Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 13 september klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.se Länk till annan webbplats.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2021-09-13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse 2021-09-13.pdf Pdf, 238 kB. 238 kB 2021-09-03 13.55
Information om utbildning.pdf Pdf, 249.3 kB. 249.3 kB 2021-09-03 13.55
3a Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-23.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-09-03 13.55
3b Kommunstyrelsens beslut gällande medborgarförslag nr 13-2020.pdf Pdf, 267.4 kB. 267.4 kB 2021-09-03 13.55
3b medborgarförslag nr 13-2020.pdf Pdf, 177.1 kB. 177.1 kB 2021-09-03 13.56
3c Attunda Tingsrätt har entledigat Josefine Radonné som nämndeman.pdf Pdf, 81.5 kB. 81.5 kB 2021-09-09 17.42
4a Svar på interpellation nr 8-2021.pdf Pdf, 181.4 kB. 181.4 kB 2021-09-10 13.30
4a - Interpellation nr 8-2021.pdf Pdf, 371.4 kB. 371.4 kB 2021-09-03 13.56
5. KS Protokoll - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2021.pdf Pdf, 158.4 kB. 158.4 kB 2021-09-03 13.56
5. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2021.pdf Pdf, 550.8 kB. 550.8 kB 2021-09-03 13.56
5. Bilaga 1. Österåkers ekonomiska uppföljning juni 2021.pdf Pdf, 1016 kB. 1016 kB 2021-09-03 13.56
5. Bilaga 2. Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2021.pdf Pdf, 29.6 kB. 29.6 kB 2021-09-03 13.56
5. Bilaga 3. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2021.pdf Pdf, 9.4 kB. 9.4 kB 2021-09-03 13.56
5. Bilaga 4. Sammanställning av driftbudget inkl. utfall för perioden jan-juni 2021.pdf Pdf, 212.9 kB. 212.9 kB 2021-09-03 13.57
5. Bilaga 5. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden på projektnivå 2021.pdf Pdf, 522.3 kB. 522.3 kB 2021-09-03 13.57
5. Bilaga 6. Månadsrapport för pensionsportföljen per juni 2021.pdf Pdf, 555.3 kB. 555.3 kB 2021-09-03 13.57
5. Bilaga 7. Månadsrapport för överlikviditet per juni 2021.pdf Pdf, 516.6 kB. 516.6 kB 2021-09-03 13.57
6. KS Protokoll - Försäljning av fastighet Säby 230 till Åkerholmen Fastigheter AB.pdf Pdf, 96.5 kB. 96.5 kB 2021-09-03 13.57
6. Tjut - Försäljning av fastighet Säby 2_30 till Åkerholmen Fastigheter AB.pdf Pdf, 691.8 kB. 691.8 kB 2021-09-03 13.58
6. Bilaga 1. Ärende från Armada Kommunfastigheter AB till Kommunfullmäktige gällande försäljning av Säby 2_30.pdf Pdf, 154 kB. 154 kB 2021-09-03 13.58
6. Bilaga 2. Protokoll Styrelsemöte Armada kommunfastigheter AB 2020-09-29.pdf Pdf, 117 kB. 117 kB 2021-09-03 13.58
6. Bilaga 3. Protokoll Styrelsemöte Armada kommunfastigheter AB 2021-02-23.pdf Pdf, 127.4 kB. 127.4 kB 2021-09-03 13.58
6. Bilaga 4. Värdeutlåtande Forum Fastighetsekonomi.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-09-03 13.58
6. Bilaga 5. Värdeutlåtande Svefa.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-09-03 13.58
7. KS Protokoll - Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten.pdf Pdf, 108.7 kB. 108.7 kB 2021-09-03 13.59
7. Tjut - Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten.pdf Pdf, 574.1 kB. 574.1 kB 2021-09-03 13.59
7. Bilaga. Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten inkl bilagor.pdf Pdf, 990.2 kB. 990.2 kB 2021-09-03 13.59
8. KS Protokoll - Byte av företagsnamn för aktiebolaget Österåkers Exploateringsfastigheter AB till AB Åkers Kanal samt ändring av bolagsordning.pdf Pdf, 164.2 kB. 164.2 kB 2021-09-03 14.00
