Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

23 oktober klockan 18.30

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand. Sändningen finns tillgänglig från klockan 12 efterföljande dag och är då sökbar på ärende. Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2017-10-23öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kungörelse 2017-10-23.pdf 225.6 kB 2017-10-13 15.44
3a. Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-04.pdf 5.4 MB 2017-10-13 15.44
3b. Svar på medborgarförslag nr 10-2016 - Kommunen tillhandahåller en terminal för sökning i Lantmäteriets fastighetsregist.pdf 247.8 kB 2017-10-13 15.44
3b. Medborgarförslag nr 10-2016.pdf 195.4 kB 2017-10-13 15.45
3c. Årsredovisning för ÖGAB Fastighet 6 AB 2016-01-01 - 2016-12-31.pdf 762.4 kB 2017-10-13 15.45
3c. Årsredovisning för Långängens Förvaltnings AB 2015-11-02 - 2016-12-31.pdf 772.5 kB 2017-10-13 15.45
3d. Återrapportering av vissa uppdrag.pdf 9.2 MB 2017-10-13 15.45
3e. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare för (MP) - Monica Ingvast.pdf 227.3 kB 2017-10-13 15.46
3f. Tillkommande handling, Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-23.pdf 702.4 kB 2017-10-27 10.38
4. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 6-2017 - Fler papperskorgar för en fin miljö.pdf 298 kB 2017-10-13 15.46
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6-2017 - Fler papperskorgar för en fin miljö.pdf 74.9 kB 2017-10-13 15.47
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6-2017 - Fler papperskorgar för en fin miljö.pdf 139.8 kB 2017-10-13 15.47
5a. Svar på interpellation nr 5-2017.pdf 479.8 kB 2017-10-13 15.47
5a. Interpellation nr 5-2017.pdf 38.9 kB 2017-10-13 15.47
5b. Svar på interpellation nr 6-2017.pdf 410.4 kB 2017-10-13 15.47
5b. Interpellation nr 6-2017.pdf 283.5 kB 2017-10-13 15.47
5c. Svar på interpellation nr 7-2017.pdf 1.3 MB 2017-10-13 15.47
5c. Interpellation nr 7-2017.pdf 264 kB 2017-10-13 15.47
6. KS Protokoll - Delårsbokslut för Österåkers kommun 2017-01-01 - 2017-08-31.pdf 478.9 kB 2017-10-13 15.48
6. Tjut - Delårsrapport för Österåkers kommun 2017-01-01 - 2017-08-31.pdf 289.7 kB 2017-10-13 15.48
6. Tjut redaktionella ändringar - Delårsbokslut för Österåkers kommun 2017-01-01 - 2017-08-31.pdf 244 kB 2017-10-13 15.48
6. Delårsrapport för Österåkers kommun inklusive redaktionella ändringar.pdf 6.5 MB 2017-10-13 15.48
6. Ordförandeförslag Revisorernas granskningsrapport - Delårsbokslut för Österåkers kommun 2017-01-01 - 2017-08-31.pdf 243.2 kB 2017-10-13 15.48
6. Revisorernas delårsrapport samt Revisionsrapport - Delårsbokslut för Österåkers kommun 2017-01-01 - 2017-08-31.pdf 2.5 MB 2017-10-13 15.48
7. Ordförandeförslag - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2016 avseende Ögab Fastighet 6 AB och Långängens .pdf 120.4 kB 2017-10-13 15.49
7. Bilaga 1 Granskningsrapport och Revisionsberättelse ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf 332.1 kB 2017-10-13 15.49
7. Bilaga 2 Granskningsrapport och Revisionsberättelse Långängens Förvaltnings AB.pdf 351.8 kB 2017-10-13 15.49
8. KS Protokoll - Sponsringspolicy för Österåkers kommun.pdf 59.5 kB 2017-10-13 15.49
8. Tjut - Sponsringspolicy för Österåkers kommun.pdf 307 kB 2017-10-13 15.49
8. Bilaga förslag till Sponsringspolicy för Österåkers kommun.pdf 64.7 kB 2017-10-13 15.49
8. Bilaga nu gällande sponsringspolicy.pdf 209.3 kB 2017-10-13 15.49
9. Tjut inklusive bilagor - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2016 samt uppdrag.pdf 2.9 MB 2017-10-13 15.50
10. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 265.9 kB 2017-10-13 15.50
