Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

11 maj i direkt anslutning till planarbetsutskottets sammanträde

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KSAU 2016-05-11.pdf 419.2 kB 2016-05-04 11.06
8. Tjut - Revisionsrapport - Granskning av leverantörsregister.pdf 472.9 kB 2016-05-04 11.06
8. Bilaga. PWC-rapport - Österåkers kommun - Granskning av leverantörsregister.pdf 1.8 MB 2016-05-04 11.06
9. Tjut - Svar på revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen.pdf 482.3 kB 2016-05-04 11.06
9. Bilaga. PWC-rapport - Österåkers kommun - Granskning av investeringsprocessen.pdf 1.7 MB 2016-05-04 11.06
10. Tjut - Svar på revisionsrapport - Ägarstyrning av Armada och Roslagsvatten.pdf 209.8 kB 2016-05-04 11.06
10. Bilaga. PWC-rapport - Österåkers kommun - Ägarstyrning av Armada och Roslagsvatten.pdf 931.8 kB 2016-05-04 11.06
11. Tjut - Svar på revisionsrapport - IT-revision 2015 (Agresso).pdf 427.2 kB 2016-05-04 11.06
11. Bilaga. PWC-rapport - Österåkers kommun - IT-revision Agresso 2015.pdf 239.2 kB 2016-05-04 11.06
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9-2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) - Rättvisa demokratiska förutsättningar.pdf 272.3 kB 2016-05-04 11.06
13. Tjut - Svar på motion nr 9-2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) - Rättvisa demokratiska förutsättningar.pdf 357 kB 2016-05-04 11.06
13. Bilaga. Motion nr 9-2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) - Rättvisa demokratiska förutsättningar.pdf 485.9 kB 2016-05-04 11.06
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2015 från Peter Wihlner (SD) – Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet.pdf 287.9 kB 2016-05-04 11.06
14. Tjut - Svar på motion nr 23-2015 från Peter Wihlner (SD) – Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet.pdf 599.8 kB 2016-05-04 11.06
14. Bilaga. Motion nr 23-2015 från Peter Wihlner (SD) – Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet.pdf 424.5 kB 2016-05-04 11.06
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 26-2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Francisco Contreras (V) – Barnbokslut i Österåkers kommun.pdf 221.9 kB 2016-05-04 11.06
15. Tjut - Svar på motion nr 26-2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Francisco Contreras (V) – Barnbokslut i Österåkers kommun.pdf 463.2 kB 2016-05-04 11.06
15. Bilaga 1. Motion nr 26-2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Francisco Contreras (V) – Barnbokslut i Österåkers kommun.pdf 87.9 kB 2016-05-04 11.06
15. Bilaga 2. Protokollsutdrag från KFN och tjut från Kultur- och fritidsförvaltningen - Barnbokslut i Österåkers kommun.pdf 1.1 MB 2016-05-06 14.32
16.Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 14-2015 - Utegym i trä invid Hackstaspåret.pdf 209.6 kB 2016-05-04 11.06
16. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 14-2015 - Utegym i trä invid Hackstaspåret.pdf 322.1 kB 2016-05-04 11.06
16. Bilaga 1. Protokollsutdrag från KFN och tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen.pdf 1.1 MB 2016-05-04 11.06
16. Bilaga 2. Medborgarförslag nr 14-2015 - Utegym i trä invid Hackstaspåret.pdf 287.4 kB 2016-05-04 11.06
17. Tjut - Uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda utsatta kommuninvånare personlarm.pdf 822.7 kB 2016-05-04 11.06
19. Tjut - Multihall - fortsatt utredning.pdf 339.9 kB 2016-05-04 11.06
Protokoll, KSAU 2016-05-11.pdf 3.8 MB 2016-05-16 14.30

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 11 maj 2016
Senast uppdaterad:
onsdag 4 maj 2016