Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 8 juni klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN juni 2021.pdf Pdf, 304.3 kB. 304.3 kB 2021-06-03 15.30
4. Tjänsteutlåtande - Revidering TNs arkivbeskr och dok.hanteringsplan.pdf Pdf, 104.2 kB. 104.2 kB 2021-06-03 15.30
4. Bilaga 1_TN 2020_ 0153_Arkivbeskrivning 2021-05-25.pdf Pdf, 272.3 kB. 272.3 kB 2021-06-03 15.30
4. Bilaga 2_TN 2020_0153_ Dhpl_TN_ gäller f.o.m 2021-01-01.pdf Pdf, 630.1 kB. 630.1 kB 2021-06-03 15.30
5. Tjänsteutlåtande - Ekonomisk uppföljning april 2021.pdf Pdf, 415.8 kB. 415.8 kB 2021-06-03 15.31
5. Bilaga 1. TN Månadsuppföljning april 2021.pdf Pdf, 993.1 kB. 993.1 kB 2021-06-03 15.31
6. Tjänsteutlåtande - Omdisp av investbudget -Gång och cykel.pdf Pdf, 561.6 kB. 561.6 kB 2021-06-03 15.31
6. Bilaga 1 - Protokoll KF 2020-11-23.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-06-03 15.31
6. Bilaga 2 - Bilaga 15 till Protokoll KF 2020-11-23.pdf Pdf, 289.4 kB. 289.4 kB 2021-06-03 15.31
7. Tjänsteutlåtande - Omdisp av investbudget - Kultur och fritid.pdf Pdf, 564.2 kB. 564.2 kB 2021-06-03 15.31
7. Bilaga 1 - Protokoll KF 2020-11-23.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-06-03 15.31
7. Bilaga 2 - Bilaga 15 till Protokoll KF 2020-11-23.pdf Pdf, 289.4 kB. 289.4 kB 2021-06-03 15.31
8. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut 00241.pdf Pdf, 565.3 kB. 565.3 kB 2021-06-03 15.32
8. Bilaga 1 - Karta.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-06-03 15.32
9. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut 08938.pdf Pdf, 566.2 kB. 566.2 kB 2021-06-03 15.32
9. Bilaga 1 - Karta Etapp 1.pdf Pdf, 361.5 kB. 361.5 kB 2021-06-03 15.32
9. Bilaga 2 - Karta Etapp 2.pdf Pdf, 412.5 kB. 412.5 kB 2021-06-03 15.32
13. Tjänsteutlåtande - Motion 19 2020.pdf Pdf, 586 kB. 586 kB 2021-06-03 15.32
13. Bilaga 1. Motion nr 19_2020 - En välplacerad park i Österskär.pdf Pdf, 555.6 kB. 555.6 kB 2021-06-03 15.33
13. Bilaga 2. Kartskiss Tunavägen23.pdf Pdf, 368.3 kB. 368.3 kB 2021-06-03 15.33
14. Tjänsteutlåtande - Ändrad hastighet - Gångfartsområde Fredsborgsvägen.pdf Pdf, 563.8 kB. 563.8 kB 2021-06-03 15.33
14. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021-042.pdf Pdf, 567.7 kB. 567.7 kB 2021-06-03 15.33
14. Bilaga 2 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf Pdf, 311.7 kB. 311.7 kB 2021-06-03 15.33
15. Tjänsteutlåtande - Ändrad hastighet - Stava.pdf Pdf, 564.9 kB. 564.9 kB 2021-06-03 15.34
15. Bilaga 1 - Lokaltrafikföreskift 0117 2021-043.pdf Pdf, 479.5 kB. 479.5 kB 2021-06-03 15.34
15. Bilaga 2 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf Pdf, 320.7 kB. 320.7 kB 2021-06-03 15.34
15. Bilaga 3 - Remissvar från Trafikverket.pdf Pdf, 648 kB. 648 kB 2021-06-03 15.34
15. Bilaga 4 - Remissvar från Stava samfällighetsförening.pdf Pdf, 185.6 kB. 185.6 kB 2021-06-03 15.34
16. Tjänsteutlåtande - Ändrad hastighet - Täljöviken.pdf Pdf, 565.2 kB. 565.2 kB 2021-06-03 15.34
16. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021-044.pdf Pdf, 517.6 kB. 517.6 kB 2021-06-03 15.34
16. Bilaga 2 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf Pdf, 316.1 kB. 316.1 kB 2021-06-03 15.35
17. Tjänsteutlåtande - Ändrad hastighet - Mellansjövägen.pdf Pdf, 566.2 kB. 566.2 kB 2021-06-03 15.35
17. Bilaga 1 - 045 Mellansjövägen.pdf Pdf, 456.8 kB. 456.8 kB 2021-06-03 15.35
17. Bilaga 2 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf Pdf, 318.2 kB. 318.2 kB 2021-06-03 15.35
17. Bilaga 3 - Remissvar från Trafikverket.pdf Pdf, 70.6 kB. 70.6 kB 2021-06-03 15.35
19. Anmälan av delegationsbeslut.pdf Pdf, 515.2 kB. 515.2 kB 2021-06-03 15.35
19. Bilaga 1 - Anmälan av delegationsbeslut.xlsx Excel, 10.9 kB. 10.9 kB 2021-06-03 15.36
19. Bilaga 2 - Anmälan av delegationsbeslut.xlsx Excel, 17.4 kB. 17.4 kB 2021-06-03 15.36
10. Tjänsteutlåtande - Taxa för parkeringsavgifter på allmän platsmark.pdf Pdf, 591.1 kB. 591.1 kB 2021-06-04 13.49
10. Bilaga 1 - Konsekvensanalys Införande av parkeringsavgifter 2021-05-24.pdf Pdf, 126.7 kB. 126.7 kB 2021-06-04 13.50
11. Tjänsteutlåtande - Svar på Medborgarförslag nr 7_2020.pdf Pdf, 585.8 kB. 585.8 kB 2021-06-04 13.50
11. Bilaga 1 - Medborgarförslag 07 2020 - Parkering Ebjörns väg (2).pdf Pdf, 44 kB. 44 kB 2021-06-04 13.50
12. Tjänsteutlåtande - Svar på Medborgarförslag nr 9 2020.pdf Pdf, 586 kB. 586 kB 2021-06-04 13.51
12. Bilaga 1 - Medborgarförslag 09 2020 - Parkering Ebjörns väg.pdf Pdf, 152.7 kB. 152.7 kB 2021-06-04 13.51
Protokoll TN juni 2021.pdf Pdf, 34.4 MB. 34.4 MB 2021-06-16 11.54

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
fredag 19 februari 2021
Senast uppdaterad:
fredag 19 februari 2021