Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 24 augusti klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2020-08-24.pdf 697.8 kB 2020-06-24 13.11
3. Protokollsutdrag - Försäljning av Tråsättra 1-883 inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1.pdf 63.5 kB 2020-06-24 13.11
3. Tjut - Försäljning av Tråsättra 1 883 inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1.pdf 678.4 kB 2020-06-24 13.11
3. Bilaga. Undertecknat köpekontrakt Tråsättra 1_883.pdf 9.5 MB 2020-06-24 13.11
4. Protokollsutdrag - Ramavtal i anslutning till detaljplan för Tuna 6-151 m.fl..pdf 62.5 kB 2020-06-24 13.11
4. Tjut - Ramavtal i anslutning till detaljplan för Tuna 6 151 m.fl..pdf 1.9 MB 2020-06-24 13.11
4. Ramavtal Tuna 6_151 mfl signerat av exploatör.pdf 1.3 MB 2020-06-24 13.11
6. Protokollsutdrag - Svar på remiss TN 2020-0440 - Sjötrafikutredning del 1.pdf 54.6 kB 2020-06-24 13.11
6. Tjut - Svar på remiss TN 2020-0440 - Sjötrafikutredning del 1.pdf 1.1 MB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 1. Sjötrafikremiss.pdf 84.5 kB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 2. Sjötrafikutredning del 1.pdf 3.3 MB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 3. Sjötrafikenkäten region stockholm.pdf 1.1 MB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 4. Resultat från sjötrafikenkäten - kort sammanfattning.pdf 41.8 kB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 5. Skärgårdsrådet om Sjötransportutredningen.pdf 97.7 kB 2020-06-24 13.11
7. Protokollsutdrag - Avfallsplan 2030 för Österåkers kommun.pdf 55.3 kB 2020-06-24 13.11
7. Tjut - Avfallsplan 2030 Österåkers kommun.pdf 789.1 kB 2020-06-24 13.11
7. Avfallsplan 2030 Österåkers kommun (inkl. bilagor), 2020-06-02.pdf 14 MB 2020-06-24 13.11
8. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf 56.4 kB 2020-06-24 13.11
8. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf 2.1 MB 2020-06-24 13.11
9. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf 53 kB 2020-06-24 13.11
9. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf 995 kB 2020-06-24 13.11
10. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf 57.1 kB 2020-07-20 11.16
10. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf 18.7 MB 2020-07-20 11.16
13. Protokollsutdrag - Storstockholms brandförsvars taxa för rengöring (sotning) och.pdf 67.8 kB 2020-06-24 13.11
13. Tjut - Storstockholms brandförsvars taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister för rengöring (sotning).pdf 21.3 MB 2020-06-24 13.11
14. Protokollsutdrag - Policy mot riskbruk och skadligt bruk samt upphäva Alkohol- och drogpolicy.pdf 94 kB 2020-06-24 13.11
14. Tjut - Policy mot riskbruk och skadligt bruk samt upphäva Alkohol- och drogpolicy.pdf 3.2 MB 2020-06-24 13.11
15. Protokollsutdrag - Biblioteksplan för Österåkers kommun 2020-2023.pdf 64.3 kB 2020-06-24 13.11
15. Tjut - Biblioteksplan för Österåkers kommun 2020-2023.pdf 5.7 MB 2020-06-24 13.11
16. Protokollsutdrag - Sponsoravtal Multihallen.pdf 56.5 kB 2020-06-24 13.11
Nytt ärende. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2020.pdf 2.2 MB 2020-07-20 11.16
Nytt ärende. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2020.pdf 1001.5 kB 2020-07-20 11.16
Nytt ärende. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2020.pdf 23 MB 2020-07-20 11.16
Nytt ärende. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2020 från Ann-Christine Furustrand (S), Kristina Embäck (S) och Ingela Westerlund (S) – Barnkonventionen ny lag för Österåker att förhålla sig till.pdf 94.1 kB 2020-07-22 13.43
Nytt ärende. Tjut - Svar på motion nr 5-2020 från Ann-Christine Furustrand (S), Kristina Embäck (S) och Ingela Westerlund (S) - Barnkonventionen ny lag för Österåker att förhålla sig till.pdf 3.4 MB 2020-07-22 13.43

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 5 juni 2020