Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen - Extra

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 15 juni klockan 13.00. OBS! Sammanträdsdag och sammanträdestid

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2020-06-15.pdf 577.7 kB 2020-06-05 14.10
3. Tjut - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2021 och plan 2022-2023.pdf 733.4 kB 2020-06-11 11.58
3. Bilaga 1. Direktiv och anvisningar budget 2021 VP 2022-23.pdf 567.8 kB 2020-06-10 14.46
3. Bilaga 2. Prel. budget bruttokostnader.pdf 174 kB 2020-06-10 14.46
3. Bilaga 3. Prel. budget intäkter.pdf 173.9 kB 2020-06-10 14.46
3. Bilaga 4. Prel. investeringsbudget.pdf 209.7 kB 2020-06-10 14.46
3. Bilaga 5. Tidsplan för planeringsprocessen.pdf 347.4 kB 2020-06-10 14.46
4. Tjut - Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente § 1 med anledning av förslag på ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.pdf 243.4 kB 2020-06-08 12.06
4. Bilaga - Protokollsutdrag MHN 2020-06-08, § 4-17 -Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente § 1 med anledning av förslag på ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärd.pdf 529.2 kB 2020-06-09 12.56
4. Tjut MHN - Tillägg i Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente med anledning av förslag på ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.pdf 24.8 MB 2020-06-09 13.01
5. Tjut - Försäljning av Hagby 1-98.pdf 7.9 MB 2020-06-05 14.10
6. Tjut - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf 1.4 MB 2020-06-05 14.10
6. Bilaga 1. Kalkyl.pdf 30.4 kB 2020-06-05 14.11
6. Bilaga 2. Risk- och möjlighetslista kalkyl.pdf 178.1 kB 2020-06-05 14.11
6. Bilaga 3. Produktionstidplan.pdf 124.6 kB 2020-06-05 14.11
6. Bilaga 4. Planritning plan 1.pdf 787.8 kB 2020-06-05 14.11
6. Bilaga 5. Planritning plan 2.pdf 785.5 kB 2020-06-05 14.11
6. Bilaga 6. Fasadbild SV.pdf 594 kB 2020-06-05 14.11
6. Bilaga 7. Fasadvy.jpg 33.8 kB 2020-06-05 14.11
7. Tjut - Sponsoravtal Multihallen.pdf 2.6 MB 2020-06-05 14.10
8. Tjut - Uppsägning av hyresavtal, Åsättra förskola.pdf 1.6 MB 2020-06-05 14.10
9. Tjut - Bidrag till Global Pictures – film om Wira bruk.pdf 1.4 MB 2020-06-09 12.46
10. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 62.3 kB 2020-06-05 14.10
11. Redovisning av delegation Kommunstyrelsen.pdf 57.2 kB 2020-06-05 14.10
Protokoll KS 2020-06-17.pdf 11.4 MB 2020-06-15 17.46

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 5 juni 2020