Bostäder AB avseende Mellansjö 3-1 och Runö 7-108.pdf 3.1 MB 2018-10-16 09.19
19. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 22-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Skärgårdspolitiskt handlingsprogram.pdf 877.2 kB 2018-10-16 09.20
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 22-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Skärgårdspolitiskt handlingsprogram.pdf 383.7 kB 2018-10-16 09.20
19. Rev. Tjut - Svar på motion nr 22-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) om skärgårdspolitiskt handlingsprogram.pdf 1.2 MB 2018-10-16 09.20
20. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 13-2018 från Peter Wihlner (SD) - Motion om kommunens fulla ansvar vid tillsättande av s.k. gode män.pdf 544.3 kB 2018-10-16 09.22
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 13-2018 från Peter Wihlner (SD) - Motion om kommunens fulla ansvar vid tillsättandet av s.k. godemän.pdf 617 kB 2018-10-16 09.24
20. Tjut - Svar på motion nr 13-2018 från Peter Wihlner (SD) - Motion om kommunens fulla ansvar vid tillsättandet av s.k. godemän.pdf 2.1 MB 2018-10-16 09.19
21. Protokollsutdrag - Utvidgning av Samordningsförbundet Södra Roslagen - revidering av förbundsordning samt namnändring.pdf 625.3 kB 2018-10-16 09.25
21. Tjut - Utvidgning av Samordningsförbundet Södra Roslagen - revidering av förbundsordning samt namnändring.pdf 5.4 MB 2018-10-16 09.19
22. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 59.6 kB 2018-10-16 09.25
23. Redovisning av delegation Kommunstyrelsen.pdf 58.3 kB 2018-10-16 09.25
Nytt ärende. Tjut - Tillgänglighetsbidrag 2018 för Österåkers kommun.pdf 2.5 MB 2018-10-24 16.16
Nytt ärende. Ordförandeförslag - Ny politisk organisation för Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022.pdf 1.3 MB 2018-10-24 16.16
Nytt ärende. Tjut - Miljöbidrag 2018 för Österåkers kommun.pdf 1.2 MB 2018-10-24 16.19
Protokoll KS 2018-10-24 - Omedelbar justering.pdf 809.8 kB 2018-10-24 16.20
Protokoll KS 2018-10-24.pdf 11.9 MB 2018-10-25 17.24
Bilagor till KS -protokoll 2018-10-24, ärende 17.pdf 21.6 MB 2018-10-25 17.24

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 12 december 2017