Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Socialnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 24 januari klockan 17.30.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SN Kallelse 2019-01-24.pdf 201 kB 2019-01-24 11.15
Protokoll Socialnämnden 2019-01-24.pdf 3.2 MB 2019-01-29 07.53
4 Socialnämndens budget och verksamhetsplan 2019.pdf 936.2 kB 2019-01-24 15.12
5 Revidering av delegationsordning för Socialnämnden.pdf 337.2 kB 2019-01-24 15.17
6 Förordnande kompletterande beslutanderätt.pdf 600.4 kB 2019-01-18 16.15
7 Delegation i brådskande ärenden.pdf 714.3 kB 2019-01-18 16.15
8 Svar på granskning av rättssäker handläggning inom barn- och ungdomsvården.pdf 1.7 MB 2019-01-18 16.15
10 Rapport ej verkställda beslut Socialnämnden per 2018-12-31.pdf 245.5 kB 2019-01-18 16.15

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Eriksson
Publicerad:
torsdag 24 januari 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 29 januari 2019