Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

21 juni klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2017-06-21.pdf 55.2 kB 2017-06-15 15.03
3. Tjut - Försäljning av kommunal mark inom detaljplan för Valsjöskogen etapp I.pdf 69.8 kB 2017-06-15 15.03
3. Bilaga. Karta.pdf 2.1 MB 2017-06-15 15.03
4. Tjut - Planbesked för Husby 4_23-28 m.fl..pdf 103.5 kB 2017-06-15 15.03
4. Bilaga. Ställningstagande gällande planbesked för Husby 4 23-28 m. fl..pdf 379.1 kB 2017-06-15 15.03
5. Rev. Tjut - Utredning av möjligheten att neka kringresande cirkusar, där uppvisandet av icke domesticerade djur ingår, att nyttja kommunal mark inkl. bilagor.pdf 272.2 kB 2017-06-16 14.05
5. Tjut - Utredning av möjligheten att neka kringresande cirkusar, där uppvisandet av icke domesticerade djur ingår, att nyttja kommunal mark inkl. bilagor.pdf 741.2 kB 2017-06-15 15.03
6. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 5-2017 - Parkutbyggnad och förgröning av området mellan centrumbyggnaderna och ner mot stationsområdet.pdf 76.1 kB 2017-06-15 15.03
6. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 5-2017 - Parkutbyggnad och förgröning av området mellan centrumbyggnaderna och ner mot stationsområdet.pdf 131.8 kB 2017-06-15 15.03
6. Bilaga 1. Medborgarförslag 5-2017.pdf 62.6 kB 2017-06-15 15.03
8. Tjut - Överenskommelse om försäljning av del av Säby 2 24.pdf 142.4 kB 2017-06-15 15.03
8. Bilaga 1. Karta.pdf 298.3 kB 2017-06-15 15.03
8. Bilaga 2. Överenskommelse - Säby 2 24.pdf 32 kB 2017-06-15 15.03
11. Tjut - Uppdrag till Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Se över riktlinjerna för alkoholservering.pdf 134.4 kB 2017-06-15 15.03
11. Bilaga 1. Motion nr 22_2016.pdf 88.8 kB 2017-06-15 15.03
11. Bilaga 2. Riktlinjer för alkoholservering.pdf 88.4 kB 2017-06-15 15.03
11. Bilaga 3. MHN protokoll 2017-04-25 § 3_5.pdf 69.5 kB 2017-06-15 15.03
Protokoll PLAU 2017-06-21.pdf 2.5 MB 2017-06-27 14.07

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 21 juni 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 8 december 2016