Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

28 augusti klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2017-08-28.pdf 477.2 kB 2017-07-28 14.09
3. Protokollsutdrag - Försäljning av kommunal mark inom detaljplan för Valsjöskogen etapp I.pdf 250.6 kB 2017-07-28 14.07
3. Tjut - Försäljning av kommunal mark inom detaljplan för Valsjöskogen etapp I.pdf 69.8 kB 2017-07-28 14.07
3. Bilaga 1, Karta.pdf 2.1 MB 2017-07-28 14.07
4. Protokollsutdrag - Utredning av möjligheten att neka kringresande cirkusar, där uppvisande av icke domesticerade djur ingår, att nyttja kommunal mark.pdf 457.4 kB 2017-07-28 14.07
4. Rev. Tjut - Utredning av möjligheten att neka kringresande cirkusar, där uppvisandet av icke domesticerade djur ingår, att nyttja kommunal mark.pdf 272.2 kB 2017-07-28 14.07
4. Bilaga 1 och 2. Motion om djurcirkus samt dom från Förvaltningsrätten i Linköping.pdf 1.3 MB 2017-07-28 14.07
5. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 5-2017 - Parkutbyggnad och förgröning av området mellan centrumbyggnaderna och ner mot stationsområdet.pdf 268.1 kB 2017-07-28 14.07
5. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 5-2017 - Parkutbyggnad och förgröning av området mellan centrumbyggnaderna och ner mot stationsområdet.pdf 76.1 kB 2017-07-28 14.07
5. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 5-2017 - Parkutbyggnad och förgröning av området mellan centrumbyggnaderna och ner mot stationsområdet.pdf 131.8 kB 2017-07-28 14.07
5. Bilaga 1. Medborgarförslag 5_2017.pdf 71.8 kB 2017-07-28 14.07
6. Tjut - Planuppdrag för Tuna 7-99.pdf 97 kB 2017-07-28 14.07
6. Bilaga. Förstudie Tuna 7-99.pdf 601.9 kB 2017-07-28 14.07
7. Protokollsutdrag - Överenskommelse om försäljning av del av Säby 2-24.pdf 264.3 kB 2017-07-28 14.07
7. Tjut - Överenskommelse om försäljning av del av Säby 2 24.pdf 142.4 kB 2017-07-28 14.07
7. Bilaga 1. Karta.pdf 298.3 kB 2017-07-28 14.07
7. Bilaga 2. Överenskommelse - Säby 2 24.pdf 32 kB 2017-07-28 14.07
8. Protokollsutdrag - Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag till Byggnadsnämnden angående skolskjutsar.pdf 190.2 kB 2017-08-17 16.34
8. Tjut - Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag till Byggnadsnämnden angående skolskjutsar inkl. bilagor.pdf 6.4 MB 2017-08-17 16.34
9. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) – Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf 190.4 kB 2017-08-17 16.34
9. Tjut - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) – Skolskjuts för barn med särskilda behov inkl. bilagor.pdf 5.2 MB 2017-08-17 16.34
10. Protokollsutdrag - Uppdrag till Miljö- och hälsoskyddsnämnden – Se över riktlinjerna för alkoholservering.pdf 271.3 kB 2017-07-28 14.07
10. Tjut - Uppdrag till Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Se över riktlinjerna för alkoholservering.pdf 134.4 kB 2017-07-28 14.07
10. Bilaga 1. Motion nr 22_2016.pdf 88.8 kB 2017-07-28 14.07
10. Bilaga 2. Riktlinjer för alkoholservering.pdf 88.4 kB 2017-07-28 14.07
10. Bilaga 3. MHN protokoll 2017-04-25 § 3_5.pdf 69.5 kB 2017-07-28 14.07
11. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per maj 2017.pdf 173.9 kB 2017-07-28 14.08
11. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per maj 2017.pdf 1.8 MB 2017-07-28 14.08
12. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige per maj 2017.pdf 185.4 kB 2017-07-28 14.08
12. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige m.m. per maj 2017.pdf 529.3 kB 2017-07-28 14.08
13. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning för Österåkers kommun per maj 2017.pdf 189.2 kB 2017-07-28 14.08
13. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Österåkers kommun per maj 2017.pdf 3.3 MB 2017-07-28 14.08
14. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per juni 2017.pdf 179.8 kB 2017-07-28 14.08
14. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per juni 2017.pdf 1.7 MB 2017-07-28 14.08
15. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige per juni 2017.pdf 184 kB 2017-07-28 14.08
15. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige per juni 2017.pdf 533.8 kB 2017-07-28 14.08
16. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning per Österåkers kommun per juni 2017.pdf 184.4 kB 2017-07-28 14.08
16. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Österåkers kommuns per juni 2017.pdf 3.9 MB 2017-07-28 14.08
17. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2017-07-31.pdf 201.9 kB 2017-07-28 14.08
17. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2017-07-31.pdf 1.5 MB 2017-07-28 14.08
18. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 5-2016 från Peter Wihlner (SD) - Låt politiker ta ansvar för invandringspolitiken.pdf 321.4 kB 2017-07-28 14.08
