Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

21 mars klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KS 2016-03-21.pdf 615.7 kB 2016-03-14 16.45
3. Protokollsutdrag - Uppdrag för Detaljplan för Slussholmen och del av Ekbacken.pdf 271.3 kB 2016-03-14 16.20
3. Tjut - Uppdrag för detaljplan för Slussholmen och del av Ekbacken.pdf 118 kB 2016-03-14 16.20
3. Bilaga. Förstudierapport för detaljplan för Slussholmen och del av Ekbacken.pdf 540.5 kB 2016-03-14 16.20
4. Protokollsutdrag - God ekologisk status i Smedbyån.pdf 249.9 kB 2016-03-14 16.20
4. Tjut - God ekologisk status i Smedbyån.pdf 123.1 kB 2016-03-14 16.20
4. Bilaga. Projektplan för god ekologisk status i Smedbyån.pdf 625.4 kB 2016-03-14 16.20
5. Protokollsutdrag - Lokala miljömål för Österåkers kommun 2015 – 2018.pdf 658.7 kB 2016-03-14 16.20
5. Tjut - Lokala miljömål för Österåkers kommun 2015 - 2018.pdf 169.9 kB 2016-03-14 16.20
5. Bilaga. Lokala miljömål för Österåkers kommun 2015 - 2018.pdf 2.4 MB 2016-03-14 16.20
6. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 24_2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Medlemskap i Sveriges Ekokommuner.pdf 268.1 kB 2016-03-14 16.20
6. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 24_2015 från Andreas Lennkvist Manriques (V) - Medlemskap i Sveriges Ekokommuner.pdf 237.3 kB 2016-03-14 16.20
6. Tjut - Svar på motion nr 24_2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner.pdf 153.6 kB 2016-03-14 16.20
6. Motion nr 24_2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner.pdf 66.5 kB 2016-03-14 16.20
7. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 28_2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Ratificering av Borgmästaravtalet.pdf 494.8 kB 2016-03-14 16.20
7. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 28_2015 från Andreas Lennkvist Manriques (V) om ratificering av Borgmästaravtalet.pdf 219.1 kB 2016-03-14 16.20
7. Tjut - Svar på motion nr 28_2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Ratificering av Borgmästaravtalet.pdf 138.4 kB 2016-03-14 16.20
7. Motion nr 28_2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Ratificering av Borgmästaravtalet.pdf 127.6 kB 2016-03-14 16.20
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 13_2015 - Bygga cykelställ vid hållplats Högbackavägen.pdf 280.2 kB 2016-03-14 16.20
8. Korrigerat ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 13_2015 - Bygga cykelställ vid hållplats Högbackavägen.pdf 242.5 kB 2016-03-14 16.20
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 13_2015 - Bygga cykelställ vid hållplats Högbackavägen.pdf 89.2 kB 2016-03-14 16.20
8. Medborgarförslag nr 13_2015 - Bygga cykelställ vid hållplats Högbackavägen.pdf 45.9 kB 2016-03-14 16.27
9. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 15_2015 - Belysning till gång- och cykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen.pdf 272.5 kB 2016-03-14 16.20
9. Korrigerat ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 15_2015 - Belysning till gång- och cykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen.pdf 224.1 kB 2016-03-14 16.20
9. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 15_2015 - Belysning till gång- och cykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen.pdf 77.7 kB 2016-03-14 16.20
9. Medborgarförslag nr 15_2015 - Belysning till gångcykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen.pdf 409 kB 2016-03-14 16.20
9. Bilaga 2 - Karta.pdf 395.7 kB 2016-03-14 16.20
10. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 18_2015 - Trafiken måste kunna flyta.pdf 270.7 kB 2016-03-14 16.20
10. Korrigerat ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 18_2015 - Trafiken måste kunna flyta.pdf 223.4 kB 2016-03-14 16.20
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 18_2015 - Trafiken måste kunna flyta.pdf 141.7 kB 2016-03-14 16.20
10. Medborgarförslag nr 18_2015 - Trafiken måste kunna flyta.pdf 55.8 kB 2016-03-14 16.20
11. Protokollsutdrag - Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2015.pdf 184.4 kB 2016-03-15 08.59
11. Tjut - Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2015.pdf 237.8 kB 2016-03-15 08.34
11. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2015.pdf 761.5 kB 2016-03-15 08.34
12. Protokollsutdrag - Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2015.pdf 187.6 kB 2016-03-15 08.59
12. Tjut - Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2015.pdf 197 kB 2016-03-15 09.00
12. Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2015.pdf 319.5 kB 2016-03-15 09.00
