Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 16 november klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2020-11-16.pdf 631.2 kB 2020-11-12 09.08
3. Tjut - Budget 2021 och plan 2022-2023 med bilagor.pdf 5.4 MB 2020-11-17 10.29
3. Bilaga. Budget 2021, Verksamhetsplan 2021-2023.pdf 2.1 MB 2020-11-17 10.29
3. Socialdemokraternas budget 2021 plan 2022 2023.pdf 2.5 MB 2020-11-13 18.12
3. Roslagspartiets budget 2021.pdf 869.1 kB 2020-11-13 18.12
3. Miljöpartiets budget 2021.pdf 2.5 MB 2020-11-16 10.14
3. Sverigedemokraternas budget 2021.pdf 1.2 MB 2020-11-16 10.14
3. Vänsterpartiets budget 2021.pdf 1.1 MB 2020-11-16 14.37
4. Tjut - Antagande av Avfallsplan 2030 Österåkers kommun.pdf 987.3 kB 2020-11-12 13.57
4. Avfallsplan-Handlingsplan 2020-11-11.pdf 1.4 MB 2020-11-12 13.57
4. Avfallsplan-Österåker-del 2-mål-2020-11-11.pdf 12.3 MB 2020-11-12 13.57
4. Avfallsplan-Österåker-del1-inledning-2020-11-11.pdf 6.1 MB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 1 Uppföljning av föregående plan.pdf 188.8 kB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 2 Nulägesbeskrivning.pdf 680.4 kB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 3 Framtida insamlingssystem och avfallsmängder.pdf 203.3 kB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 4 Styrmedel.pdf 117 kB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 5 Nedlagda deponier i Österåkers kommun.pdf 319.8 kB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 6 Miljöbedömning - undersökning om betydande miljöpåverkan.pdf 207 kB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 7 Samrådsredogörelse med yttrande.pdf 512.2 kB 2020-11-12 13.57
4. Bilaga 8 Ordlista.pdf 122.2 kB 2020-11-12 13.57
5. Tjut - Justering av VA-taxan för Österåkers kommun gällande både anläggningstaxan och brukningstaxa.pdf 22.3 MB 2020-11-12 09.08
6. Tjut - Justering av Avfallstaxa och Slamtaxa för Österåkers kommun.pdf 5.3 MB 2020-11-12 09.08
8. Tjut - Österåkers kommun ansluter till projektet ”Hitta ut”.pdf 793 kB 2020-11-12 09.08
9. Tjut - Projektredovisning I, Österåkers Multihall.pdf 3.6 MB 2020-11-12 09.08
10. Tjut - Österåkers kommuns yttrande till Utbildningsdepartementet angående delbetänkandet – En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020_42).pdf 4.6 MB 2020-11-12 09.08
11. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 61.6 kB 2020-11-12 09.08
12. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 61.3 kB 2020-11-12 09.08
Nytt ärende. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2020.pdf 2.2 MB 2020-11-12 09.08
Nytt ärende. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober 2020.pdf 1 MB 2020-11-12 09.08
Nytt ärende. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2020.pdf 23.6 MB 2020-11-13 18.12
Protokoll KS 2020-11-16.pdf 18.1 MB 2020-11-18 10.07

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 20 december 2019