Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 4 februari klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 2020-02-04 uppdaterad.pdf 185.8 kB 2020-02-04 11.23
Kallelse TN 2020-02-04.pdf 237.4 kB 2020-01-30 11.14
3. Skolskjuts - Individärende.pdf 175.8 kB 2020-01-30 11.14
4. Tjänsteutlåtande - Revidering av investeringsbudget 2020 - omedelbar justering.pdf 1 MB 2020-01-30 11.14
4. Bilaga 1. Revidering investeringsbudget 2020.pdf 678.8 kB 2020-01-30 11.14
5. Tjänsteutåtande - Förslag till budget 2020 och plan 2021-2022, Tekniska nämnden - Reviderad version.pdf 666.2 kB 2020-02-04 16.12
5. Bilaga 1 - Förslag till budget 2020 och plan 2021-2022, Tekniska nämnden - Reviderad version.pdf 10.1 MB 2020-02-04 16.13
5. Tjänsteutlåtande - Förslag till budget 2020 och plan 2021-2022, Tekniska nämnden.pdf 632.6 kB 2020-01-30 11.14
5. Bilaga 1 - Förslag till budget 2020 och plan 2021-2022, Tekniska nämnden.pdf 8.8 MB 2020-01-30 11.15
6. Tjänsteutlåtande Verksamhetsberättelse 2019.pdf 488.7 kB 2020-01-30 11.15
6. Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse 2019.pdf 12.6 MB 2020-01-30 11.15
8. Individuell rapport och tilldelningsbeslut - Linjetrafik med buss.pdf 2.2 MB 2020-01-30 11.15
9. Tjänsteutlåtande - Svar på Motion nr 16_2019 från Anders Borelid (SD) - Sluss in.pdf 867.4 kB 2020-01-30 11.15
9. Bilaga1_Motion nr 162019 - Angående sluss in till hundrastgårdar.pdf 341.9 kB 2020-01-30 11.15
10. Tjänsteutlåtande - Svar på Medborgarförslag nr 292019 - Använda en fårhage som hundrastgård.pdf 2.7 MB 2020-01-30 11.16
10. Bilaga1 Medborgarförslag nr 292019 - Använda en fårhage som hund.pdf 53 kB 2020-01-30 11.16
10. Bilaga2 Allmänna lokala ordningsföreskrifter, kartbilaga 3.pdf 346.3 kB 2020-01-30 11.16
11. Svar på Medborgarförslag nr 22_2019 - Kameraövervakad cykelparkering.pdf 2.3 MB 2020-01-30 11.16
11. Bilaga 1_Medborgarförslag nr 22_2019 - Kameraövervakad cykelpa.pdf 347.5 kB 2020-01-30 11.16
11. Bilaga 2. Utdrag ur Planprogram för Åkersberga stad – Centrumområdet, sid 47 rubrik.pdf 1 MB 2020-01-30 11.17
12. Dataskyddsrapport - information.pdf 233.4 kB 2020-01-30 11.17
13. Redovisning delegationsbeslut 20-02-04.pdf 439 kB 2020-01-30 11.17
13. Bilaga 1 - Redovisning delegationsbeslut.pdf 334.4 kB 2020-01-30 11.17
13. Bilaga 2 - Redovisning av delegationsbeslut.pdf 329.2 kB 2020-01-30 11.17
TN 2020-01-04 Omedelbart justerad § 1_4.pdf 1 MB 2020-02-07 07.53
Protokoll TN 2019-02-04.pdf 28.8 MB 2020-02-12 08.40

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
tisdag 28 januari 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 4 februari 2020