Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Resultat

Ordmoln

Detta tog vi med oss från den tidiga dialogen!

Här nedan sammanfattas de tankar och idéer som lämnades in under den tidiga dialogen. Dessa kommer att stå som grund för det vidare arbetet med att ta fram ett planförslag på hur Österåkers kust och skärgård kan komma att utvecklas.

Tack för ert engagemang och medverkan under den tidiga dialogen!

I den framtagna broschyrenPDF kan ni hitta en kortare sammanställning över de tankar, idéer och perspektiv som förmedlades under den tidiga dialogen.

Åkersberga och fastlandets kuststräckaSkapa en mer tillgänglig kust och skärgård

Tillgängligör naturen för fler

Möjliggör för en fortsatt utveckling av fritidshusbebyggelse

Utveckla Näsuddens naturreservat

Tillskapa tappställen för dricksvatten i skärgården

Skapa fler platser för övernattning

Bygg ut fler cykelvägar

Strandskyddet bör respekteras

Möjliggör båtpendling till Stockholm

Koppla Österåkers skärgård med Åkersberga

Utveckla friluftslivet

Tillskapa fler allmänna badplatser

Utveckla befintliga bad

Utveckla gästhamn i Åkersberga

Bygg inte storstad - lägre bebyggelse

Utveckla de marina näringarna

Arbeta för renare hav och vatten

Tillskapa en vandringsled längs kusten

Minska båtarnas negativa påverkan på havet och naturen

Värna om viktiga miljöer längs kusten och i skärgården

 

Ljusterö och FurusundsledenUtveckla service i Linanäs

Utveckla Åsättra som replipunkt

Tillskapa fler allmäna badplatser

Bättre marknadsföring av Österåkers skärgård

Utveckla kollektivtrafiken med fler turer

Möjliggör för fler idrott- och friluftsaktiviteter

Öka säkerheten: Skilj mellan gods- och persontransporter

Arbeta mot erosion

Utveckla fler platser för de äldre

Skapa ett mindre storskaligt kompliment till dagens kollektivtrafik

Arkitektur som smälter in i befintlig bebyggelse

Skapa förutsättningarna för ett hållbart byggande

Samordning mellan båt, färja och buss

Utveckla en servicenod på Ljusterö

Tillskapa ett nytt färjeläge

Strandskydd upplevs som problematiskt

Utveckla näringsliv och turism

Skapa möjlighet för fler att kunna flytta ut i skärgården

Skapa platser för barn och ungdomar

Bygg ut fler cykelvägar

Utveckla Stora Timrarön

Fler småbåtshamnar på Ljusterö

Öppna upp en vattenled mellan norra och Södra Ljusterö


 

Edö och ÖrsöSkapa möjlighet för fler att kunna flytta ut i skärgården

Förbättra kollektivtrafiken under vintern

Strandskydd upplevs som en utmaning

Reglering av fiske

Utveckla hanteringen av sopor och återvinning

Koppling mellan Edö och Åsättra under lågsäsong

Båtkopplingen till Stockholm upplevs som viktigt

Ett mer pålitligt elnät efterfrågas

Laddplatser vid hamnarna på Ljusterö efterfrågas

Utveckla en gästhamn i Åkersberga

Utveckla en servicenod på Ljusterö


Ingmarsö, Husarö och FinnhamnSaknas återvinningsmöjligheter för vissa material och förpackningar

Lanthandeln på Husarö - positivt med service och platsen skapar möjlighet för möten

Uttryckt oro över vattenförsörjning

Bra med transporterna till Husarö

Problematik med trafikregler som inte efterföljs

Finnhamn - ett bra besöksmål

Bättre turtäthet på Waxholmsbolagets båtar

Förbättra kopplingen mellan båt och buss

Utveckla norra hamnen på Ingmarsö

Brottö som kulturreservat upplevs som svårtillgängligt

Strandskyddet upplevs som en utmaning

Skapa möjlighet för fler att kunna flytta ut i skärgården

Utveckla Åsättra hamn som replipunkt

Markandsför kommunen för besökare

Hemtjänst fungerar bra


Workshop med skoleleverFler allmäna badplatser

Fler cykelvägar på Ljusterö

Utveckla platser för fritid och idrott

Värna om naturen

 

Era smultronställen längs kusten och i skärgården

Under den tidiga dialogen fanns det möjlighet att dela med sig av sina smultronställen i Österåkers kommuns kust och skärgård. Här nedan finner ni en sammanställning av dessa platser, passa på att ta en utflykt dit i sommar!

Tryck här för att hitta smultronställena!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smultronställen

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 11 juli 2019