Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

15 maj klockan 18.30

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunarkivet, kommunarkivet@osteraker.se.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kungörelse 2017-05-15.pdf 706.9 kB 2017-05-05 18.33
3a. Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-26.pdf 1.3 MB 2017-05-05 18.34
3b. Anmälningar med anledning av beslutade medborgarförslag.pdf 1.7 MB 2017-05-05 18.34
4. Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Österåkers kommun den 21 februari 2017.pdf 586.1 kB 2017-05-05 18.34
5. KS Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 3-2016 - Konstsnöanläggning och,eller skidtunnel i Österåkers kommun.pdf 100.2 kB 2017-05-05 18.34
5. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 3-2016 – Konstsnöanläggning eller skidtunnel till Österåkers kommun.pdf 75.9 kB 2017-05-05 18.35
5. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 3-2016 – Konstsnöanläggning ocheller skidtunnel i Österåkers kommun.pdf 2.3 MB 2017-05-05 18.35
6a. Svar på interpellation nr 1-2017.pdf 319.4 kB 2017-05-05 18.35
6a. Interpellation nr 1-2017.pdf 319.3 kB 2017-05-05 18.35
6b. Svar på interpellation nr 2-2017.pdf 797.9 kB 2017-05-05 18.35
6b. Interpellation nr 2-2017.pdf 279.7 kB 2017-05-05 18.35
6c. Svar på interpellation nr 3-2017.pdf 232.1 kB 2017-05-05 18.36
6c. Interpellation nr 3-2017.pdf 251.6 kB 2017-05-05 18.36
7. KS Protokollsutdrag - Revidering av budgetramarna avseende ungdomsmottagningens placering i organisationen.pdf 519.9 kB 2017-05-05 18.36
7. Tjut - Revidering av budgetramarna avseende ungdomsmottagningens placering i organisationen.pdf 622.3 kB 2017-05-05 18.36
8. KS Protokollsutdrag - En modell för kvalitetsutveckling i form av Mål- och resultatstyrning i Österåkers kommun.pdf 534.6 kB 2017-05-05 18.36
8. Tjut - En modell för kvalitetsutveckling i form av ”Mål- och resultatstyrning” i Österåkers kommun inkl. bilagor.pdf 2.8 MB 2017-05-05 18.36
9. KS Protokollsutdrag - Godkännande av exploateringsavtal mellan Österåkers kommun och Skåvsjöviken Fastighets AB avseende%2.pdf 339.2 kB 2017-05-05 18.36
9. Tjut samt signerade bilagor - Godkännande av exploateringsavtal mellan Österåkers kommun och Skåvsjöviken Fastighets AB%.pdf 6.2 MB 2017-05-05 18.36
10. KS Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Skåvsjöholm.pdf 710.8 kB 2017-05-05 18.37
10. Tjut - Antagande av detaljplan för Skåvsjöholm.pdf 170.7 kB 2017-05-05 18.37
10. Bilaga 1. Planhandlingar_Skåvsjöholm.pdf 8.7 MB 2017-05-05 18.37
10. Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning_Skåvsjöholm.pdf 6.1 MB 2017-05-05 18.37
10. Bilaga 3. Särskild sammanställning Skåvsjöholm.pdf 26.9 kB 2017-05-05 18.37
10. Bilaga 4. Samrådsredogörelse 2 Skåvsjöholm 2014-04-16.pdf 163.1 kB 2017-05-05 18.37
10. Bilaga 5. Utlåtande 2017-01-25.pdf 62.1 kB 2017-05-05 18.37
10. A3 kartor - Antagande av detaljplan för Skåvsjöholm.pdf 1.6 MB 2017-05-05 18.38
11. KS Protokollsutdrag - Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för området Malmskogen-Kvarnen.pdf 93.4 kB 2017-05-05 18.38
11. Tjut samt bilagor - Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för området Malmskogen-Kvarnen.pdf 570.4 kB 2017-05-05 18.38
12. KS Protokollsutdrag - Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS) - En samlad strategi för Österåkers kommu.pdf 261 kB 2017-05-05 18.38
12. Tjut - Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS)- En samlad strategi för Österåkers kommun 2017-2020 inkl.pdf 1.5 MB 2017-05-05 18.38
13. KS Protokollsutdrag - Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf 333.3 kB 2017-05-05 18.38
13. Tjut - Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf 4.3 MB 2017-05-05 18.38
14. Ordförandeförslag samt bilagor - Rättelse av Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 2017-03-13 i KF § 218, gäl.pdf 1003.8 kB 2017-05-05 18.39
15. KS Protokollsutdrag - Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för kommunala turbundna resor i Österåkers kommun.pdf 111.6 kB 2017-05-05 18.39
15. Tjut samt bilagor - Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för kommunala turbundna resor i Österåkers kommun.pdf 919.4 kB 2017-05-05 18.39
17. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 4-2016 från Peter Wihlner (SD) - Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar.pdf 631.1 kB 2017-05-05 18.39
17. Tjut - Svar på motion nr 4-2016 från Peter Wihlner (SD) – Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar.pdf 2.8 MB 2017-05-05 18.39
18. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 12-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Österåker vår gemensamma hembyg.pdf 302.8 kB 2017-05-05 18.39
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) – Österåker vår gemensamma hembygd.pdf 76.5 kB 2017-05-05 18.40
18. Tjut - Svar på motion nr 12-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Österåker vår gemensamma hembygd.pdf 770.3 kB 2017-05-05 18.40
19. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 18-2016 från Peter Wihlner (SD) - Ökad ersättning av s.k. ensamkommande%2.pdf 302.8 kB 2017-05-05 18.40
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 18-2016 från Peter Wihlner (SD) – Ökad ersättning av s.k. ensamkommande bar.pdf 258.5 kB 2017-05-05 18.40
19. Tjut - Svar på motion nr 18-2016 från Peter Wihlner (SD) – Ökad ersättning av s.k. ensamkommande barn i famil.pdf 1.8 MB 2017-05-05 18.40
20. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 21-2016 från Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) - Passage ö.pdf 313.2 kB 2017-05-05 18.41
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21-2016 från Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) - Passage över%.pdf 256.2 kB 2017-05-05 18.41
20. Tjut - Svar på motion nr 21-2016 från Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) - Passage över eller und.pdf 170.5 kB 2017-05-05 18.41
20. Bilaga 1. Motion nr 21-2016.pdf 84.2 kB 2017-05-05 18.41
21. Nya motioner och interpellationer.pdf 605.4 kB 2017-05-05 18.41
22. Inkomna medborgarförslag.pdf 419.5 kB 2017-05-05 18.42
Tillkommande handling 6. Fråga - Angående mål, plan och riktlinjer för barngrupper i förskolan.pdf 62.9 kB 2017-05-22 10.12
Tillkommande handling 8. Utbytessida.pdf 50.9 kB 2017-05-22 10.12
Tillkommande handling 21. Nya motioner och interpellationer.pdf 81.6 kB 2017-05-22 10.12
KF Protokoll 2017-05-15 §§ 41-424.pdf 3 MB 2017-05-24 12.18

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 15 maj 2017
Senast uppdaterad:
fredag 25 september 2020