Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 6 november klockan 15.00. Observera sammanträdesdag.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-11-06.pdf 146.1 kB 2019-10-23 09.42
3. Protokollsutdrag - Godkännande av planprogram för Åkersberga stad - centrumområdet.pdf 103.6 kB 2019-10-23 09.38
3. Rev. tjut - Godkännande för planprogram för Åkersberga stad – centrumområdet.pdf 1.2 MB 2019-10-23 09.38
3. Bilaga 1. Planprogramhandling, Åkersberga stad - centrumområdet.pdf 81.4 MB 2019-10-23 09.38
3. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 1.1 MB 2019-10-23 09.38
3. Bilaga 3. Hållbarhetsbedömning.pdf 31.2 MB 2019-10-23 09.38
3. Bilaga 4. Hållbarhetsprogram.pdf 4 MB 2019-10-23 09.38
4. Protokollsutdrag - Remissvar angående reviderad Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045.pdf 103.5 kB 2019-10-23 09.38
4. Tjut - Remissvar Lst Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045.pdf 961.4 kB 2019-10-23 09.38
4. Bilaga 1. Missiv - Remiss Reviderad Klimat- och energistrategi 2020-2045.pdf 157.1 kB 2019-10-23 09.38
4. Bilaga 2. Remiss - Klimat- och energistrategi för Stockholms lan 2020-2045.pdf 7.1 MB 2019-10-23 09.38
4. Bilaga 4. Förvaltningens yttrande över reviderad Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045.pdf 87.5 kB 2019-10-23 09.38
5. Protokollsutdrag - Synpunkter över Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.pdf 133.5 kB 2019-10-23 09.38
5. Tjut - Synpunkter över Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.pdf 966.1 kB 2019-10-23 09.38
5. Bilaga 1 Norra Östersjön-samråd viktiga vattenfrågor-missiv.pdf 107.3 kB 2019-10-23 09.38
5. Bilaga 2 Norra Östersjön-samråd viktiga vattenfrågor-svarsformulär.pdf 138.7 kB 2019-10-23 09.38
5. Norra Östersjön-samråd viktiga vattenfrågor-samrådshandling.pdf 3.5 MB 2019-10-23 09.38
6. Protokollsutdrag - Åtgärdsvalsstudie väg 276 - handlingsplan.pdf 74.4 kB 2019-10-23 09.38
6. Tjut - Åtgärdsvalsstudie väg 276 – handlingsplan.pdf 512.2 kB 2019-10-23 09.38
6. Bilaga 1. Handlingsplan-ÅVS-276-okt-2019.pdf 125.6 kB 2019-10-23 09.38
6. Bilaga 2. TN protokoll 7_11.pdf 271.7 kB 2019-10-23 09.38
7. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 14-2018 från Björn Molin (RP) - Angående ridsporten.pdf 107.2 kB 2019-10-23 09.39
7. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14-2018 från Björn Molin (RP) - Angående ridsporten.pdf 86.1 kB 2019-10-23 09.39
7. Tjut - Svar på motion nr 14 2018 från Björn Molin (RP) – Angående ridsporten.pdf 905 kB 2019-10-23 09.39
7. Bilaga 1. Motion nr 14 2018 från Björn Molin (RP) – Angående ridsporten.pdf 608.5 kB 2019-10-23 09.39
7. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 12.pdf 570.3 kB 2019-10-23 09.39
7. Bilaga 3. Skrivelse till Trafikverket Trafiksäkerheten på väg 276 norr om Åkersberga , 2019-06-19.pdf 558.2 kB 2019-10-23 09.39
8. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 21-2018 från Hans Hellberg (RP) - Bygg Södra boulevarden nu!.pdf 101.7 kB 2019-10-23 09.39
8. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21-2018 från Hans Hellberg (RP) - Bygg Södra boulevarden nu!.pdf 92.9 kB 2019-10-23 09.39
8. Tjut - Svar på motion nr 21 2018 från Hans Hellberg (RP) - Bygg Södra boulevarden nu!.pdf 999.1 kB 2019-10-23 09.39
8. Bilaga 1. Motion nr 21 2018 – Bygg Södra boulevarden nu! från Hans Hellberg (RP).pdf 3.1 MB 2019-10-23 09.39
8. Bilaga 2. Medborgarförslag nr 10 2019 – Tillfartsväg till Österskär.pdf 534.9 kB 2019-10-23 09.39
8. Bilaga 3. Medborgarförslag nr 12 2018 – Tillfartsväg till Österskär.pdf 538.4 kB 2019-10-23 09.39
8. Bilaga 4. Medborgarförslag nr 18 2018 – Bifall till Roslagspartiets motion.pdf 765.8 kB 2019-10-23 09.39
8. Bilaga 5. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 14.pdf 482.4 kB 2019-10-23 09.39
8. Bilaga 6. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 16.pdf 463.5 kB 2019-10-23 09.39
8. Bilaga 7. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 18.pdf 515 kB 2019-10-23 09.39
9. Protokollsutdrag - Svar på motion 7-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276-an.pdf 241.4 kB 2019-10-23 09.40
9. Ordförandeförslag - Svar på motion 7-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276-an.pdf 112.1 kB 2019-10-23 09.40
9. Tjut - Svar på motion 7 2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276 an.pdf 1.9 MB 2019-10-23 09.40
9. Bilaga 1. Trafiksäkerheten på väg 276 norr om Åkersberga, brev till Trafikverket, 2019-06-19.pdf 558.2 kB 2019-10-23 09.40
9. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 13.pdf 2 MB 2019-10-23 09.40
9. Bilaga 3. Motion 7 2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276 an.pdf 493.1 kB 2019-10-23 09.40
10. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 10-2019, 12-2019 och 18-2019 - Bifall till Roslagspartiets motion nr 21-2018 ”Bygg Södra Boulevarden nu!”.pdf 106.6 kB 2019-10-23 09.40
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 10-2019, 12-2019 och 18-2019 – Bifall till Roslagspartiets motion nr 21-2018 ”Bygg Södra Boulevarden nu!”.pdf 91.4 kB 2019-10-23 09.40
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 10 2019, 12 2019 och 18 2019 – Bifall till Roslagspartiets motion nr 21 2018 ”Bygg Södra Boulevarden nu!”.pdf 932.6 kB 2019-10-23 09.40
10. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 10 2019 – Tillfartsväg till Österskär.pdf 486.9 kB 2019-10-23 09.40
10. Bilaga 2. Medborgarförslag nr 12 2018 – Tillfartsväg till Österskär.pdf 471.8 kB 2019-10-23 09.40
10. Bilaga 3. Medborgarförslag nr 18 2018 – Bifall till Roslagspartiets motion.pdf 280.2 kB 2019-10-23 09.40
10. Bilaga 4. Motion nr 21 2018 – Bygg Södra boulevarden nu! från Hans Hellberg (RP).pdf 3.1 MB 2019-10-23 09.40
10. Bilaga 5. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 14.pdf 482.4 kB 2019-10-23 09.40
10. Bilaga 6. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 16.pdf 463.5 kB 2019-10-23 09.40
10. Bilaga 7. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 18.pdf 515 kB 2019-10-23 09.40
11. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 11-2019 - Ny tillfartsväg till Österskär.pdf 89.9 kB 2019-10-23 09.41
11. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 11-2019 – Ny tillfartsväg till Österskär.pdf 78.5 kB 2019-10-23 09.41
11. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 11 2019 – Ny tillfartsväg till Österskär.pdf 725 kB 2019-10-23 09.41
11. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 11 2019 – Tillfartsväg till Österskär.pdf 462.6 kB 2019-10-23 09.41
11. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 15.pdf 426.4 kB 2019-10-23 09.41
12. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 13-2019 - Tillfartsväg Österskär.pdf 88.4 kB 2019-10-23 09.41
12. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 13-2019 – Tillfartsväg Österskär.pdf 78.7 kB 2019-10-23 09.41
12. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 13 2019 – Tillfartsväg Österskär.pdf 790.8 kB 2019-10-23 09.41
12. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 13 2019 – Tillfartsväg till Österskär.pdf 550.1 kB 2019-10-23 09.41
12. Bilaga 2. Motion 21 2018 – Bygg Södra boulevarden nu! från Hans Hellberg (RP).pdf 3.1 MB 2019-10-23 09.41
12. Bilaga 3. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 17.pdf 462.1 kB 2019-10-23 09.41
13. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2019.pdf 59.4 kB 2019-10-23 09.41
13. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2019.pdf 630.1 kB 2019-10-25 08.39
14. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2019.pdf 59.5 kB 2019-10-23 09.41
14. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2019.pdf 313.6 kB 2019-10-25 08.39
15. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns uppföljning per september 2019.pdf 58.4 kB 2019-10-23 09.41
15. Tjut - Österåkers kommuns uppföljning per september 2019.pdf 18 MB 2019-10-31 13.19
16. Protokollsutdrag - Svar på skrivelse från kommunens revisorer - Upplysning avseende Kommunstyrelsens hantering av ärendeberedning och sammanträdesarvoden.pdf 66.4 kB 2019-10-23 09.41
16. Tjut - Svar på revisorernas begäran om upplysningar avseende Kommunstyrelsens hantering av ärendeberedning och sammanträdesarvoden.pdf 7.1 MB 2019-11-04 15.05
17. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 5-20I8 från Björn Molin (RP) - Polisens verksamhet.pdf 148.7 kB 2019-10-23 09.41
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2018 från Björn Molin (RP) - Polisens verksamhet.pdf 96.8 kB 2019-10-23 09.41
17. Tjut - Svar på motion nr 5-2018 från Björn Molin (RP) - Polisens verksamhet.pdf 352.2 kB 2019-10-23 09.41
18. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 16-2019 – Rösta ”ja” till seniorkortet som berättigar till obegränsat resande inom kommunen för alla.pdf 90 kB 2019-10-23 09.41
18. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 16-2019 - Rösta ja till seniorkortet som berättigar till obegränsat resande inom kommunen för alla pensionärer.pdf 74.5 kB 2019-10-23 09.41
18. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 16-2019 – Rösta ”ja” till seniorkortet som berättigar till obegränsat resande inom kommunen för alla pensionärer.pdf 1.1 MB 2019-10-23 09.41
19. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 24-2019 - Oppositionsråd.pdf 57 kB 2019-10-23 09.41
19. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 24-2019 - Angående kommunalråd i opposition.pdf 144.1 kB 2019-10-24 15.52
19. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 24-2019 - Angående kommunalråd i opposition.pdf 673.2 kB 2019-10-23 09.41
20. Protokollsutdrag - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf 94 kB 2019-10-23 09.41
20. Tjut - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf 1.6 MB 2019-10-23 09.41
20. Bilaga. Protokollsutdrag från förskole- och grundskolenämnden - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf 106.5 kB 2019-10-23 09.41
21. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 75.2 kB 2019-10-23 09.41
22. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 73.5 kB 2019-10-23 09.41
Nytt ärendet. Tjut - Nytt Dataskyddsombud inom Österåkers kommuns nämndsorganisation.pdf 151.9 kB 2019-11-05 10.51
Protokoll KS 2019-11-06 - Omedelbar justering.pdf 2.6 MB 2019-11-07 13.48
Protokoll KS 2019-11-06.pdf 2.5 MB 2019-11-12 10.58

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 6 november 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018