10. Tjut - Antagande av detaljplan för nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 158.3 kB 2017-10-13 15.50
10. Bilaga 1. Planhandlingar Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 3.1 MB 2017-10-13 15.50
10. Bilaga 2. Samrådsredogörelse Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 141 kB 2017-10-13 15.51
10. Bilaga 3. Utlåtande Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 127.1 kB 2017-10-13 15.51
10. Plankartor. Nya Skåvsjöholmsvägen - A3.pdf 1.5 MB 2017-10-13 15.51
11. KS Protokoll - Samverkansavtal avseende Energi- och klimatrådgivningen i kommunerna i Stockholmsregionen 2018-2021.pdf 312.5 kB 2017-10-13 15.51
11. Tjut - Samverkansavtal avseende Energi- och klimatrådgivningen i kommunerna i Stockholmsregionen 2018-2021.pdf 102.8 kB 2017-10-13 15.51
11. Bilaga. Rekommendation Energi- o klimatrådgivning, KSL, 2017-06-22.pdf 1.8 MB 2017-10-13 15.52
12. KS Protokoll - Kostpolicy för Österåkers kommun.pdf 574.8 kB 2017-10-13 15.52
12. Tjut samt bilagor 1-6 - Kostpolicy för Österåkers kommun.pdf 2.3 MB 2017-10-13 15.52
12. Bilaga 7 Förslag till Kostpolicy.pdf 781.8 kB 2017-10-13 15.52
13. Reviderad tillkommande handling, Ordförandeförslag 2017-10-17- Svar på motion nr 30-2015 från Kristin Hagegård (MP).pdf 248.9 kB 2017-10-23 11.26
13. Tjut inklusive bilagor - Svar på motion nr 30-2015 från Kristin Hagegård (MP) - Plan för att öka andelen ekol.pdf 2.7 MB 2017-10-13 15.52
14. KS Protokoll - Valkretsindelning i Österåkers kommun inför allmänna valen 2018.pdf 542 kB 2017-10-13 15.53
14. Tjut - Valkretsindelning i Österåkers kommun inför allmänna valen 2018 inkl. bilagor.pdf 1.4 MB 2017-10-13 15.53
15. KS Protokoll - Ny gränsdragning för valdistrikten Berga 1 och Berga 2 i Österåkers kommun.pdf 316.5 kB 2017-10-13 15.53
15. Tjut - Ny gränsdragning för valdistrikten Berga I och Berga 2 i Österåkers kommun inkl. bilagor.pdf 1.8 MB 2017-10-13 15.53
16. KS Protokoll - Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL).pdf 254.9 kB 2017-10-13 15.53
16. Tjut - Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL).pdf 839.7 kB 2017-10-13 15.53
16. Bilaga. Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL) - Samma bilaga som i tjutet men med h.pdf 2 MB 2017-10-13 15.54
17. KS Protokoll - Sammanträdestider 2018 för Kommunfullmäktige samt annonsering.pdf 501.9 kB 2017-10-13 15.54
17. Tjut - Sammanträdestider 2018 för Kommunfullmäktige samt annonsering.pdf 431.2 kB 2017-10-13 15.54
19. KS Protokoll - Svar på motion nr 20-2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) - Starta ett%2.pdf 423.4 kB 2017-10-13 15.54
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 20-2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) - Starta et.pdf 259.2 kB 2017-10-13 15.54
19. Tjut - Svar på motion nr 20-2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek .pdf 2.7 MB 2017-10-13 15.55
20. KS Protokoll - Svar på motion nr 23-2015 från Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamh.pdf 352 kB 2017-10-13 15.55
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2015 från Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av speldatorer för ungdomsverks.pdf 297.4 kB 2017-10-13 15.55
20. Tjut - Svar på motion nr 23-2015 från Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet inkl..pdf 948.2 kB 2017-10-13 15.55
21. KS Protokoll - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf 203.1 kB 2017-10-13 15.56
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) – Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf 324 kB 2017-10-13 15.56
21. KS Tjut.pdf 549.1 kB 2017-10-13 15.56
21. bilaga Byggnadsnämndens protokoll samt tjänsteutlåtande.pdf 885.6 kB 2017-10-13 15.57