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2016 från Peter Wihlner (SD) – Låt politiker ta ansvar för invandringspolitiken.pdf 77.2 kB 2017-07-28 14.08
18. Tjut - Svar på motion nr 5-2016 från Peter Wihlner (SD) - Låt politiker ta ansvar för invandringspolitiken inkl. bilagor.pdf 374.7 kB 2017-07-28 14.08
19. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 14-2016 från Kristina Embäck (S) - Praktikplatser inom offentlig förvaltning.pdf 265 kB 2017-07-28 14.08
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14-2016 från Kristina Embäck (S) – Praktikplatser inom offentlig förvaltning.pdf 74 kB 2017-07-28 14.08
19. Tjut - Svar på motion nr 14-2016 från Kristina Embäck (S) - Praktikplatser inom offentlig förvaltning inkl. bilaga.pdf 250.7 kB 2017-07-28 14.08
20. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 17-2016 från Peter Wihlner (SD) - Placering av minderåriga i äktenskap.pdf 436.2 kB 2017-07-28 14.08
20. Rev. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 17-2016 från Peter Wihlner (SD) - Placering av minderåriga i äktenskap.pdf 425.9 kB 2017-07-28 14.08
20. Tjut - Svar på motion nr 17-2016 från Peter Wihlner (SD) - Placering av minderåriga i äktenskap inkl. bilagor.pdf 443.3 kB 2017-07-28 14.08
21. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 24-2016 från Andreas Lennkvist (V) - Motion om minskat matsvinn.pdf 432.2 kB 2017-07-28 14.08
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 24-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Minskat matsvinn.pdf 79.3 kB 2017-07-28 14.08
21. Tjut - Svar på motion nr 24-2016 från Andreas Lennkvist (V) - Motion om minskat matsvinn inkl. bilagor.pdf 388.3 kB 2017-07-28 14.08
22. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 26-2016 från Francisco Contreras (V) - Fasta rutiner för att söka upp barnfamiljer som hotas av vräkning.pdf 298 kB 2017-07-28 14.08
22. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 26-2016 från Fransisco Contreras (V) – Fasta rutiner för att söka upp barnfamiljer som hotas av vräkning.pdf 76.4 kB 2017-07-28 14.08
22. Tjut - Svar på motion nr 26-2016 från Francisco Contreras (V) - Fasta rutiner för att söka upp barnfamiljer som hotas av vräkning inkl. bilagor.pdf 842.5 kB 2017-07-28 14.08
23. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 8-2017 från Roger Johansson (RP) - Ökad trygghet i Österåker.pdf 309.4 kB 2017-07-28 14.08
23. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8-2017 från Roger Johansson (Rp) – Ökad trygghet i Österåker.pdf 74.9 kB 2017-07-28 14.08
23. Tjut - Svar på motion nr 8-2017 från Roger Johansson (RP) - Ökad trygghet i Österåker inkl. bilaga.pdf 246.6 kB 2017-07-28 14.08
24. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 7-2016 – Rusta upp fotbollsplan vid Österåkers gymnasium.pdf 189.1 kB 2017-07-28 14.08
24. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 7-2016 – Rusta upp fotbollsplan vid Österåkers gymnasium.pdf 236.9 kB 2017-07-28 14.08
24. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 7-2016 – Rusta upp fotbollsplan vid Österåkers gymnasium.pdf 428.7 kB 2017-07-28 14.08
24. Bilaga 1-5. Protokollsutdrag och tjänsteutlåtande till Svar på medborgarförslag nr 7-2016 – Rusta upp fotbollsplan vid Österåkers gymnasium.pdf 1.1 MB 2017-07-28 14.08
25. Protokollsutdrag - Näringslivsstrategi för Österåkers kommun.pdf 184.9 kB 2017-08-21 14.46
25. Tjut - Näringslivsstrategi med tillhörande aktivitetsplan för Österåker inkl. bilagor.pdf 1.8 MB 2017-08-21 14.46
28. Tjut - Revidering av avgifter i slamtaxa för Österåkers kommun.pdf 251.4 kB 2017-07-28 14.08
28. Bilaga 1. Prislista Slam Österåker, Taxedokument inklusive prislista 2017-04-03.pdf 642 kB 2017-07-28 14.08
28. Bilaga 2. Revidering av avgifter i slamtaxa för Österåker, Skrivelse från Roslagsvatten 2017-04-03.pdf 534.4 kB 2017-07-28 14.08
29. Tjut - Rapportering av flyktingverksamhet per juni 2017.pdf 2.5 MB 2017-07-28 14.08
30. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 72.2 kB 2017-08-21 11.51
31. Redovisning av delegation Kommunstyrelsen.pdf 61.6 kB 2017-08-21 11.51
Nytt ärende - Tjut - Yttrande över Rydbo Saltsjöbads fastighetsägarförenings överklagande samt Naturskyddsföreningens komplettering av överklagande av detaljplan för Säbyvikens marina.pdf 3.3 MB 2017-08-21 11.47
Nytt ärende - Tjut - Ombyggnation för skalskydd och servicecenter.pdf 571.6 kB 2017-08-21 14.47
Nytt ärende - Tjut - Ytterligare ekonomisk satsning rörande det Kommunala aktivitetsansvaret.pdf 480 kB 2017-08-21 14.50
Protokoll KS 2017-08-28 - Omedelbar justering.pdf 661.9 kB 2017-08-29 09.25
Protokoll KS 2017-08-28.pdf 9.5 MB 2017-09-04 15.44

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 28 augusti 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 8 december 2016