8. Tjut - Byte av företagsnamn för aktiebolaget Österåkers Exploateringsfastighet AB till AB Åkers Kanal och samt ändring av bolagsordning.pdf Pdf, 695.9 kB. 695.9 kB 2021-09-03 14.00
8. Bilaga 1. Ändring i bolagsordning på grund av byte av företagsnamn.pdf Pdf, 102 kB. 102 kB 2021-09-03 14.00
8. Bilaga 2. Styrelsemötesprotokoll Armada Fastighets AB 2021-04-20.pdf Pdf, 128.8 kB. 128.8 kB 2021-09-03 14.00
9. KS Protokoll - Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till partier representerade i fullmäktige 2023-2026.pdf Pdf, 357.4 kB. 357.4 kB 2021-09-03 14.02
9. Tjut - Bestämmelser om arvoden och ersättningar till österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till partier representerade i fullmäktige.pdf Pdf, 558.3 kB. 558.3 kB 2021-09-03 14.02
9. Bilaga. Arvodesberedningens protokoll 2021-08-20, jämte bilaga 1.pdf Pdf, 10.2 MB. 10.2 MB 2021-09-03 14.02
10. KS Protokoll - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2021-07-31.pdf Pdf, 111.1 kB. 111.1 kB 2021-09-03 14.03
10. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2021-07-31.pdf Pdf, 179.7 kB. 179.7 kB 2021-09-03 14.03
10. Bilaga 1. Motionsstatistik.pdf Pdf, 211.4 kB. 211.4 kB 2021-09-03 14.03
10. Bilaga 2. Medborgarförslagsstatistik.pdf Pdf, 348.8 kB. 348.8 kB 2021-09-03 14.04
11. Valberedningens förslag KF 2021-09-13.pdf Pdf, 348.3 kB. 348.3 kB 2021-09-10 16.51
12. KS Protokoll - Svar på motion nr 132021 från Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) – Öppen redovisning av skälen för vald exploatör vid direktanvisad mark.pdf Pdf, 225.3 kB. 225.3 kB 2021-09-03 14.04
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 13_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) - Öppen redovisning av skälen för vald exploatör vid direktanvisad mark.pdf Pdf, 94.1 kB. 94.1 kB 2021-09-03 14.05
12. Tjut - Svar på motion nr 13_2021 av Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) - Öppen redovisning av skälen för vald exploatör vid direktanvisad mark.pdf Pdf, 651.8 kB. 651.8 kB 2021-09-03 14.05
12. Bilaga 1. Motion nr 13_2021.pdf Pdf, 834.2 kB. 834.2 kB 2021-09-03 14.06
12. Bilaga 2. Riktlinjer för kommunala markanvisningar.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2021-09-03 14.06
13. Motion nr 33-2021.pdf Pdf, 104.3 kB. 104.3 kB 2021-09-03 14.06
13. Motion nr 34-2021.pdf Pdf, 517.9 kB. 517.9 kB 2021-09-09 17.42
13. Motion nr 35-2021.pdf Pdf, 160.2 kB. 160.2 kB 2021-09-10 16.50
13. Motion nr 36-2021.pdf Pdf, 119.7 kB. 119.7 kB 2021-09-10 16.50
13. Interpellation nr 9-2021.pdf Pdf, 143.1 kB. 143.1 kB 2021-09-09 17.43
13. Interpellation nr 10-2021.pdf Pdf, 133.6 kB. 133.6 kB 2021-09-10 16.50
14. Presidieförslag gällande Medborgarförslag nr 15-2021.pdf Pdf, 100.2 kB. 100.2 kB 2021-09-03 14.06
14. Medborgarförslag nr 15-2021.pdf Pdf, 96.1 kB. 96.1 kB 2021-09-03 14.07
14. Presidieförslag gällande Medborgarförslag nr 16-2021.pdf Pdf, 98 kB. 98 kB 2021-09-03 14.07
14. Medborgarförslag nr 16-2021.pdf Pdf, 86.5 kB. 86.5 kB 2021-09-03 14.07
Omedelbart justerad § 68, Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-13.pdf Pdf, 178.3 kB. 178.3 kB 2021-09-13 21.33
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-13 §§ 61-616.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2021-09-17 14.07

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 13 september 2021
Senast uppdaterad:
torsdag 25 november 2021