21. bilaga Regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grunds.pdf 2.1 MB 2017-10-13 15.57
21. Motion.pdf 261.9 kB 2017-10-13 15.57
22. KS Protokoll - Svar på motion nr 13-2016 från Mare Wengse (SÖ) - Strategi för skolans digitalisering.pdf 75.4 kB 2017-10-13 15.57
22. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 13-2016 från Marie Wengse (SÖ) - Strategi för skolans digitalisering.pdf 262 kB 2017-10-13 15.58
22. Tjut - Svar på motion nr 13-2016 från Marie Wengse (SÖ) - Strategi för skolans digitalisering inkl. bilagor.pdf 2.1 MB 2017-10-13 15.58
23. KS Protokoll - Svar på motion nr 14-2016 från Kristina Embäck (S) - Praktikplatser inom offentlig förvaltning.pdf 151.4 kB 2017-10-13 15.58
23. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14-2016 från Kristina Embäck (S) – Praktikplatser inom offentlig förvaltning.pdf 74 kB 2017-10-13 15.58
23. Tjut - Svar på motion nr 14-2016 från Kristina Embäck (S) - Praktikplatser inom offentlig förvaltning inkl. motio.pdf 250.7 kB 2017-10-13 15.58
24. KS Protokoll - Svar på motion nr 29-2016 från Peter Wihlner (SD) - Anslutning av befintlig cykelväg till Brännb.pdf 79.2 kB 2017-10-13 15.59
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 29-2016 från Peter Wihlner (SD) – Anslutning av befintlig cykelväg till Brä.pdf 276.1 kB 2017-10-13 15.59
24. Tjut - Svar på motion nr 29 2016 från Peter Wihlner (SD) – Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 74.9 kB 2017-10-13 15.59
24. Bilaga. Motion - Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 61.1 kB 2017-10-13 15.59
25. KS Protokoll - Svar på motion nr 7-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Inrätta en helpdesk för Macdatorer på IT-enh.pdf 63.1 kB 2017-10-13 15.59
25. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 7-2017 från Marie Wengse (SÖ) – Inrätta en helpdesk för Mac-datorer på IT.pdf 75.2 kB 2017-10-13 16.00
25. Tjut - Svar på motion nr 7-2017 från Marie Wengse (SÖ) – Inrätta en helpdesk för Mac-datorer på IT-enheten in.pdf 501.8 kB 2017-10-13 16.00
26. KS Protokoll - Svar på motion nr 8-2017 från Roger Johansson (RP) - Ökad trygghet i Österåker.pdf 676.8 kB 2017-10-13 16.00
26. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8-2017 från Roger Johansson (Rp) – Ökad trygghet i Österåker.pdf 74.9 kB 2017-10-13 16.00
26. Tjut - Svar på motion nr 8-2017 från Roger Johansson (RP) - Ökad trygghet i Österåker inkl. motion.pdf 246.6 kB 2017-10-13 16.00
27. KS Protokoll - Svar på motion nr 11-2017 från Andreas Lennkvist (V) - Buräggsförbud i upphandling.pdf 292.6 kB 2017-10-13 16.01
27. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2017 från Andreas Lennqvist (V) - Buräggsförbud i upphandling.pdf 258.9 kB 2017-10-13 16.01
27. Tjut - Svar på motion nr 11-2017 från Andreas Lennqvist (V) - Buräggsförbud i upphandling inkl. bilagor.pdf 612.9 kB 2017-10-13 16.01
29. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 18-2017 - Inkomna medborgarförslag.pdf 446.5 kB 2017-10-13 16.01
29. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 19-2017 - Inkomna medborgarförslag.pdf 347.4 kB 2017-10-13 16.01
29. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 20-2017 - Inkomna medborgarförslag.pdf 320.4 kB 2017-10-13 16.01
29. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 21-2017 - Inkomna medborgarförslag.pdf 398.2 kB 2017-10-13 16.02
29. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 22-2017 - Inkomna medborgarförslag.pdf 374 kB 2017-10-13 16.02
KF 2017-10-23 Protokoll 71-728.pdf 9.2 MB 2017-10-30 17.30

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 23 oktober 2017
Senast uppdaterad:
måndag 30 oktober 2017