Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 2 juni klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN juni 2020.pdf Pdf, 289.8 kB. 289.8 kB 2020-05-28 08.28
3. Skolskjuts - individärenden.pdf Pdf, 335.7 kB. 335.7 kB 2020-05-28 07.54
4. Tjänsteutlåtande - Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2020, Tekniska nämnden.pdf Pdf, 552.7 kB. 552.7 kB 2020-05-28 07.54
4. Bilaga 1 - Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2020.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2020-05-28 07.54
5. Tjänsteutlåtande - Ekonomisk uppföljning per 30 april 2020, Tekniska nämnden.pdf Pdf, 645.1 kB. 645.1 kB 2020-05-28 07.54
5. Bilaga 1 - Ekonomisk uppföljning per 30 april 2020..pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2020-05-28 07.55
7. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut, 08931 Söralidsvägen etp 2-3.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-05-28 07.55
7. Bilaga 1 - Projektplan Söralidsvägen etp 2-3.pdf Pdf, 169.3 kB. 169.3 kB 2020-05-28 07.55
8. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut, 08935 Söralidsvägen Favoriten, GC-väg.pdf Pdf, 937.3 kB. 937.3 kB 2020-05-28 07.55
8. Bilaga 1 - Skiss 19-03-05.pdf Pdf, 691.2 kB. 691.2 kB 2020-05-28 07.55
9. Tjänsteutlåtande - Lokal trafikföreskrift, hastighet Österskärsvägen.pdf Pdf, 550.8 kB. 550.8 kB 2020-05-28 07.55
9. Bilaga 1.pdf Pdf, 348.9 kB. 348.9 kB 2020-05-28 07.56
9. Bilaga 2.pdf Pdf, 375.7 kB. 375.7 kB 2020-05-28 07.56
11. Redovisning delegationsbeslut 20-06-02.pdf Pdf, 450.1 kB. 450.1 kB 2020-05-28 08.26
11. Bilaga 1 - Redovisning av delegationsbeslut 200602.xlsx Excel, 11.9 kB. 11.9 kB 2020-05-28 08.27
11. Bilaga 2 - Redovisning av delegationsbeslut 200602.xlsx Excel, 12.9 kB. 12.9 kB 2020-05-28 08.27
Protokoll TN 2020-06-02.pdf Pdf, 19.4 MB. 19.4 MB 2020-06-04 14.46

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
tisdag 28 januari 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 28 januari 2020