Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 8 mars klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunen via servicecenter@osteraker.se.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.selänk till annan webbplats

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2021-03-08.pdf 250.2 kB 2021-02-26 15.26
3a Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08.pdf 614.1 kB 2021-02-26 15.27
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 26-2019.pdf 358.9 kB 2021-02-26 15.27
3c Vård- och omsorgsnämndens rapport ej verkställda beslut.pdf 326.5 kB 2021-02-26 15.27
3d Socialnämndens rapport ej verkställda beslut.pdf 191.1 kB 2021-02-26 15.27
3e Attunda Tingsrätt har entledigat Andreas Adolfson (M).pdf 85.2 kB 2021-02-26 15.28
3f Länsstyrelsen har utsett ny ersättare - Krister Wicander (S).pdf 106.7 kB 2021-02-26 15.28
4a Svar på interpellation nr 1-2021.pdf 269.3 kB 2021-02-26 15.28
4a Interpellation nr 1-2021.pdf 199.3 kB 2021-02-26 15.29
4b Svar på interpellation nr 2-2021.pdf 174.5 kB 2021-03-05 13.54
4b Interpellation nr 2-2021.pdf 145.1 kB 2021-02-26 15.29
5. KS Protokoll - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom Valsättra och NantesSvinningeudd i Svinninge.pdf 128.2 kB 2021-02-26 15.29
5. Tjut inklusive bilagor - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom Valsättra och NantesSvinningeudd i Svinninge.pdf 3.3 MB 2021-02-26 15.29
5. Bilaga 5. Karta, Förslag till nytt verksamhetsområde Valsättra del 1.pdf 732.4 kB 2021-02-26 15.29
5. Bilaga 6. Karta, Förslag till nytt VO för Nantes - Svinningeudd.pdf 739 kB 2021-02-26 15.29
6. KS Protokoll - Nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Nyhagen.pdf 120.1 kB 2021-02-26 15.30
6. Tjut inklusive bilagor - Nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Nyhagen.pdf 1.9 MB 2021-02-26 15.30
6. Bilaga 3. Karta Föslag till nytt VO för V och S i Nyhagen.pdf 659.8 kB 2021-02-26 15.30
7. KS Protokoll - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2021-01-31.pdf 117.4 kB 2021-02-26 15.30
7. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2021-02-01.pdf 420.6 kB 2021-02-26 15.33
7. Bilaga 1. Motionsstatistik - Förteckning över motioner som ej slutbehandlats per 2021-02-01.pdf 185.9 kB 2021-02-26 15.30
7. Bilaga 2. Medborgarförslagsstatistik - Förteckning över medborgarförslag som ej slutbehandlats per 2021-02-01.pdf 160.1 kB 2021-02-26 15.33
8. KS Protokoll - Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under 2021 med anledning av pandemin.pdf 173.4 kB 2021-02-26 15.33
8. Tjut - Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under 2021 med anledning av pandemin.pdf 598.6 kB 2021-02-26 15.34
9. KS Protokoll - Ersättning för mindre undervisningsgrupp i gymnasieskolan inom ramen för gymnasieprislistan 2021.pdf 125.7 kB 2021-02-26 15.35
9. Tjut - Ersättning för mindre undervisningsgrupp i gymnasieskolan inom ramen för gymnasieprislistan 2021.pdf 13.4 MB 2021-02-26 15.35
11. motion nr 5-2021.pdf 138.6 kB 2021-03-05 13.54
11. motion nr 6-2021.pdf 142.8 kB 2021-03-05 13.54
11. motion nr 7-2021.pdf 125.6 kB 2021-03-05 13.54
11. motion nr 8-2021.pdf 124 kB 2021-03-05 13.54
11. motion nr 9-2021.pdf 225 kB 2021-03-05 13.54
12 Presidieförslag medborgarförslag nr 3-2021.pdf 112.1 kB 2021-02-26 15.35
12. Medborgarförslag nr 3-2021.pdf 218.8 kB 2021-02-26 15.35
12. Presidieförslag medborgarförslag nr 4-2021.pdf 95.6 kB 2021-02-26 15.35
12. Medborgarförslag nr 4-2021.pdf 100.4 kB 2021-02-26 15.35
12. Presidieförslag medborgarförslag nr 5-2021.pdf 103.2 kB 2021-02-26 15.36
12. Medborgarförslag nr 5-2021.pdf 112 kB 2021-02-26 15.36
KF Protokoll 2021-03-08.pdf 2.2 MB 2021-03-12 14.33

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
torsdag 17 december 2020
Senast uppdaterad:
måndag 22 mars 2021