Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Hög kvalitet på matematikundervisningen i Österåkers kommun

En lärare står bredvid en sittande elev i ett klassrum. De ler mot kameran.

Matematikundervisningen i Österåkers kommunala skolor håller mycket god kvalitet. Det visar en ny undersökning som genomförts av en skolforskare på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren mätte i vilken utsträckning eleverna presterar bättre på de nationella proven i årskurs 9 än vad man kan förvänta sig utifrån deras provresultat i årskurs sex och deras socioekonomiska bakgrund. Resultatet avser nationella prov i matematik i årskurs 9 för läsåret 2018/2019. Österåker har bäst resultat i Stockholms län och hamnar på plats 11 av Sveriges 290 kommuner.

– Resultatet är oerhört glädjande och visar att vi är på rätt väg. Samtidigt innebär inte det här att vi kan slå oss till ro. Att hela tiden utveckla skolan är ett prioriterat område för kommunen. Vi siktar hela tiden på att bli ännu bättre och det här är ett fint kvitto på att vi lyckas, inte minst tack vare våra skickliga pedagoger, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Långsiktig satsning på matematik

Österåkers kommun arbetar långsiktigt för en utveckling av matematikämnet som en del i kommunens mål om länets bästa skola. Genom Pedagogcentrum i Österåker arrangeras träffar för erfarenhets- och kunskapsutbyte bland matematiklärare i Österåker. Ambitionen med matematiknätverket är att skapa likvärdighet mellan skolorna i kommunen och utveckla undervisningen så att alla elever utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Genom nätverket har en rad lyckade satsningar tagits fram. Ett exempel
är Österåkersprovet, som är ett verktyg för att kunna ge träffsäkert stöd på individnivå i matematik.

Läs vår nyhet Österåkers satsning på matematik bär frukt Länk till annan webbplats.

Mer information

Ta del av Svenskt Näringslivs rapport Stora skillnader i skolkvalitet Länk till annan webbplats.

Publicerad:
Senast uppdaterad: