Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 13 oktober klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN oktober 2020.pdf Pdf, 268 kB. 268 kB 2020-10-08 16.35
5. Återrapportering av uppdrag gällande krav på intyg.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-10-08 16.35
5. Bilaga 1 - Skolskjuts och läkarintyg.pdf Pdf, 728 kB. 728 kB 2020-10-08 16.35
5. Bilaga 2 - Skolskjuts och läkarintyg.pdf Pdf, 40.8 kB. 40.8 kB 2020-10-08 16.36
5. Bilaga 3 - Skolskjuts och läkarintyg.pdf Pdf, 713.1 kB. 713.1 kB 2020-10-08 16.36
5. Bilaga 4 - Skolskjuts och läkarintyg.pdf Pdf, 684.6 kB. 684.6 kB 2020-10-08 16.36
5. Bilaga 5 - Skolskjuts och läkarintyg.pdf Pdf, 77.1 kB. 77.1 kB 2020-10-08 16.36
8. Tjänsteutlåtande - månadsuppföljning per september.pdf Pdf, 612.4 kB. 612.4 kB 2020-10-08 16.36
8. Bilaga - Ekonomisk uppföljning per 30 september 2020.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2020-10-08 16.36
9. Tjänsteutlåtande - Förslag till revidering av reglementen.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-10-08 16.36
10. Tjänsteutlåtande - Justering av VA-taxan.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-10-08 16.36
10. Bilaga 1 - Justering av VA-taxan.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2020-10-08 16.37
10. Bilaga 2 - Justering av VA-taxan.pdf Pdf, 126.4 kB. 126.4 kB 2020-10-08 16.37
10. Bilaga 3 - Justering av VA-taxan.pdf Pdf, 280.1 kB. 280.1 kB 2020-10-08 16.37
11. Tjänsteutlåtande - Justering av Avfallstaxa och Slamtaxa.pdf Pdf, 1011.2 kB. 1011.2 kB 2020-10-08 16.37
11. Bilaga 1 - Justering av Avfallstaxa och Slamtaxa.pdf Pdf, 118.3 kB. 118.3 kB 2020-10-08 16.37
12. Tjänsteutlåtande - Svar på motion nr 10_2018-Grovsophämtning.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-10-08 16.37
12. Bilaga 1 - svar på motion nr 10_2018.pdf Pdf, 622.2 kB. 622.2 kB 2020-10-08 16.37
12. Bilaga 2 - svar på motion nr 10_2018.pdf Pdf, 487.8 kB. 487.8 kB 2020-10-08 16.37
12. Bilaga 3 - svar på motion nr 10_2018.pdf Pdf, 541.5 kB. 541.5 kB 2020-10-08 16.38
14. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut Söralidsvägen Favoriten.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-10-08 16.38
14. Bilaga 1 - Skiss 19-03-05.pdf Pdf, 691.2 kB. 691.2 kB 2020-10-08 16.38
15. Tjänsteutl - Svar på Medborgarförslag 33_2019 GC-väg mellan Margretelundsv.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-10-08 16.38
15. Bilaga 1 - Medborgarförslag 33_ 2019 GC-väg mellan Margretelundsvägen och Sjövägen.pdf Pdf, 75.6 kB. 75.6 kB 2020-10-08 16.38
15. Bilaga 2 - Båtnadsprövning - Bildande av allmän platsmark för GC-väg.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2020-10-08 16.38
16. Tjut-Svar på Medborgarförslag 35_ 2019 – Försköning_bullerdämpande åtgärd.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-10-08 16.39
16. Bilaga 2 - Karta Sockenvägen.pdf Pdf, 371.9 kB. 371.9 kB 2020-10-08 16.39
17. Tjänsteutlåtande - Svar på Medborgarförslag 38_2019 Grusa genvägarna.pdf Pdf, 937.8 kB. 937.8 kB 2020-10-08 16.39
18. Tjut- Svar på Medborgarförslag nr 39_2019 Markerad trottoar på Murkelvägen.pdf Pdf, 910.2 kB. 910.2 kB 2020-10-08 16.40
18. Bilaga 2 - Karta Murkelvägen.png Png, 580.6 kB. 580.6 kB 2020-10-08 16.40
Redovisning delegationsbeslut 20-10-13.docx.pdf Pdf, 453.7 kB. 453.7 kB 2020-10-08 16.40
Bilaga 1 - Redovisning av delegationsbeslut 20201006.xlsx Excel, 10.8 kB. 10.8 kB 2020-10-08 16.40
Protokoll TN 2020-10-13.pdf Pdf, 27.9 MB. 27.9 MB 2020-10-19 13.53

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
måndag 21 september 2020
Senast uppdaterad:
fredag 23 oktober 2020