Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här ser du när utskottets sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsagen den 15 september. Sammanträdet sker i direkt anslutning till sammanträdet i Kommunstyrelsens planarbetsutskott.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSAU 2021-09-15 - rev. 2021-09-13.pdf Pdf, 484.1 kB. 484.1 kB 2021-09-13 12.43
Kallelse KSAU 2021-09-15.pdf Pdf, 465.1 kB. 465.1 kB 2021-09-08 11.28
4. Tjut - Yttrande över revisonsrapport - Granskning av kommunens och Armadas Fastighets ABs upphandlingar och inköp.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-09-08 11.28
4. Bilaga 1. Missiv Upphandling och inköp.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-09-08 11.28
4. Bilaga 2. Revisionsrapport Upphandling och inköp 2021.pdf Pdf, 183.1 kB. 183.1 kB 2021-09-08 11.28
5. Tjut - Svar på revisionsrapport - Granskning av IT- och informationssäkerhet.pdf Pdf, 702.8 kB. 702.8 kB 2021-09-08 11.28
5. Bilaga 1. Missiv IT- och informationssäkerhet.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-09-08 11.28
5. Bilaga 2. Revisionsrapport IT-säkerhet 2021.pdf Pdf, 635.3 kB. 635.3 kB 2021-09-08 11.28
6. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2020 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende Budget för år 2022.pdf Pdf, 695.9 kB. 695.9 kB 2021-09-08 11.28
6. Bilaga 1. (M).pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2021-09-08 11.28
6. Bilaga 2. (L).pdf Pdf, 282.5 kB. 282.5 kB 2021-09-08 11.28
6. Bilaga 3. (C).pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2021-09-08 11.28
6. Bilaga 4. (KD).pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2021-09-08 11.28
6. Bilaga 5. (S).pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2021-09-08 11.28
6. Bilaga 6. (RP).pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-09-08 11.28
6. Bilaga 7. (SD).pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-09-08 11.28
6. Bilaga 8. (V).pdf Pdf, 1017.1 kB. 1017.1 kB 2021-09-08 11.28
6. Bilaga 9. (MP).pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2021-09-08 11.28
8. Tjut - Svar på uppdrag - Se över hur Silviacertifiering kan möjliggöras på samtliga verksamheter i kommunen genom att utforma en modell om finansiellt stöd kan sökas.pdf Pdf, 704.6 kB. 704.6 kB 2021-09-08 11.28
8. Bilaga 1 och 2. Protokollsutdrag VON samt tjut Sociaförvaltningen - Svar på uppdrag - Se över hur Silviacertifiering kan möjliggöras på samtliga verksamheter i kommunen.pdf Pdf, 5.8 MB. 5.8 MB 2021-09-08 11.28
9. Sammanträdestider 2022 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf Pdf, 697.1 kB. 697.1 kB 2021-09-08 11.28
Protokoll KSAU 2021-09-15.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2021-09-20 14.31

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 18 december 2020