Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

14 september klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, PLAU 2016-09-14.pdf 257.8 kB 2016-09-07 14.47
3. Tjut - Österåkers kommuns remissvar på Trafikförsörjningsprogram för Stockholms län.pdf 74.1 kB 2016-09-07 14.47
3. Bilaga - yttrande Stockholm Nordost.pdf 3 MB 2016-09-07 14.47
4. Tjut - Österåkers kommuns remissvar på En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.pdf 167.1 kB 2016-09-07 14.47
4. Bilaga 1 PM - sammanfattning av förslaget.pdf 51.4 kB 2016-09-07 14.47
4. Bilaga 2 Remissmissiv från miljö- och energidepartementet.pdf 337.6 kB 2016-09-07 14.47
6. Tjut - Planuppdrag för ”Del av Svavelsövägen”.pdf 137.1 kB 2016-09-07 14.47
6. Bilaga 1. Behovsbedömning Del av Svavelsövägen.pdf 65.3 kB 2016-09-07 14.47
6. Bilaga 1. Försättssida del av Svavelsövägen.pdf 111.5 kB 2016-09-07 14.47
6. Bilaga 1. Plan- och genomförandebeskrivning del av Svavelsövägen.pdf 335.2 kB 2016-09-07 14.47
6. Plankarta del av Svavelsövägen A3.pdf 2.3 MB 2016-09-07 14.47
7. Tjut - Lokala miljömål för Österåkers kommun.pdf 171.8 kB 2016-09-07 14.47
7. Bilaga 1. Österåkers miljömål 2016-2019.pdf 2.5 MB 2016-09-07 14.47
7. Bilaga 2. Handbok för det internamiljöarbetet.pdf 232 kB 2016-09-07 14.47
7. Bilaga 3. Tabell med förslag på genomförande och uppföljning av målen.xlsx 17.6 kB 2016-09-07 14.47
8. Tjut - Avsiktsförklaring, del av Hagby 1 5.pdf 69.9 kB 2016-09-07 14.47
8. Bilaga 1. Karta.pdf 5.8 MB 2016-09-07 14.47
9. Tjut - Planbesked Tuna 3 58.pdf 97.2 kB 2016-09-07 14.47
9. Bilaga. Ställningstagande gällande planbesked för Tuna 3 58.pdf 846.2 kB 2016-09-07 14.47
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 2-2016 från Bo Edlén (V) - Gör miljö- och hälsoskyddsnämnden till obligatorisk remissinstans i planfrågor.pdf 270.8 kB 2016-09-07 14.47
10. Tjut - Svar på motion nr 2-2016 från Bo Edlén (V) - Gör miljö- och hälsoskyddsnämnden till obligatorisk remissinstans i planfrågor.pdf 888.6 kB 2016-09-07 14.47
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 6-2016 från Peter Wihlner (SD) - Utbilda invånare i att hantera hjärtstartare.pdf 253.1 kB 2016-09-07 14.47
11. Tjut - Svar på motion nr 6-2016 från Peter Wihlner (SD) - Utbilda invånare i att hantera hjärtstartare.pdf 700.5 kB 2016-09-07 14.47
13. Tjut - Sammanträdestider 2017 för Kommunstyrelsens planarbetsutskott.pdf 234.6 kB 2016-09-07 14.47
Protokoll, PLAU 2016-09-14.pdf 3 MB 2016-09-15 17.25

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 14 september 2016
Senast uppdaterad:
onsdag 9 november 2016