Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 24 april klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-04-24.pdf 773.2 kB 2019-04-09 15.20
3. Protokollsutdrag - Planuppdrag för detaljplan Margretelundsvägen etapp 3.pdf 530.2 kB 2019-04-09 15.19
3. Rev. tjut - Planuppdrag för detaljplan Margretelundsvägen etapp 3.pdf 999.2 kB 2019-04-09 15.19
3. Bilaga 1. Förstudie Margretelundsvägen etapp 3.pdf 4.3 MB 2019-04-09 15.19
4. Protokollsutdrag Tekniska Nämnden - Svar på remiss TN 2018-1821 - Förslag till Trafikändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019-2020 (T20).pdf 9.2 MB 2019-04-24 10.04
4. Protokollsutdrag - Svar på remiss TN 2018-1821 - Förslag till Trafikändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019-2020 (T20).pdf 385.4 kB 2019-04-24 10.04
4. Tjut - Trafikförändringsremiss T20.pdf 926.2 kB 2019-04-24 10.04
4. Bilaga 1 - Remissvar Trafikförändringar T20 - Österåkers kommun.pdf 3.7 MB 2019-04-24 10.04
4. Bilaga 2 - Trafikförändringsremiss T20.pdf 9 MB 2019-04-24 10.04
6. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 16-2018 - Lekplats i Svinninge.pdf 522.2 kB 2019-04-09 15.19
6. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 16-2018 - Lekplats i Svinninge (Nantes).pdf 405.2 kB 2019-04-09 15.19
6. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 16 2018 – Lekplats i Svinninge (Nantes).pdf 569.7 kB 2019-04-09 15.19
6. Bilaga 1. Detaljplan för Björnkärrsvågen m.m..pdf 6.4 MB 2019-04-09 15.19
6. Bilaga 2. Medborgarförslag nr 16-2018.pdf 493.4 kB 2019-04-09 15.19
7. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2019.pdf 374 kB 2019-04-24 10.07
7. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2019.pdf 2.2 MB 2019-04-24 10.07
8. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2019.pdf 386.9 kB 2019-04-24 10.07
8. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2019.pdf 946.7 kB 2019-04-24 10.07
9. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2019.pdf 378.1 kB 2019-04-24 10.07
9. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2019.pdf 14.4 MB 2019-04-24 10.07
10. Protokollsutdrag - Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter, elektroniska cigaretter och påfylInadsbehållare och vissa receptfria läkemedel.pdf 519.9 kB 2019-04-09 15.19
10. Rev. tjut - Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel för 2019.pdf 4.5 MB 2019-04-09 15.19
11. Protokollsutdrag - Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB.pdf 463.5 kB 2019-04-09 15.19
11. Tjut - Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB.pdf 1.5 MB 2019-04-09 15.19
13. Protokollsutdrag - Särskilt boende för äldre på Ljusterö.pdf 797.5 kB 2019-04-09 15.19
13. Rev. tjut - Särskilt boende för äldre på Ljusterö.pdf 1.9 MB 2019-04-09 15.19
14. Protokollsutdrag - Revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottets styrregler.pdf 1.1 MB 2019-04-09 15.19
14. Tjut - Revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottets styrregler.pdf 2 MB 2019-04-09 15.19
16. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 1-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) -Konsultväxling - bättre användning av skattemedel.pdf 494.9 kB 2019-04-09 15.19
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 1-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) -Konsultväxling - bättre användning av skattemedel.pdf 375.5 kB 2019-04-09 15.19
16. Tjut - Svar på motion nr 1-2019 från Ann- Christine Furustrand angående konsultväxling- bättre användning av skattemedel.pdf 1.3 MB 2019-04-09 15.19
18. Protokollsutdrag - Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten.pdf 380 kB 2019-04-24 10.10
18. Tjut - Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten.pdf 7.5 MB 2019-04-24 10.10
19. Protokollsutdrag - Fullmakt för Österåkers kommuns ombud att företräda kommunen AB Vårljus stämma 8 maj 2019.pdf 389.5 kB 2019-04-24 10.11
19. Fullmakt för Österåkers kommuns ombud att företräda kommunen AB Vårljus stämma 8 maj 2019.pdf 207.5 kB 2019-04-24 10.11
20. Protokollsutdrag - Tilläggshyresavtal konstgräsplan Margretelunds fotbollsplan.pdf 517.6 kB 2019-04-09 15.19
20. Tjut - Tilläggshyresavtal konstgräsplan Margretelunds fotbollsplan.pdf 799.9 kB 2019-04-09 15.19
21. Protokollsutdrag - Riktlinjer för att förhindra diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i arbetslivet i Österåkers kommun.pdf 401.2 kB 2019-04-24 10.11
21. Tjut - Riktlinjer för att förhindra diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i arbetslivet i Österåkers kommun.pdf 2.1 MB 2019-04-24 10.11
22. Protokollsutdrag - Fråga angående turistverksamheten i Åkersberga centrum och på Ljusterö torg.pdf 519.9 kB 2019-04-25 15.01
22. Tjut - Svar på fråga om turistverksamheten i Äkersberga centrum och på Ljusterö torg.pdf 1.4 MB 2019-04-25 15.01
23. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 83.2 kB 2019-04-09 15.26
24. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 77.9 kB 2019-04-09 15.26
Protokoll KS 2019-04-24.pdf 14.3 MB 2019-04-29 15.29

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 24 april 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018