Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 20 maj klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-05-20.pdf 487.3 kB 2019-05-15 15.10
3. Protokollsutdrag - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet inom Täljöviken.pdf 520.8 kB 2019-05-15 14.56
3. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet inom Täljöviken.pdf 952.9 kB 2019-05-15 14.56
3. Bilaga 1 Nytt verksamhetsområde i Täljöviken.pdf 659.4 kB 2019-05-15 14.56
3. Bilaga 2 Protokoll österåkers vatten 2019 03 12.pdf 2.3 MB 2019-05-15 14.56
3. Bilaga 3 Verksamhetsområde - Täljöviken.pdf 167.2 kB 2019-05-15 14.56
3. Bilaga 4 Protokoll TN 2019-04-23.pdf 12.5 MB 2019-05-15 14.56
4. Protokollsutdrag - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata inom exploatering Storhagen södra.pdf 499.6 kB 2019-05-15 14.56
4. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata inom exploatering Storhagen södra.pdf 989.4 kB 2019-05-15 14.57
4. Bilaga 1 Nytt verksamhetsområde i Storhagen södra.pdf 661.8 kB 2019-05-15 14.57
4. Bilaga 2 Protokoll österåkers vatten 2019 03 12.pdf 2.3 MB 2019-05-15 14.57
4. Bilaga 3 Verksamhetsområde - Storhagen.pdf 134.2 kB 2019-05-15 14.57
4. Bilaga 4 Protokoll TN 2019-04-23.pdf 12.5 MB 2019-05-15 14.57
5. Protokollsutdrag - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Linanäs.pdf 487.3 kB 2019-05-15 14.58
5. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Linanäs.pdf 949.1 kB 2019-05-15 14.57
5. Bilaga 1 Utvidgat verksamhetsområde i Linanäs.pdf 590.5 kB 2019-05-15 14.57
5. Bilaga 2 Protokoll österåkers vatten 2019 03 12.pdf 2.3 MB 2019-05-15 14.57
5. Bilaga 3 Verksamhetsområde - Linanäs.pdf 180.9 kB 2019-05-15 14.57
5. Bilaga 4 Protokoll TN 2019-04-23.pdf 12.5 MB 2019-05-15 14.57
6. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 10-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss göra allt vi kan för att bygga små yt- och kostnads effektiva bostäder för unga.pdf 401.8 kB 2019-05-15 14.58
6. Ordförandeförslag - Svar på motion 10-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss göra allt vi kan för att bygga små yt-och kostnadseffektiva bostäder för unga!.pdf 455.1 kB 2019-05-15 14.58
6. Tjut - Svar på motion 10-2017 - Låt oss göra allt vi kan för att bygga små yt-och kostnadseffektiva bostäder för unga!.pdf 538.3 kB 2019-05-15 14.59
6. Bilaga. Motion 10_2017.pdf 90.8 kB 2019-05-15 14.59
7. Protokollsutdrag - Markoption gällande försäljning av förskoletomt på fastigheten Svinninge 1-243.pdf 481.9 kB 2019-05-15 15.02
7. Tjut - Markoption gällande försäljning av förskoletomt på fastigheten 2-143.pdf 1.5 MB 2019-05-15 15.01
8. Protokollsutdrag - Markoption gällande försäljning av förskoletomt på fastigheten Svartgarn 2-1.pdf 457.5 kB 2019-05-15 15.02
8. Tjut - Markoption gällande försäljning av förskoletomt på fastigheten Svartgarn 2_1.pdf 1.3 MB 2019-05-15 15.02
9. Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2-151 -Friidrottsarenan.pdf 380.4 kB 2019-05-15 15.03
10. Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen Tuna 8-213 - Österskärsskolan.pdf 372.8 kB 2019-05-15 15.03
11. Protokollsutdrag - Godkänna en intern försäljning inom Armada Fastighets AB av fastigheten Husby 3-34.pdf 428.3 kB 2019-05-15 15.03
11. Tjut - Godkänna en intern försäljning inom Armada Fastighets AB av fastigheten Husby 3-34.pdf 552.7 kB 2019-05-15 15.04
12. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2019.pdf 372.3 kB 2019-05-15 15.03
12. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2019.pdf 1.5 MB 2019-05-15 15.03
13. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige ekonomiska uppföljning per april 2019.pdf 374.4 kB 2019-05-15 15.03
13. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2019.pdf 869.8 kB 2019-05-15 15.03
14. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2019.pdf 374.7 kB 2019-05-15 15.03
14. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2019.pdf 14.6 MB 2019-05-15 15.03
15. Protokollsutdrag - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser.pdf 379.2 kB 2019-05-15 15.05
15. Tjut - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser.pdf 544.1 kB 2019-05-15 15.05
15. Bilaga 1. Årsredovisning - Förvaltningsberättelser för år 2018.pdf 7.8 MB 2019-05-15 15.05
15. Bilaga 2. Revisionsberättelser.pdf 5.6 MB 2019-05-15 15.05
15. Bilaga 3. Förvaltade stiftelsers egna kapital.pdf 287.5 kB 2019-05-15 15.05
16. Protokollsutdrag - Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) i Österåkers kommun.pdf 433.9 kB 2019-05-15 15.06
16. Tjut - Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).pdf 1.5 MB 2019-05-15 15.06
17. Protokollsutdrag - Riktlinjer - arkivkrav för IT-system.pdf 434.8 kB 2019-05-15 15.06
17. Tjut - Riktlinjer - Arkivkrav-IT-system.pdf 811.3 kB 2019-05-15 15.07
17. Riktlinjer - Arkivkrav för IT-system.pdf 194.2 kB 2019-05-15 15.07
18. Tjut - Komplettering till Kommunstyrelsens delegationsordning inom Produktionsutskottets ansvarsområde, avseende beslut om tillsättande av verksamhetschef enligt HSL.pdf 713.9 kB 2019-05-15 15.08
19. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 14-2018 - Flytt av skylt vid Rödbosundet.pdf 507 kB 2019-05-15 15.08
19. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 14-2018 - Flytt av skylt vid Rödbosundet.pdf 327.2 kB 2019-05-15 15.08
19. Tjut - SBF - Svar på Medborgarförslag nr 14-2018 - Flytt av skylt vid Rödbosundet.pdf 606.9 kB 2019-05-15 15.08
19. Protokollsutdrag - TN 2019-04-23, § 4_13.pdf 525.6 kB 2019-05-15 15.08
19. Tjut - TN - Svar på medborgarförslag nr 14-2018 - Flytt av skylt vid Rödbosundet.pdf 608.3 kB 2019-05-15 15.08
19. Bilaga 1. Medborgarförslag 14-2018.pdf 44.6 kB 2019-05-15 15.08
19. Bilaga 2. Karta Rödbosundet.pdf 1.3 MB 2019-05-15 15.08
20. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 64.1 kB 2019-05-15 15.10
21. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 74.9 kB 2019-05-15 15.10
Protokoll KS 2019-05-20.pdf 12.6 MB 2019-05-28 15.59

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 20 maj 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018