Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 18 maj klockan 18.30 i Runöhallen på Runö Möten & Events, Näsvägen 100 i Åkersberga.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du i stället följer mötet via Radio Österåker, FM 103,7 MHz, eller via Radio Österåkers webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse 2020-05-18.pdf 313.9 kB 2020-05-08 16.41
Missiv från Kommunfullmäktiges ordförande.pdf 98.3 kB 2020-05-08 16.41
3a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-27.pdf 784.6 kB 2020-05-08 16.49
3b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag.pdf 1.4 MB 2020-05-08 16.49
3c. Förskole- och grundskolenämndens svar på medborgarförslag.pdf 308.4 kB 2020-05-08 16.49
3d. Vård- och omsorgsnämndens svar på medborgarförslag.pdf 602.5 kB 2020-05-08 16.49
3e. Kommunstyrelsens återrapportering av budgetuppdrag nr 48,2019.pdf 798.5 kB 2020-05-08 16.49
3f. Förskole- och grundskolenämndens återrapportering av budgetuppdrag nr 26,2019.pdf 432.3 kB 2020-05-08 16.49
3f. Förskole- och grundskolenämndens återrapportering av budgetuppdrag nr 27,2019.pdf 591.4 kB 2020-05-08 16.50
3g. Kultur-och fritidsnämndens återrapportering av budgetuppdrag nr 22,2019.pdf 2.9 MB 2020-05-08 16.50
3g. Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av budggetuppdrag nr 21, 2020.pdf 281.7 kB 2020-05-08 16.50
3h. Årsredovisning och revisionsberättelse för Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf 5.6 MB 2020-05-08 16.50
3i. Ny ledamot och ersättare för (L) i Kommunfullmäktige.pdf 90.3 kB 2020-05-13 17.20
3j. Ny ersättare för (S) i Kommunfullmäktige.pdf 79.7 kB 2020-05-13 17.20
3k. Ny ersättare för (MP) i Kommunfullmäktige.pdf 88.3 kB 2020-05-13 17.20
3L. Dom från Mark- och Miljödomstolen i Mål nr P 5694-19, detaljplan för Säbyvikens marina.pdf 7.2 MB 2020-05-13 17.21
3m. Attunda Tingsrätt begär att kommunen utser 6 ytterligare nämndemän.pdf 368.5 kB 2020-05-13 17.21
4a. Svar på interpellation nr 1-2020.pdf 270.5 kB 2020-05-08 16.50
4a. Interpellation nr 1-2020.pdf 216.5 kB 2020-05-08 16.50
5. KS protokoll - Kommunfullmäktige m.m. Budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022.pdf 88.6 kB 2020-05-08 16.50
5. Tjut - Kommunfullmäktige m.m budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022.pdf 3.1 MB 2020-05-08 16.51
6. KS protokoll - Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2019.pdf 91.6 kB 2020-05-08 16.51
6. Tjut - Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2019.pdf 5.2 MB 2020-05-08 16.51
7. KS protokoll -Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun 2020 och redovisning 2019.pdf 156.5 kB 2020-05-08 16.51
7. Tjut - Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun 2020 och redovisning 2019.pdf 642.6 kB 2020-05-08 16.51
7. Redovisning KS Energi- och klimatrådgivningen i Österåker 2019.pdf 195.8 kB 2020-05-08 16.51
7. Verksamhetsplan Energi- och klimatrådgivningen i Österåker 2020.pdf 164.6 kB 2020-05-08 16.52
8. KS protokoll - Revidering av Tekniska nämndens investeringsbudget för 2020 – Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2020.pdf 162.3 kB 2020-05-08 16.52
8. Tjut samt bilaga 7 - Revidering av Tekniska nämndens investeringsbudget för 2020 – Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2020.pdf 1.7 MB 2020-05-08 16.52
9. KS protokoll - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.pdf 116.6 kB 2020-05-08 16.52
9. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.pdf 8.5 MB 2020-05-08 16.53
9a. KS protokoll - Framtida avloppsrening för Österåkers kommun.pdf 609.4 kB 2020-05-08 16.53
9a. Tjut - Framtida avloppsrening för Österåkers Kommun.pdf 1.1 MB 2020-05-08 16.53
9a. Bilaga a. Utredning läge för och typ av framtida reningsverk.pdf 4.3 MB 2020-05-08 16.54
9a. Bilaga b. Protokoll Roslagsvatten.pdf 1.5 MB 2020-05-08 16.54
10. KS protokoll - Policy för skyltar i Österåkers kommun.pdf 115.4 kB 2020-05-08 16.54
10. Tjut - Skyltpolicy för Österåkers kommun.pdf 19.5 MB 2020-05-08 16.54
11. KS protokoll - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf 111.4 kB 2020-05-08 16.54
11. Tjut - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf 569.7 kB 2020-05-08 16.55
11. Bilaga A. Protokollsutdrag KFN - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf 420.6 kB 2020-05-08 16.55
11. Bilaga B. Tjut - KFN - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf 180.2 kB 2020-05-08 16.55
11. Bilaga 1. Förslag till ny Konstpolicy i Österåkers kommun.pdf 538.4 kB 2020-05-08 16.55
11. Bilaga 2. Nuvarande Konstpolicy i Österåkers kommun.pdf 913.8 kB 2020-05-08 16.55
12. KS protokoll - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-03-15.pdf 126.4 kB 2020-05-08 16.56
12. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-03-15.pdf 7 MB 2020-05-08 16.56
