Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 13 oktober. OBS! Sammanträdet sker i direkt anslutning till sammanträdet i Kommunstyrelsens planarbetsutskott.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSAU 2021-10-13.pdf Pdf, 763 kB. 763 kB 2021-10-08 10.27
8. Tjut - Medlemskap i Kommuninvest ekonomiska förening.pdf Pdf, 606.2 kB. 606.2 kB 2021-10-12 13.14
8. Bilaga 1. Ägardirektiv Kommuninvest i Sverige AB 2021.pdf Pdf, 207.7 kB. 207.7 kB 2021-10-12 13.14
8. Bilaga 2. Kommuninvest ekonomisk förening Stadgar.pdf Pdf, 6.9 MB. 6.9 MB 2021-10-12 13.14
8. Bilaga 3. Bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB.pdf Pdf, 119.1 kB. 119.1 kB 2021-10-12 13.14
8. Bilaga 4. Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.pdf Pdf, 246.5 kB. 246.5 kB 2021-10-12 13.14
8. Bilaga 5. Avtal om regress.pdf Pdf, 261.4 kB. 261.4 kB 2021-10-12 13.14
8. Bilaga 6. Borgensförbindelse.pdf Pdf, 54.3 kB. 54.3 kB 2021-10-12 13.14
9. Tjut - Villkorat beslut om beviljande av bidrag till Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola angående uppstart av Norrgårdens Lantbruk på Ingmarsö.pdf Pdf, 728.8 kB. 728.8 kB 2021-10-08 10.22
9. Bilaga 1. Ansökan om ägaretillskott till Uppstart Norrgårdens Lantbruk.PDF Pdf, 77.4 kB. 77.4 kB 2021-10-08 10.22
9. Bilaga 2. Stadgar stiftelsen Ingmarsö.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-10-08 10.22
10. Tjut - Destinationsstrategi Roslagen 2030.pdf Pdf, 616.5 kB. 616.5 kB 2021-10-08 10.22
10. Bilaga. Destinationsstrategi Roslagen 2030.pdf Pdf, 794 kB. 794 kB 2021-10-08 10.22
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 15_2019 från Roger Johansson (RP) - Genomför folkomröstning Röllingbyreservatet.pdf Pdf, 471.1 kB. 471.1 kB 2021-10-08 10.22
11. Tjut - Svar på motion nr 15_2019 av Roger Johansson (RP) - Genomför folkomröstning för eller emot att bevara ”Röllingbyreservatet”.pdf Pdf, 471.5 kB. 471.5 kB 2021-10-08 10.22
11. Bilaga. Motion 15_2019.pdf Pdf, 896.8 kB. 896.8 kB 2021-10-08 10.22
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 15_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) – Gör Österåker drogfritt – som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf Pdf, 875.6 kB. 875.6 kB 2021-10-08 10.22
12. Tjut - Svar på motion nr 15_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Gör Österåker drogfritt som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf Pdf, 740.5 kB. 740.5 kB 2021-10-08 10.22
12. Bilaga 1. Motion 15_2020.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-10-08 10.22
12. Bilagor 2 och 3. Protokollsutdrag och tjut SN - Svar på motion nr 15_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) – Gör Österåker drogfritt – som en del i att bekämpa gängkriminaliteten.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2021-10-08 10.22
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 18_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Ökade insatser för återbruk.pdf Pdf, 419.9 kB. 419.9 kB 2021-10-08 10.22
13. Tjut - Svar på motion nr 18_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Ökade insatser för återbruk.pdf Pdf, 584.6 kB. 584.6 kB 2021-10-08 10.22
13. Bilaga. Motion 18_2020.pdf Pdf, 544.7 kB. 544.7 kB 2021-10-08 10.22
14. Ordförandeförslag - Svar på motion 23_2020 från Anders Borelid (SD) - Införa kameraövervakning vid infartsparkeringar.pdf Pdf, 494.4 kB. 494.4 kB 2021-10-08 10.22
14. Tjut - Svar på motion 23_2020 från Anders Borelid (SD) - Införa kameraövervakning vid infartsparkeringar.pdf Pdf, 849.3 kB. 849.3 kB 2021-10-08 10.22
14. Bilaga 1. Motion 23_2020.pdf Pdf, 69.4 kB. 69.4 kB 2021-10-08 10.22
14. Bilaga 2. Statistik om anmälda brott.pdf Pdf, 28.8 kB. 28.8 kB 2021-10-08 10.22
14. Bilaga 3. Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2021-09-14.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-10-08 10.22
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14_2021 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) – Strategi och plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld.pdf Pdf, 488.8 kB. 488.8 kB 2021-10-08 10.22
15. Tjut - Svar på motion nr 14_2021 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Strategi och plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld.pdf Pdf, 750 kB. 750 kB 2021-10-08 10.22
15. Bilaga. Motion 14_202.pdf Pdf, 890.6 kB. 890.6 kB 2021-10-08 10.22
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 26_2021 från Peter Nummert (RP) - Införa två elevstödssamordnare (ESS).pdf Pdf, 511 kB. 511 kB 2021-10-08 10.23
16. Tjut - Svar på motion nr 26_2021 från Peter Nummert (RP) Införa två elevstödssamordnare (ESS).pdf Pdf, 586.6 kB. 586.6 kB 2021-10-08 10.23
16. Bilaga 2. Utredning rörande utvecklingsområden inom servicecenter.docx.pdf Pdf, 444.2 kB. 444.2 kB 2021-10-08 10.22
16. Bilaga 1. Motion 26_2021.pdf Pdf, 858.5 kB. 858.5 kB 2021-10-08 10.23
17. Tjut - Ansökan om tillgänglighetsbidrag 2021.pdf Pdf, 722.9 kB. 722.9 kB 2021-10-08 10.23
17. Bilaga 1. Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2021.pdf Pdf, 95.3 kB. 95.3 kB 2021-10-08 10.23
17. Bilaga 2. Ansökan tillgänglighetsbidrag 2022 SRF Vaxholm-Österåker.pdf Pdf, 9.5 kB. 9.5 kB 2021-10-08 10.23
18. Tjut - Återrapport rörande utvecklingsområden inom servicecenter.pdf Pdf, 707.1 kB. 707.1 kB 2021-10-08 10.23
18. Bilaga. Utredning rörande utvecklingsområden inom servicecenter.docx.pdf Pdf, 444.2 kB. 444.2 kB 2021-10-08 10.23
19. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2020 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende Budget för år 2022.pdf Pdf, 695.9 kB. 695.9 kB 2021-10-08 10.23
19. Bilaga 1. (M).pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2021-10-08 10.23
19. Bilaga 2. (L).pdf Pdf, 282.5 kB. 282.5 kB 2021-10-08 10.23
19. Bilaga 3. (C).pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2021-10-08 10.23
19. Bilaga 4. (KD).pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2021-10-08 10.23
19. Bilaga 5. (S).pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2021-10-08 10.23
19. Bilaga 6. (RP).pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-10-08 10.23
19. Bilaga 7. (SD).pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-10-08 10.23
19. Bilaga 8. (V).pdf Pdf, 1017.1 kB. 1017.1 kB 2021-10-08 10.23
19. Bilaga 9. (MP).pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2021-10-08 10.23
Protokoll KSAU 2021-10-13.pdf Pdf, 17.4 MB. 17.4 MB 2021-10-18 10.03

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 8 oktober 2021