Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 14 september klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz  radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2020-09-14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2020-09-14.pdf 278.5 kB 2020-09-04 09.44
3. KS protokoll.pdf 39.1 kB 2020-09-29 09.19
3. Ordförandeförslag - Tillfällig utökning av Kommunfullmäktiges möteslokal.pdf 214.7 kB 2020-09-04 09.45
3. Tjut - Utökning av Kommunfullmäktiges möteslokal.pdf 226.5 kB 2020-09-07 14.46
4a Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-24.pdf 973.4 kB 2020-09-04 09.45
4b. Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslag nr 6-2020.pdf 236.4 kB 2020-09-04 09.45
4b Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslag nr 8-2020.pdf 196.1 kB 2020-09-04 09.45
4c. Förskole- och grundskolenämndens svar på uppdrag 31 i Budget 2019 - Utvärdering av förstelärare i förskola.pdf 911.4 kB 2020-09-04 09.45
4d. Socialnämndens rapportering per 2020-03-31.pdf 188.2 kB 2020-09-04 09.45
4e. Socialnämndens rapportering per 2020-06-30.pdf 181.1 kB 2020-09-04 09.45
4f. Vård- och omsorgsnämndens rapportering per 2020-06-30.pdf 292 kB 2020-09-04 09.45
4g. Länsstyrelsen har förordnat Anas Abdullah (-) som vigselförrättare.pdf 150.6 kB 2020-09-04 09.46
4h. Länsstyrelsens beslut om ny ersättare för (S) samt besked gällande ersättare för (SD).pdf 161.6 kB 2020-09-04 09.46
4i. KS protokoll - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2020.pdf 109 kB 2020-09-04 09.46
4i. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2020.pdf 23 MB 2020-09-04 09.46
4j. Protokoll Extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 2020-09-14.pdf 750.1 kB 2020-09-15 16.01
5a. Fråga från Anas Abdullah (-).pdf 72.8 kB 2020-09-04 09.46
5b. Svar på interpellation nr 5-2020.pdf 237.7 kB 2020-09-11 16.24
5b. Interpellation nr 5-2020.pdf 120.6 kB 2020-09-04 09.46
6. KS protokoll.pdf 45.5 kB 2020-09-29 09.19
6. Tjut - Reviderad tidsplan för budgetprocessen innebärande tidigareläggning av Kommunfullmäktiges behandling av Budget 2021 och plan 2022-2023.pdf 464.3 kB 2020-09-07 14.47
7. KS protokoll - Storstockholms brandförsvars taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister för rengöring (sotning).pdf 119.6 kB 2020-09-04 09.47
7. Tjut - Storstockholms brandförsvars taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister för rengöring (sotning).pdf 21.3 MB 2020-09-04 09.47
8. KS protokoll - Policy för hållbart resande.pdf 189.9 kB 2020-09-04 09.47
8. Tjut - Policy för hållbart resande samt därtill hörande åtgärder - Reviderad.pdf 1.4 MB 2020-09-04 09.47
8. Bilaga 1 Policy hållbart resande 2020.pdf 626 kB 2020-09-04 09.47
8. Bilaga 2 Förslag Rutin för klimatväxling.pdf 36.7 kB 2020-09-04 09.47
8. Bilaga 3 Information om Klimatväxlingsutmaningen.pdf 69.9 kB 2020-09-04 09.47
9. KS protokoll - Policy mot riskbruk och skadligt bruk samt upphävande av Alkohol- och drogpolicy.pdf 164.2 kB 2020-09-04 09.48
9. Tjut - Policy mot riskbruk och skadligt bruk samt upphäva Alkohol- och drogpolicy.pdf 3.2 MB 2020-09-04 09.48
10. KS protokoll - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-07-31.pdf 116.5 kB 2020-09-04 09.48
10. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-07-31.pdf 7.1 MB 2020-09-04 09.48
10. bilaga MOTIONSSTATISTIK.pdf 349.9 kB 2020-09-04 09.48
10. bilaga MEDBORFÖRSLAGSSTATISTIK.pdf 390.4 kB 2020-09-04 09.49
11. KS protokoll - Biblioteksplan för Österåkers kommun 2020-2023.pdf 105.7 kB 2020-09-04 09.49
11. Tjut - Biblioteksplan för Österåkers kommun 2020-2023.pdf 5.7 MB 2020-09-04 09.49
13. KS protokoll - Svar på motion nr 52020 från Ann-Christine Furustrand med flera (S).pdf 255.5 kB 2020-09-04 09.49
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2020 från Ann-Christine Furustrand (S), Kristina Embäck (S) och Ingela Westerlund (S) – Barnk.pdf 94.1 kB 2020-09-04 09.49
13. Tjut - Svar på motion nr 5-2020 från Ann-Christine Furustrand (S), Kristina Embäck (S) och Ingela Westerlund (S) - Barnkonventionen%2.pdf 3.4 MB 2020-09-04 09.50
14. motion nr 14-2020.pdf 178.2 kB 2020-09-04 09.50
14. motion nr 15-2020.pdf 343.4 kB 2020-09-11 16.25
14. motion nr 16-2020.pdf 203.2 kB 2020-09-11 16.26
14. motion nr 17-2020.pdf 186.7 kB 2020-09-11 16.26
14. motion nr 18-2020.pdf 111.4 kB 2020-09-11 16.26
14. motion nr 19-2020.pdf 166 kB 2020-09-11 16.26
14. motion nr 20-2020.pdf 78.4 kB 2020-09-11 16.26
14. motion nr 21-2020.pdf 200.1 kB 2020-09-11 16.26
14. interpellation nr 6-2020.pdf 91.1 kB 2020-09-04 09.50
14. interpellation nr 7-2020.pdf 128.9 kB 2020-09-04 09.50
14. interpellation nr 8-2020.pdf 163.7 kB 2020-09-11 16.24
14. interpellation nr 9-2020.pdf 166.1 kB 2020-09-11 16.24
15. presidieförslag avvseende medborgarförslag nr 14-2020.pdf 114.2 kB 2020-09-04 09.50
15. medborgarförslag nr 14-2020.pdf 85 kB 2020-09-04 09.51
15. presidieförslag avseende medborgarförslag nr 15-2020.pdf 101.4 kB 2020-09-04 09.51
15. medborgarförslag nr 15-2020.pdf 138.6 kB 2020-09-04 09.51
15. presidieförslag avseende medborgarförslag nr 16-2020.pdf 145.2 kB 2020-09-04 09.51
15. medborgarförslag nr 16-2020.pdf 99 kB 2020-09-04 09.51
15. presidieförslag avseende medborgarförslag nr 17-2020.pdf 102.8 kB 2020-09-04 09.51
15. medborgarförslag nr 17-2020.pdf 117.4 kB 2020-09-04 09.51
KF Protokoll 2020-09-14 §§ 51-517.pdf 2.6 MB 2020-09-24 14.41

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020