13. Protokollsutdrag - Årsredovisning för Österåkers kommun 2015.pdf 185.4 kB 2016-03-15 08.59
13. Tjut - Årsredovisning för Österåkers kommun 2015.pdf 289.3 kB 2016-03-15 11.25
13. Årsredovisning för Österåkers kommun 2015.pdf 784.9 kB 2016-03-15 13.02
13. Bilaga till årsredovisning för Österåkers kommun.pdf 425.4 kB 2016-03-15 11.25
14. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2016.pdf 1.3 MB 2016-03-15 08.32
15. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2016.pdf 530.5 kB 2016-03-15 08.32
16. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2016.pdf 2.3 MB 2016-03-15 13.32
17. Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2016.pdf 1.1 MB 2016-03-15 09.04
18. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 5_2015 – Anlägg fler konstgräsplaner i Östra Åkersberga.pdf 93.5 kB 2016-03-14 16.20
18. Korrigerat ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 5_2015 – Anlägg fler konstgräsplaner i Östra Åkersberga.pdf 203.7 kB 2016-03-14 16.20
18. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 5_2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga.pdf 867 kB 2016-03-14 16.20
18. Medborgarförslag nr 5_2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga.pdf 243.5 kB 2016-03-14 16.20
19. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 6_2015 - Angående säkerhet på offentliga platser samt information därav.pdf 292.8 kB 2016-03-14 16.20
19. Korrigerat ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6_2015 - Angående säkerhet på offentliga platser samt information därav.pdf 264.8 kB 2016-03-14 16.20
19. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6_2015 - Angående säkerhet på offentliga platser samt information därav.pdf 516.1 kB 2016-03-14 16.20
19. Medborgarförslag 6_2015 - Angående säkerhet på offentliga platser samt information därav.pdf 313.2 kB 2016-03-14 16.30
20. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 8_2015 - Österåkers kommun köper in fastigheten Norrö 2:61, även kallad Domarringen, för att skydda de lämningar som finns på denna fastighet.pdf 352.9 kB 2016-03-14 16.20
20. Korrigerat ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 8_2015 - Österåkers kommun köper in fastigheten Norrö 2:61, även kallad Domarringen, för att skydda de lämningar som finns på denna fastighet.pdf 232.4 kB 2016-03-14 16.20
20. Tjut - Svar på medborgarförslag 8_2015 - Österåkers kommun köper in fastigheten Norrö 2:61, även kallad Domarringen, för att skydda de lämningar som finns på denna fastighet.pdf 1.3 MB 2016-03-14 16.20
20. Medborgarförslag nr 8_2015 - Österåkers kommun köper in fastigheten Norrö 2:61, även kallad Domarringen, för att skydda de lämningar som finns på denna fastighet.pdf 224 kB 2016-03-14 16.20
21. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 15_2015 från Anders Pettersson (S) – Scen för rock, pop, dans och performance.pdf 286.8 kB 2016-03-14 16.20
21. Korrigerat ordförandeförslag - Svar på motion nr 15_2015 från Anders Pettersson (S) – Scen för rock, pop, dans och performance.pdf 218.9 kB 2016-03-14 16.20
21. Korrigerat tjut - Svar på motion nr 15_2015 från Anders Pettersson (S) – Scen för rock, pop, dans och performance.pdf 427.6 kB 2016-03-14 16.20
21. Motion nr 15_2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och perfomance.pdf 362.7 kB 2016-03-14 16.20
22. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 17_2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Jörgen Palmberg (S) - Komvux till Hackstaskolan.pdf 461.7 kB 2016-03-14 16.20
22. Reviderat ordförandeförslag - Svar på motion nr 17_2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Jörgen Palmberg (S) - Komvux till Hackstaskolan.pdf 216.6 kB 2016-03-14 16.20
22. Tjut - Svar på motion nr 17_2015 av Ann-Christine Furustrand (S) och Jörgen Palmberg (S) - Komvux till Hackstaskolan.pdf 647.6 kB 2016-03-14 16.20
22. Motion nr 17_2015 av Ann-Christine Furustrand (S) och Jörgen Palmberg (S) - Komvux till Hackstaskolan.pdf 258.6 kB 2016-03-14 16.20
23. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 18_2015 från Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S) - Avskaffa vårdnadsbidraget.pdf 261.8 kB 2016-03-14 16.20
23. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 18_2015 av Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S) -Avskaffa vårdnadsbidraget.pdf 260 kB 2016-03-14 16.20
23. Tjut - Svar på motion nr 18_2015 av Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S) - Avskaffa vårdnadsbidraget.pdf 617.7 kB 2016-03-14 16.20
23. Motion nr 18_2015 av Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S) - Avskaffa vårdnadsbidraget.pdf 212.3 kB 2016-03-14 16.20
24. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 20_2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek Österåker.pdf 325.9 kB 2016-03-14 16.21
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 20_2015 från Andreas Lennkvist Manriques (V) och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek Österåker.pdf 232.3 kB 2016-03-14 16.21
24. Tjut - Svar på motion nr 20_2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek i Österåker.pdf 823.8 kB 2016-03-14 16.21
24. Motion nr 20_2015 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek i Österåker.pdf 340.6 kB 2016-03-14 16.21
25. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 22_2015 av Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Marie Wengse (SÖ) - Uppgradera kommunens årsredovisning.pdf 497.3 kB 2016-03-14 16.21
25. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 22_2015 från Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Marie Wengse (SÖ) - Uppgradera kommunens årsredovisning.pdf 299.6 kB 2016-03-14 16.21
25. Tjut - Svar på motion nr 22_2015 från Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Marie Wengse (SÖ) - Uppgradera kommunens årsredovisning.pdf 456.3 kB 2016-03-14 16.21
25. Motion nr 22_2015 från Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Marie Wengse (SÖ) - Uppgradera kommunens årsredovisning.pdf 285.7 kB 2016-03-14 16.21
26. Protokollsutdrag - Avskrivning av medborgarförslag nr 11-2015 - Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt fler bostäder.pdf 308.4 kB 2016-03-14 16.21
26. Tjut - Avskrivning av Medborgarförslag nr 11-2015 - Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt fler bostäder.pdf 1.1 MB 2016-03-14 16.21
27. Protokollsutdrag - Ny ersättning hemtjänst Ljusterö och glesbygdzon.pdf 298.4 kB 2016-03-14 16.21
27. Tjut - Ny ersättning hemtjänst Ljusterö och glesbygdzon.pdf 293.4 kB 2016-03-14 16.21
27. Bilaga. Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden 2016-01-26, § 1:8.pdf 818.1 kB 2016-03-14 16.21
28. Protokollsutdrag - Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård.pdf 431.2 kB 2016-03-14 16.21
28. Tjut - Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård.pdf 1.5 MB 2016-03-14 16.21
28. Bilaga 1. KSL - Rekommendation enskilda-patienter behöver praktisk hjälp med egenvård.pdf 466 kB 2016-03-14 16.21
28. Bilaga 2. KSL - Samverkan när enskilda-patienter behöver praktisk hjälp med egenvård.pdf 358.8 kB 2016-03-14 16.21
29. Protokollsutdrag - Firmatecknare för Österåkers kommun från den 21 mars 2016.pdf 525 kB 2016-03-14 16.21
29. Tjut - Firmatecknare för Österåkers kommun från den 21 mars 2016.pdf 454.8 kB 2016-03-14 16.21
30. Protokollsutdrag - Uppdrag gällande drift av insatsen personlig assistans i egen regi samt revidering av Styrmodellsprinciper för beställare- och utförarorganisation i Österåkers kommun.pdf 1 MB 2016-03-14 16.21
30. Tjut - Uppdrag gällande drift av insatsen personlig assistans i egen regi samt revidering av Styrmodellsprinciper för beställare- och utförarorganisation i Österåkers kommun.pdf 370.6 kB 2016-03-14 16.21
31. Protokollsutdrag - Strategi för motverkande av religiös och annan extremism.pdf 244.8 kB 2016-03-14 16.21
31. Korrigerat tjut - Strategi för motverkande av religiös och annan extremism.pdf 428.1 kB 2016-03-14 16.21
31. Korrigerad bilaga. Strategi för motverkande av religiös och annan extremism.pdf 751.2 kB 2016-03-14 16.21
32. Protokollsutdrag - Komplettering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf 238.4 kB 2016-03-14 16.21
32. Tjut - Komplettering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf 77.2 kB 2016-03-14 16.21
32. Bilaga 1. Komplettering av Kommunstyrelsens delegationsordning, ny delegation och tillägg.pdf 78.8 kB 2016-03-14 16.21
32. Bilaga 2 - Nu gällande delegationsordning.pdf 925.6 kB 2016-03-14 16.21
34. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 241.2 kB 2016-03-14 16.21
35. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 610.6 kB 2016-03-14 16.21
Nytt ärende, Riktlinjer för namnberedning i Österåkers kommun.pdf 1.2 MB 2016-03-16 10.42
Nytt ärende, Hyres- och serviceavtal Ljusterö Torg.pdf 281.6 kB 2016-03-22 10.47
Nytt ärende, Komplettering till tidigare antagna Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering – Säkerställa åldern på ensamkommande minderåriga asylsökande.pdf 549 kB 2016-03-22 10.47
Protokoll, KS 2016-03-21 - omedelbar justering.pdf 691.4 kB 2016-03-22 10.46
Protokoll, KS 2016-03-21.pdf 11.4 MB 2016-04-04 14.09

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 21 mars 2016
Senast uppdaterad:
måndag 21 november 2016