Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Våld i nära relationer

Om du utsätts för hot och våld av någon som du bor ihop med, eller en annan närstående person, kan du ansöka om att få hjälp och stöd av socialtjänsten i Österåkers kommun.

Du kan få råd och stöd för dig och dina barn. Du kan också ansöka om ekonomiskt bistånd och tillfälligt skyddat boende.

Kontakta socialtjänsten via 08-540 810 00

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka
150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Våld i nära relationer kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexuellt och materiellt. Våldet används för att utöva makt och kontroll genom att skada och skrämma och
blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår. Detta kan leda till att våldet mer och mer blir ett både förväntat och till viss del normaliserat inslag i den utsattas vardag.

Barn som utsätts för våld

Om du misstänker att ett barn kan behöva skydd eller är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa är det viktigt att du tar kontakt med socialförvaltningen via kommunens växel eller skickar in en blankett. Du behöver inte själv ha bevis för att barnet far illa.

Läs mer om orosanmälan

Alternativ till våld

Om du är utsatt för våld i din relation, eller själv använder våld, kan du vända dig direkt till Alternativ till Våld som erbjuder stöd och behandling. ATV erbjuder även stöd och samtal till barn och unga.

Läs mer om Alternativ till våldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hedersrelaterat förtryck och våld

Om du är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, och är mellan 13 och 26 år,
kan du kontakta Origo, ett länsgemensamt resurscenter mot hedersrelaterat våld. 

Läs mer om Origolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också kontakta socialtjänsten i Österåker för hjälp och stöd: 08-540 810 00.

Stöd till våldsutövare

En stor del av arbetet inom området våld i nära relationer fokuserar på den som är utsatt för våldet. Men du som använder våldet har också möjlighet att få stöd och hjälp med ditt beteende. I Österåker erbjuds stöd och behandling till den som utövar våld genom Alternativ till Våld (ATV). länk till annan webbplats

Genom en riktad satsning, Välj att sluta, vill Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i samverkansplattformen Operation Kvinnofrid rikta sig till våldsutövarna. Satsningen syftar till att informera personer som utövar våld mot sin partner, men som aldrig hamnar i rättssystemet, att det går att ändra ett våldsamt beteende och
att det finns hjälp och stöd att få för att göra det. Välj att slutas telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar 020-555 666.

Läs mer om Välj att slutalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Redaktör:
Sofia Nyström

Senast uppdaterad:
måndag 20 maj 2019