Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

13 februari klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2017-02-13.pdf 422.6 kB 2017-02-07 14.29
3. Protokollsutdrag - Samråd kring översiktsplan för Österåkers kommun 2040.pdf 259.1 kB 2017-02-07 14.29
3. Tjut - Samråd kring översiktsplan för Österåkers kommun 2040.pdf 92.3 kB 2017-02-07 14.29
3. Översiktsplan för Österåkers kommun 2040 samråd.pdf 103.1 MB 2017-02-07 14.29
4. Protokollsutdrag - Samråd kring VA-plan för Österåkers kommun.pdf 260 kB 2017-02-07 14.29
4. Tjut - Samråd kring VA-plan för Österåkers kommun.pdf 75.2 kB 2017-02-07 14.29
4. Bilaga. VA-plan för Österåkers kommun - Samråd.pdf 1.1 MB 2017-02-07 14.29
4. Bilaga 1. VA-policy.pdf 366.2 kB 2017-02-07 14.29
4. Bilaga 2 VA-översikt bilaga VA-plan.pdf 2.8 MB 2017-02-07 14.29
4. Bilaga 2.1 VA-översikt kartbilagor 1-12.pdf 8.1 MB 2017-02-07 14.29
4. Bilaga 3. Tabellbilaga 1.pdf 112.4 kB 2017-02-07 14.29
4. Bilaga 4. Kartbilaga 1.pdf 1.1 MB 2017-02-07 14.29
5. Protokollsutdrag - Detaljplan för Östra Kanalstaden etapp 2.pdf 190.1 kB 2017-02-07 14.30
5. Tjut - Detaljplan för Östra Kanalstaden etapp 2.pdf 100.8 kB 2017-02-07 14.30
5. Bilaga 1. Förstudierapport för Östra Kanalstaden etapp 2.pdf 774.8 kB 2017-02-07 14.30
6. Protokollsutdrag - Utökat uppdrag för Detaljplan för Kanalterrassen.pdf 304.6 kB 2017-02-07 14.30
6. Tjut - Utökat uppdrag för Detaljplan för Kanalterrassen.pdf 200.5 kB 2017-02-07 14.30
6. Bilaga 1. Förstudie Kanalterrassen.pdf 416.1 kB 2017-02-07 14.30
7. Protokollsutdrag - Utökat uppdrag för Detaljplan för Kanalterrassen.pdf 304.6 kB 2017-02-07 14.30
7. Tjut - Detaljplan för idrottshall inom del av Husby 3 3, planuppdrag.pdf 104.5 kB 2017-02-07 14.30
7. Bilaga. Förstudierapport för detaljplan för idrottshall inom del av Husby 3 3.pdf 713.1 kB 2017-02-07 14.30
10. Protokollsutdrag - Igångsättningsbeslut - 01071 Margretelundsvägen, gång- och cykelväg etapp 2.pdf 240.8 kB 2017-02-07 14.30
10. Tjut - Igångsättningsbeslut - 01071 Margretelundsvägen, Gång- och cykelväg, etapp 2.pdf 155.5 kB 2017-02-07 14.30
10. Bilaga. Projektplan Margretelundsvägen GC-väg etapp 2.pdf 402.2 kB 2017-02-07 14.30
11. Protokollsutdrag - Igångsättningsbeslut – 02840 Säbybron, nybyggnation.pdf 285.4 kB 2017-02-07 14.30
11. Tjut - Igångsättningsbeslut - 02840 Säbybron, nybyggnation.pdf 89 kB 2017-02-07 14.30
11. Bilaga. Särskild inspektion bärighet 2015-10-19.pdf 2.8 MB 2017-02-07 14.30
12. Protokollsutdrag - Igångsättningsbeslut – 01111 Knipvägen etapp 2 och etapp 3.pdf 269.5 kB 2017-02-07 14.30
12. Tjut - Igångsättningsbeslut - 01111 Knipvägen etapp 2 och etapp 3.pdf 77.4 kB 2017-02-07 14.30
13. Protokollsutdrag - Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens planberedskap.pdf 325.4 kB 2017-02-07 14.30
13. Tjut - Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens planberedskap.pdf 6.5 MB 2017-02-07 14.30
14. Protokollsutdrag - Upphävande av vissa föråldrade styrdokument i Österåkers kommun.pdf 701.9 kB 2017-02-07 14.30
14. Tjut - Upphävande av vissa föråldrade styrdokument i Österåkers kommun (inkl. bilagor).pdf 3.3 MB 2017-02-07 14.30
15. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 11-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) – Möta barn på flykt.pdf 608.1 kB 2017-02-07 14.32
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) – Möta barn på flykt.pdf 77.4 kB 2017-02-07 14.32
15. Tjut - Svar på motion nr 11-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Möta barn på flykt.pdf 735.7 kB 2017-02-07 14.32
15. Bilaga 2. Unicef - Möta barn på flykt.pdf 593.5 kB 2017-02-07 14.32
16. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 19-2016 från Marie Ende (S) - Bättre balans i (o)valet av hemtjänsten.pdf 341.1 kB 2017-02-07 14.32
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 19-2016 från Marie Ende (S) - Bättre balans i (o)valet av hemtjänsten.pdf 74.3 kB 2017-02-07 14.32
16. Tjut - Svar på motion nr 19-2016 från Marie Ende (S) - Bättre balans i (o)valet av hemtjänsten.pdf 2.8 MB 2017-02-07 14.32
17. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 23-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Om upphandlingspolicy mot skatteflykt.pdf 287.9 kB 2017-02-07 14.32
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Om upphandlingspolicy mot skatteflykt.pdf 75.5 kB 2017-02-07 14.32
17. Tjut - Svar på motion nr 23-2016 från Andreas Lennkvist (V) - Om upphandlingspolicy mot skatteflykt.pdf 760 kB 2017-02-07 14.32
18. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 25-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Om jämställdhetskrav i upphandling.pdf 296.8 kB 2017-02-07 14.32
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 25-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Om jämställdhetskrav i upphandling.pdf 77.5 kB 2017-02-07 14.32
18. Tjut - Svar på motion nr 25-2016 från Andreas Lennkvist (V) - Om jämställdhetskrav i upphandling.pdf 967.5 kB 2017-02-07 14.32
19. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 4-2016 - Anlägg en kommunal tennisplan i Margretelundsparken, Bergsättra.pdf 296.3 kB 2017-02-07 14.32
19. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 4-2016 – Anlägg en kommunal tennisplan i Margretelundsparken, Bergsättra.pdf 75.2 kB 2017-02-07 14.32
19. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 4-2016 – Anlägg en kommunal tennisplan i Margretelundsparken, Bergsättra.pdf 1.7 MB 2017-02-07 14.32
20. Protokollsutdrag - Marknadsbidrag till Åkersberga golfklubb – Matchen mot cancer.pdf 289.9 kB 2017-02-07 14.32
20. Tjut - Marknadsbidrag till Åkersberga golfklubb – Matchen mot cancer.pdf 631.8 kB 2017-02-07 14.32
21. Protokollsutdrag - Revidering av Kommunstyrelsen-Samhällsbyggnadsförvaltningens dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning.pdf 278.5 kB 2017-02-07 14.32
21. Tjut - Revidering av Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.pdf 128.2 kB 2017-02-07 14.32
21. Bilaga 1. Arkivbeskrivning.pdf 594.5 kB 2017-02-07 14.32
21. Bilaga 2. Bilaga till arkivbeskrivning.pdf 85.6 kB 2017-02-07 14.32
21. Bilaga 3. Reviderad dokumenthanteringsplan för KS SBF.pdf 1.5 MB 2017-02-07 14.32
22. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2017-01-31.pdf 213.2 kB 2017-02-09 16.14
22. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2017-01-31.pdf 1.4 MB 2017-02-09 16.14
23. Protokollsutdrag - Ansvaret för Överförmyndarverksamheten i Österåkers kommun.pdf 179.5 kB 2017-02-07 14.32
23. Tjut - Ansvaret för Överförmyndarverksamheten i Österåkers kommun.pdf 2.1 MB 2017-02-07 14.32
24. Protokollsutdrag - Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun.pdf 193.8 kB 2017-02-07 14.32
24. Tjut - Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun.pdf 2.1 MB 2017-02-07 14.32
25. Tjut - Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 87.7 kB 2017-02-07 14.32
26. Tjut - Redovisning av delegationsbeslut.pdf 81.6 kB 2017-02-07 14.32
Nytt ärende. Tjut - Uppförande av övertryckstält i Sjökarbyområdet samt anläggande av nytt konstgräs på Margretelunds fotbollsplan.pdf 969 kB 2017-02-13 13.35
Protokoll KS 2017-02-13.pdf 10.9 MB 2017-02-20 14.37

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 13 februari 2017
Senast uppdaterad:
fredag 10 februari 2017