Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tidig dialog

Mellan den 6 maj–30 juni 2019 pågick tidig dialog om det tematiska tillägget till översiktsplanen. Under perioden fördes samtal kring utvecklingen av kust och skärgården fram till år 2040.

 Under maj och juni pågick den tidiga dialogen, första steget i framtagandet av ett tematiskt tillägg till Österåkers nya översiktsplan. Det tematiska tillägget ska fokusera på kust och skärgårdsfrågor.

Budskap och frågeställningar

Till den tidiga dialogen framtogs ett budskap, ett budskap som syftar till att visa kommunens ambition med arbetet.

Vi arbetar för en levande, hållbar och tillgänglig kust och skärgård i Österåkers kommun!

Under den tidiga dialogen låg fokus på frågan: "Hur blir vi länets bästa skärgårdskommun?". Vi formulerade därför ett antal underfrågor som vi ville diskutera med Österåkersbor och andra berörda under den tidiga dialogen:

  • Hur blir vi länets bästa skärgårdskommun?
  • Hur skapas en tillgänglig kust och skärgård?
  • Hur skapas de bästa förutsättningarna för ett aktivt båtliv?
  • Vilka smultronställen finns det längs kusten och i skärgården?
  • Hur underlättar och möjliggör vi för att fler kan leva i, verka i och besöka kust och skärgården i Österåkers kommun?
  • Vilka platser i kust och skärgården borde utvecklas?
  • Vad innebär en hållbar livmiljö för dig?

Kust- och skärgårdsmolnet

För att visa inom vilka ramar den tidiga dialogen kunde föras inom gjordes ''kust- och skärgårdsmolnet''.

Kust- och skärgårdsmolnet

Så samlade vi in tankar och idéer under dialogen

Du kunde dela med dig av dina tankar och idéer om utvecklingen i kust och skärgården på flera olika sätt. Under den tidiga dialogen fanns möjlighet att möta oss tjänstepersoner på flera ställen längs med kusten och i skärgården i Österåker. På plats hade du möjlighet att lämna dina tankar och idéer om utvecklingen direkt i vår brevlåda. Du kunde ställa frågor, lämna dina tankar och idéer eller bara diskutera kust och skärgårdens framtid.

Du hade även möjlighet att lämna dina synpunkter digitalt här på österåker.se/österåker2040, via webbkartor, e-post eller via vanlig post.

Stort tack för ditt engagemang!

Ett stort tack för det engagemang som visades under den tidiga dialogen. Den tidiga dialogen resulterade i intressanta diskussioner och möten med föreningar, företagare, kommuninvånare, besökare och alla andra som valde att delta!

Under resultat ska vi publicera de tankar och idéer om kust och skärgårdens utveckling som inkom under den tidiga dialogen.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
tisdag 9 juli 2019