Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

1 februari ca kl. 11.00 OBS! Sammanträdestiden

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSAU 2017-02-01.pdf 360.8 kB 2017-01-25 12.56
3. Tjut - Framtagande av programhandling och hyreskostnad av nybyggnation av skola på fastigheten Husby 2-113 samt förskola på fastigheten Täljö 2-8.pdf 802.3 kB 2017-01-25 12.56
3. Protokollsutdrag Skolnämnden 2017-01-31 - Uppdaterat behov av förskola och skola i Fredsborgsområdet.pdf 119.9 kB 2017-02-01 07.31
3. Tjut (SKN) - Uppdaterat behov av förskola och skola i Fredsborgsorådet.docx.pdf 84.4 kB 2017-02-01 07.31
4. Tjut - Upphävande av vissa föråldrade styrdokument i Österåkers kommun (inkl. bilagor).pdf 3.3 MB 2017-01-25 12.56
5. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 11 2016 från Ann-Christine Furustrand (S) – Möta barn på flykt.pdf 77.4 kB 2017-01-25 12.56
5. Tjut - Svar på motion nr 11-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Möta barn på flykt.pdf 735.7 kB 2017-01-25 12.56
5. Bilaga 2. Unicef - Möta barn på flykt.pdf 593.5 kB 2017-01-25 12.56
6. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 19 2016 från Marie Ende (S) - Bättre balans i (o)valet av hemtjänsten.pdf 74.3 kB 2017-01-25 12.56
6. Tjut - Svar på motion nr 19-2016 från Marie Ende (S) - Bättre balans i (o)valet av hemtjänsten.pdf 2.8 MB 2017-01-25 12.56
7. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Om upphandlingspolicy mot skatteflykt.pdf 75.5 kB 2017-01-25 12.56
7. Tjut - Svar på motion nr 23-2016 från Andreas Lennkvist (V) - Om upphandlingspolicy mot skatteflykt.pdf 760 kB 2017-01-25 12.56
8. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 25-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Om jämställdhetskrav i upphandling.pdf 77.5 kB 2017-01-25 12.56
8. Tjut - Svar på motion nr 25-2016 från Andreas Lennkvist (V) - Om jämställdhetskrav i upphandling.pdf 967.5 kB 2017-01-25 12.56
9. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 4-2016 – Anlägg en kommunal tennisplan i Margretelundsparken, Bergsättra.pdf 75.2 kB 2017-01-25 12.56
9. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 4-2016 - Anlägg en kommunal tennisplan i Margretelundsparken, Bergsättra.pdf 1.7 MB 2017-01-25 15.06
10. Tjut - Marknadsbidrag till Åkersberga golfklubb – Matchen mot cancer.pdf 631.8 kB 2017-01-25 12.56
11. Tjut - Revidering av Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.pdf 128.2 kB 2017-01-25 12.56
11. Bilaga 1. Arkivbeskrivning.pdf 594.5 kB 2017-01-25 12.56
11. Bilaga 2. Bilaga till arkivbeskrivning.pdf 85.6 kB 2017-01-25 12.56
11. Bilaga 3. Reviderad dokumenthanteringsplan för KS SBF.pdf 1.5 MB 2017-01-25 12.56
Protokoll KSAU 2017-02-01.pdf 4.1 MB 2017-02-06 11.59

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 1 februari 2017
Senast uppdaterad:
måndag 30 januari 2017