Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

18 september klockan 18.30

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand. Sändningen finns tillgänglig från klockan 12 efterföljande dag och är då sökbar på ärende. Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2017-09-18

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kungörelse 2017-09-18.pdf 728.5 kB 2017-09-08 15.59
3a Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-28.pdf 5.4 MB 2017-09-08 15.59
3b Svar på medborgarförslag nr 7-2016 samt nr 5-2017.pdf 870.3 kB 2017-09-08 15.59
3c Yttrande över Rydbo Saltsjöbads fastighetsägarförenings överklagande samt Naturskyddsföreningens komplettering av överklagande%2.pdf 1.7 MB 2017-09-08 15.59
3d Rapportering av ej verkställda beslut per 2017-06-30 från Socialnämnden.pdf 375.1 kB 2017-09-08 15.59
3e Rapportering av ej verkställda beslut per 2017-06-30 från Vård- och omsorgsnämnden.pdf 381.2 kB 2017-09-08 15.59
3f Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag till Byggnadsnämnden angående skolskjutsar.pdf 5.4 MB 2017-09-08 15.59
4a Svar på interpellation nr 4-2017 samt interpellation nr 4-2017.pdf 486 kB 2017-09-08 15.59
5. KS Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2017 samt uppdrag till Vård- och omsorgsnämnd.pdf 428 kB 2017-09-08 15.59
5. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2017 samt uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden.pdf 3.9 MB 2017-09-08 16.00
6. KS Protokollsutdrag - Utredning av möjligheten att neka kringresande cirkusar, där uppvisande av icke domesticerade dj.pdf 418.5 kB 2017-09-08 16.00
6. Rev. Tjut (2017-08-23) - Utredning av möjligheten att neka kringresande cirkusar, där uppvisande av icke domesticerade.pdf 741.5 kB 2017-09-08 16.00
7. KS Protokollsutdrag - Näringslivsstrategi för Österåkers kommun.pdf 301.2 kB 2017-09-08 16.00
7. Tjut - Näringslivsstrategi med tillhörande aktivitetsplan för Österåker inkl. bilagor.pdf 1.8 MB 2017-09-08 16.00
8. KS Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2017-07-31.pdf 305.8 kB 2017-09-08 16.00
8. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik)%2.pdf 1.5 MB 2017-09-08 16.00
9. KS Protokollsutdrag - Revidering av avgifter i slamtaxa för Österåker.pdf 271.3 kB 2017-09-08 16.00
9. Tjut - Revidering av avgifter i slamtaxa för Österåkers kommun.pdf 251.4 kB 2017-09-08 16.00
9. Bilaga 1. Prislista Slam Österåker, Taxedokument inklusive prislista 2017-04-03.pdf 642 kB 2017-09-08 16.01
9. Bilaga 2. Revidering av avgifter i slamtaxa för Österåker, Skrivelse från Roslagsvatten 2017-04-03.pdf 534.4 kB 2017-09-08 16.01
10. KS Protokollsutdrag - Uppdrag till Miljö- och hälsoskyddsnämnden - se över riktlinjerna för alkoholservering.pdf 282.7 kB 2017-09-08 16.01
10. Tjut - Uppdrag till Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Se över riktlinjerna för alkoholservering.pdf 134.4 kB 2017-09-08 16.01
10. Bilaga 1. Motion nr 22-2016.pdf 88.8 kB 2017-09-08 16.01
10. Bilaga 2. Riktlinjer för alkoholservering.pdf 88.4 kB 2017-09-08 16.01
10. Bilaga 3. MHN protokoll 2017-04-25 § 3-5.pdf 69.5 kB 2017-09-08 16.01
12. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 24-2016 från Andreas Lennkvist (V) - Motion om minskat matsvinn.pdf 432.4 kB 2017-09-08 16.02
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 24-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Minskat matsvinn.pdf 79.3 kB 2017-09-08 16.02
12. Tjut - Svar på motion nr 24-2016 från Andreas Lennkvist (V) - Motion om minskat matsvinn inkl. bilagor samt m.pdf 388.3 kB 2017-09-08 16.02
13. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 5-2016 från Peter Wihlner (SD) - Låt politiker ta ansvar för invandring.pdf 328.2 kB 2017-09-08 16.02
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2016 från Peter Wihlner (SD) – Låt politiker ta ansvar för invandringspol.pdf 77.2 kB 2017-09-08 16.02
13. Tjut - Svar på motion nr 5-2016 från Peter Wihlner (SD) - Låt politiker ta ansvar för invandringspolitiken inkl.pdf 374.7 kB 2017-09-08 16.02
14. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 17-2016 från Peter Wihlner (SD) - Placering av minderåriga i äktenskap.pdf 441.6 kB 2017-09-08 16.02
14. Rev. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 17-2016 från Peter Wihlner (SD) - Placering av minderåriga i äktenskap.pdf 425.9 kB 2017-09-08 16.03
14. Tjut - Svar på motion nr 17-2016 från Peter Wihlner (SD) - Placering av minderåriga i äktenskap inkl. bilagor%2.pdf 443.3 kB 2017-09-08 16.03
15. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 26-2016 från Francisco Contreras (V) - Fasta rutiner för att söka upp%2.pdf 621.4 kB 2017-09-08 16.03
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 26-2016 från Fransisco Contreras (V) – Fasta rutiner för att söka upp bar.pdf 76.4 kB 2017-09-08 16.03
15. Tjut - Svar på motion nr 26-2016 från Francisco Contreras (V) - Fasta rutiner för att söka upp barnfamiljer s.pdf 842.5 kB 2017-09-08 16.03
16. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 7-2016 från Peter Wihlner (SD) - Inför mångkulturellt bokslut.pdf 288.6 kB 2017-09-08 16.04
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 7-2016 från Peter Wihlner (SD) - Inför mångkulturellt bokslut.pdf 267.8 kB 2017-09-08 16.04
16. Tjut - Svar på motion nr 7-2016 från Peter Wihlner (SD) – Inför mångkulturellt bokslut inkl. motion.pdf 245.3 kB 2017-09-08 16.04
17. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 29-2016 från Peter Wihlner (SD) - Anslutning av befintlig cykelväg till%2.pdf 311.8 kB 2017-09-08 16.04
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 29-2016 från Peter Wihlner (SD) – Anslutning av befintlig cykelväg till Brä.pdf 276.1 kB 2017-09-08 16.04
17. Tjut - Svar på motion nr 29 2016 från Peter Wihlner (SD) – Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 74.9 kB 2017-09-08 16.04
17. Bilaga. Motion - Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 61.1 kB 2017-09-08 16.05
18. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 14-2016 från Kristina Embäck (S) - Praktikplatser inom offentlig förvaltnin.pdf 524.3 kB 2017-09-08 16.05
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14-2016 från Kristina Embäck (S) – Praktikplatser inom offentlig förvaltning.pdf 74 kB 2017-09-08 16.05
18. Tjut - Svar på motion nr 14-2016 från Kristina Embäck (S) - Praktikplatser inom offentlig förvaltning inkl. motio.pdf 250.7 kB 2017-09-08 16.05
19. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 8-2017 från Roger Johansson (RP) - Ökad trygghet i Österåker.pdf 656.5 kB 2017-09-08 16.05
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8-2017 från Roger Johansson (Rp) – Ökad trygghet i Österåker.pdf 74.9 kB 2017-09-08 16.06
19. Tjut - Svar på motion nr 8-2017 från Roger Johansson (RP) - Ökad trygghet i Österåker inkl. motion.pdf 246.6 kB 2017-09-08 16.06
20. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda beh.pdf 666.5 kB 2017-09-08 16.06
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) – Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf 324 kB 2017-09-08 16.06
20. KS Tjut.pdf 549.1 kB 2017-09-08 16.07
20. bilaga Byggnadsnämndens protokoll samt tjänsteutlåtande.pdf 885.6 kB 2017-09-08 16.07
20. bilaga Regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grunds.pdf 2.1 MB 2017-09-08 16.07
20. Motion.pdf 261.9 kB 2017-09-08 16.07
21. Nya motioner och interpellationer.pdf 835.2 kB 2017-09-08 16.07
21. Tillkommande motioner och interpellation.pdf 343.7 kB 2017-09-18 12.48
22. Ordförandeförslag avseende medborgarförslag nr 15-2017 samt medborgarförslag nr 15-2017.pdf 489.4 kB 2017-09-08 16.08
22. Ordförandeförslag avseende medborgarförslag nr 16-2017 samt medborgarförslag nr 16-2017.pdf 284.8 kB 2017-09-08 16.08
22. Ordförandeförslag avseende medborgarförslag nr 17-2017 samt medborgarförslag nr 17-2017.pdf 667.1 kB 2017-09-08 16.08
KF 2017-09-18 Protokoll §§ 61-619.pdf 2 MB 2017-09-27 11.20

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 18 september 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 27 september 2017