14. KS protokoll - Svar på motion nr 102020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Återbetalning av arvoden som saknat juridiskt stöd.pdf 657.4 kB 2020-05-08 16.56
14. Tjut - Svar på motion nr 10-2020 av Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Återbetalning av arvoden som saknar juridiskt stöd.pdf 10.4 MB 2020-05-08 16.57
14. motion samt bilaga.pdf 257.1 kB 2020-05-08 16.57
15. KS protokoll - Svar på motion nr 162018 från Andreas Lennkvist (V) – Angående CEMR-deklarationen.pdf 126.8 kB 2020-05-08 16.57
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2018 från Andreas Lennkvist (V) - angående CEMR-deklarationen.pdf 446.3 kB 2020-05-08 16.57
15. Tjut - Svar på motion nr 16-2018 från Andreas Lennkvist (V) - angående CEMR-deklarationen.pdf 1.8 MB 2020-05-08 16.57
16. KS protokoll - Svar på motion nr 202018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – NPF-säkra tjänstemän och politiker i Österåkers kommu.pdf 258.1 kB 2020-05-08 16.58
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 20-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – NPF%.pdf 97.9 kB 2020-05-08 16.58
16. Tjut - Svar på motion nr 20-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S)– NPF säkra tjänst.pdf 5.7 MB 2020-05-08 16.58
17. KS protokoll - Svar på motion nr 22019 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Palmolja i Österåkers kommun.pdf 157.7 kB 2020-05-08 16.58
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 2-2019 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Palmolja i Österåkers kommun.pdf 417.4 kB 2020-05-08 16.59
17. Tjut - Svar på motion nr 2-2019 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Palmolja i Österåkers kommun.pdf 2.2 MB 2020-05-08 16.59
18. KS protokoll - Svar på motion nr 32019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf 246.5 kB 2020-05-08 16.59
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3 2019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf 406.7 kB 2020-05-08 16.59
18. Tjut - Svar på motion nr 3-2019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf 1 MB 2020-05-08 17.00
18. Motion - Från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf 371.5 kB 2020-05-08 17.00
19. KS protokoll - Svar på motion nr 52019 från Ann-Christine Furustrand (S) – Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.pdf 192.1 kB 2020-05-08 17.00
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) - Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!.pdf 508.1 kB 2020-05-08 17.00
19. Tjut - Svar på motion nr 5 2019 från Ann-Christine Furustrand (S) - Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!.pdf 1.5 MB 2020-05-08 17.01
19. Bilaga 1. Motion Operation_Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.pdf 531.6 kB 2020-05-08 17.01
19. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-12-12, §10_9.pdf 1.2 MB 2020-05-08 17.01
19. Bilaga 3. Utdrag ur FGN protokoll 191008 § 7_8.pdf 2.2 MB 2020-05-08 17.01
20. KS protokoll - Svar på motion nr 82019 från Ann-Christine Furustrand (S) med flera - Återta Komvux för att bättre anpassa efter kommunens behov.pdf 103.8 kB 2020-05-08 17.01
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8-2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristi.pdf 96.7 kB 2020-05-08 17.01
20. Tjut - Svar på motion nr 8-2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck%2.pdf 13.1 MB 2020-05-08 17.02
21. KS protokoll - Svar på motion nr 162019 från Anders Borelid (SD) – Angående sluss in till hundrastgården.pdf 143.5 kB 2020-05-08 17.02
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2019 från Anders Borelid (SD) – Sluss in till hundrastgårdar.pdf 93.6 kB 2020-05-08 17.02
21.Tjut - Svar på motion nr 16_2019 från Anders Borelid (SD) - Sluss in till hundrastgårdar.pdf 1.9 MB 2020-05-08 17.02
21. Bilaga 1_Motion nr 162019 - Angående sluss in till hundrastgårdar.pdf 341.9 kB 2020-05-08 17.03
21. Bilaga 2_Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_9.pdf 797.2 kB 2020-05-08 17.03
22. interpellation nr 2-2020.pdf 95.3 kB 2020-05-18 15.40
22. interpellation nr 3-2020.pdf 93.6 kB 2020-05-18 15.40
22. interpellation nr 4-2020.pdf 90.6 kB 2020-05-18 15.40
23. Presidieförslag medborgarförslag nr 8-2020.pdf 148.1 kB 2020-05-08 17.03
23. medborgarförslag nr 8-2020.pdf 141.2 kB 2020-05-08 17.03
23. Presidieförslag medborgarförslag nr 9-2020.pdf 113.7 kB 2020-05-08 17.03
23. medborgarförslag nr 9-2020.pdf 537.4 kB 2020-05-08 17.03
23. Presidieförslag medborgarförslag nr 10-2020.pdf 145.9 kB 2020-05-08 17.04
23. medborgarförslag nr 10-2020.pdf 164.1 kB 2020-05-08 17.04
23. Presidieförslag medborgarförslag nr 11-2020.pdf 130.9 kB 2020-05-08 17.04
23. medborgarförslag nr 11-2020.pdf 487.9 kB 2020-05-08 17.04
KF Protokoll 2020-05-18 §§ 31-326.pdf 4.8 MB 2020-05-28 16.29

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020