Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 12 december klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 2019-12-12.pdf 265.4 kB 2019-12-05 12.56
4. Tjänsteutlåtande Ekonomisk uppföljning per 30 nov.pdf 529.6 kB 2019-12-05 12.56
4. Bilaga 1 - Ekonomisk uppföljning per 30 nov.pdf 2 MB 2019-12-05 12.56
5. Tjänsteutlåtande - Attestförteckning för 2020.pdf 35 kB 2019-12-05 12.57
5. Bilaga 1 - Attestförteckning för teknisk nämnd , 2019-11-29.pdf 23.2 kB 2019-12-05 12.57
6. Tjänsteutlåtande Utökning av verksamhetsområde.pdf 1006.2 kB 2019-12-05 12.57
6. Bilaga 1 - Österåkersvattens förslag till beslut.pdf 1008.5 kB 2019-12-05 12.57
6. Bilaga 2 - Utdrag ut styrelsemötesprotokoll.pdf 1 MB 2019-12-05 12.57
6. Bilaga 3 - Översiktskarta över försalg till utvidgat verksamhetsområde.pdf 5.3 MB 2019-12-05 12.57
9. Tjänsteutlåtande Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.pdf 1.3 MB 2019-12-05 12.58
9. Bilaga 1. Motion Operation_Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.pdf 531.6 kB 2019-12-05 12.58
9. Bilaga 2. FGN 2019-0182-02 tjänsteutlåtande 311267_1_1.pdf 223 kB 2019-12-05 12.58
10. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 18_2018.pdf 851.9 kB 2019-12-05 12.59
10. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 18_2018 - Insekts-, bi- och fjärilspark.pdf 464.3 kB 2019-12-05 12.59
11. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 14-2019.pdf 110 kB 2019-12-05 13.00
11. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 142019 - Ny bilövergång av Roslagsbanan.pdf 576.7 kB 2019-12-05 13.00
12. Tjänsteutlåtande - Remissvar Skyltpolicy för Österåkers kommun.pdf 94.6 kB 2019-12-05 13.00
12. Bilaga 1 - Skyltpolicy (remissversion).pdf 2.6 MB 2019-12-05 13.00
12. Bilaga 2 - Motion från Björn Molin (RP) FörändradNy skyltpolicy i österåker 2018-01-22.pdf 670.1 kB 2019-12-05 13.00
12. Bilaga 3 - Riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun, oktober 2014.pdf 10.4 MB 2019-12-05 13.00
13. Tjänsteutlåtande Delegationsordning Tekniska nämnden.pdf 4.7 MB 2019-12-05 13.01
13. Bilaga 1. Förslag till delegationsordning för Tekniska nämnden.pdf 3.7 MB 2019-12-05 13.01
14. Tjänsteutlåtande - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Samhällsbyggnadsförvalningen.pdf 702 kB 2019-12-05 13.01
14. Bilaga 1 - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - blankett.pdf 764.4 kB 2019-12-05 13.01
14. Bilaga 2 - Föredelning av arbetsmiljöuppgifter, instruktion, 2014-12-15.pdf 615.9 kB 2019-12-05 13.02
14. Bilaga 3 - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, arbetsmiljöuppgifter, 2014-12-15.pdf 1.9 MB 2019-12-05 13.02
14. Bilaga 4 - Returnering av fördelad arbetsmiljöuppgift, 2014-12-15.pdf 373.8 kB 2019-12-05 13.02
16. Tjänsteutlåtande - utseende nytt dataskyddsombud för Tekniska nämnden.pdf 527.8 kB 2019-12-05 13.02
16. Bilaga 1 - Utseende av nytt dataskyddsombud för Tekniska nämnden.PDF 52.9 kB 2019-12-05 13.02
17. Tjänsteutlåtande sammanträdesdagar 2020 för Tekniska nämnden.pdf 286.9 kB 2019-12-05 13.03
19. Redovisning delegationsbeslut 2019-12-12.pdf 438.2 kB 2019-12-05 13.03
19. Bilaga 1 - Redovisning delegationsbeslut.pdf 336.4 kB 2019-12-05 13.03
19. Bilaga 2 - Redovisning delegationsbeslut.pdf 328.9 kB 2019-12-05 13.03
Protokoll TN 2019-12-12.pdf 32.8 MB 2019-12-30 09.06

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Carina Eklund
Publicerad:
torsdag 5 december 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 5 december 2019