Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 4 mars klockan 09.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2020-03-04.pdf 658.3 kB 2020-02-19 10.50
3. Tjut - Granskning av detaljplan för förskola inom Täljö 2 8.pdf 1.1 MB 2020-02-19 10.50
3. Bilaga 1. Planhandlingar, 2020-02-12.pdf 9.9 MB 2020-02-19 10.50
3. Bilaga 2. Samrådsredogörelse, 2020-02-12.pdf 189.4 kB 2020-02-19 10.50
3. Plankarta Täljö 2_8 A1.pdf 2 MB 2020-02-19 10.50
3. Plankarta Täljö 2_8 A3.pdf 2.1 MB 2020-02-19 10.50
4. Tjut - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheten Täljö 2 8 mellan Kommunen och Österåkers Exploateringsfastigheter AB.pdf 851.5 kB 2020-02-19 10.50
4. Bilaga. Ök fastighetsreglering Täljö 2.8.pdf 9.5 kB 2020-02-19 10.50
5. Tjut - Godkännande av markoptionsavtal avseende del av fastigheten Täljö 2 8 mellan Kommunen och Fondamentor Holding AB.pdf 921.1 kB 2020-02-19 10.50
6. Tjut - Godkännande av markoptionsavtal avseende fastigheten Hacksta 2 134 mellan Kommunen och Exandia Fastigheter AB.pdf 944.4 kB 2020-02-19 10.50
6. Markoptionsavtal Hacksta 2.134.pdf 4.6 MB 2020-02-19 10.50
7. Tjut - Godkännande av markoptionsavtal för del av fastigheterna Säby 2 24 och Runö 7 108 mellan Kanalens Fastighets AB och Kommunen.pdf 755.8 kB 2020-02-19 10.50
7. Markoptionsavtal säby 224 mfl.pdf 1.7 MB 2020-02-19 10.50
8. Tjut - Godkännande av markoptionsavtal för del av fastigheterna Husby 3 10, 4 17 och 4 22 mellan Aparto AB och Kommunen.pdf 559.3 kB 2020-02-19 10.50
8. Markoptionsavtal Husby 417 mfl utkast.pdf 364.8 kB 2020-02-19 10.50
9. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2019 från Anders Borelid (SD) – Sluss in till hundrastgårdar.pdf 93.6 kB 2020-03-02 08.00
9. Tjut - Svar på motion nr 16_2019 från Anders Borelid (SD) - Sluss in till hundrastgårdar.pdf 1.9 MB 2020-02-19 10.50
9. Bilaga 1_Motion nr 162019 - Angående sluss in till hundrastgårdar.pdf 341.9 kB 2020-02-19 10.50
9. Bilaga 2_Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_9.pdf 797.2 kB 2020-02-19 10.50
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 22-2019 – Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd.pdf 93.3 kB 2020-03-02 08.00
10. Tjut - Svar på Medborgarförslag nr 22-2019 - Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd.pdf 3.2 MB 2020-02-19 10.50
10. Bilaga 1 Medborgarförslag nr 22_2019 - Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd.pdf 347.5 kB 2020-02-19 10.50
10. Bilaga 2 Utdrag ur Planprogram för Åkersberga stad – Centrumområdet, sid 47 rubrik.pdf 1 MB 2020-02-19 10.50
10. Bilaga 3 Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_11.pdf 833.8 kB 2020-02-19 10.50
11. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 29-2019 – Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret.pdf 92.5 kB 2020-03-02 08.00
11. Tjut - Svar på Medborgarförslag nr 29-2019 - Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret.pdf 3.4 MB 2020-02-19 10.50
11. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 292019 - Använda en fårhage som hund.pdf 53 kB 2020-02-19 10.50
11. Bilaga 2. Allmänna lokala ordningsföreskrifter, kartbilaga 3.pdf 346.3 kB 2020-02-19 10.50
11. Bilaga 3. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_10.pdf 834.2 kB 2020-02-19 10.50
12. Tjut - Jordbruksmarksstrategi för Österåkers kommun.pdf 631.8 kB 2020-02-19 10.50
13. Tjut - Skyltpolicy för Österåkers kommun.pdf 19.5 MB 2020-02-19 10.50
Protokoll PLAU 2020-03-04.pdf 6.2 MB 2020-03-09 14.28

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 20 december 2019