Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 16 november klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2020-11-16.pdf Pdf, 631.2 kB. 631.2 kB 2020-11-12 09.08
3. Tjut - Budget 2021 och plan 2022-2023 med bilagor.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2020-11-17 10.29
3. Bilaga. Budget 2021, Verksamhetsplan 2021-2023.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2020-11-17 10.29
3. Socialdemokraternas budget 2021 plan 2022 2023.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2020-11-13 18.12
3. Roslagspartiets budget 2021.pdf Pdf, 869.1 kB. 869.1 kB 2020-11-13 18.12
3. Miljöpartiets budget 2021.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2020-11-16 10.14
3. Sverigedemokraternas budget 2021.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-11-16 10.14
3. Vänsterpartiets budget 2021.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-11-16 14.37
4. Tjut - Antagande av Avfallsplan 2030 Österåkers kommun.pdf Pdf, 987.3 kB. 987.3 kB 2020-11-12 13.57
4. Avfallsplan-Handlingsplan 2020-11-11.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-11-12 13.57
4. Avfallsplan-Österåker-del 2-mål-2020-11-11.pdf Pdf, 12.3 MB. 12.3 MB 2020-11-12 13.57
4. Avfallsplan-Österåker-del1-inledning-2020-11-11.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 1 Uppföljning av föregående plan.pdf Pdf, 188.8 kB. 188.8 kB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 2 Nulägesbeskrivning.pdf Pdf, 680.4 kB. 680.4 kB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 3 Framtida insamlingssystem och avfallsmängder.pdf Pdf, 203.3 kB. 203.3 kB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 4 Styrmedel.pdf Pdf, 117 kB. 117 kB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 5 Nedlagda deponier i Österåkers kommun.pdf Pdf, 319.8 kB. 319.8 kB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 6 Miljöbedömning - undersökning om betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 207 kB. 207 kB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 7 Samrådsredogörelse med yttrande.pdf Pdf, 512.2 kB. 512.2 kB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 8 Ordlista.pdf Pdf, 122.2 kB. 122.2 kB 2020-11-12 13.57
5. Tjut - Justering av VA-taxan för Österåkers kommun gällande både anläggningstaxan och brukningstaxa.pdf Pdf, 22.3 MB. 22.3 MB 2020-11-12 09.08
6. Tjut - Justering av Avfallstaxa och Slamtaxa för Österåkers kommun.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2020-11-12 09.08
8. Tjut - Österåkers kommun ansluter till projektet ”Hitta ut”.pdf Pdf, 793 kB. 793 kB 2020-11-12 09.08
9. Tjut - Projektredovisning I, Österåkers Multihall.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2020-11-12 09.08
10. Tjut - Österåkers kommuns yttrande till Utbildningsdepartementet angående delbetänkandet – En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020_42).pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2020-11-12 09.08
11. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 61.6 kB. 61.6 kB 2020-11-12 09.08
12. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 61.3 kB. 61.3 kB 2020-11-12 09.08
Nytt ärende. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2020.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-11-12 09.08
Nytt ärende. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober 2020.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-11-12 09.08
Nytt ärende. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2020.pdf Pdf, 23.6 MB. 23.6 MB 2020-11-13 18.12
Protokoll KS 2020-11-16.pdf Pdf, 18.1 MB. 18.1 MB 2020-11-18 10.07

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 20 december 2019