Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kultur- och fritidsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 12 december klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KFN 191212.pdf 91.3 kB 2019-12-03 14.45
4. Tjut Strategiskt underlag för utveckling av Biskopstuna.pdf 144.7 kB 2019-12-03 14.45
4. Biskosptuna-Stratgegiskt underlag 2019-11-22 LEV.pdf 8.7 MB 2019-12-03 14.45
5. Tjut KFN Månadsuppföljning per oktober 2019.pdf 238 kB 2019-12-03 14.45
5. Bilaga _KFN månadsuppföljning oktober 2019, sammanfattning.pdf 215.7 kB 2019-12-03 14.45
6. Tjut Svar på medborgarförslag 25_2019 Angående drogförebyggande insatser.pdf 350.2 kB 2019-12-03 14.46
6. Bilaga 1. Bemötande av åtgärdsförslag 1-5.pdf 160.5 kB 2019-12-03 14.48
6. KFN Medborgarförslag 25_2019 Angående drogförebyggande insatser.pdf 300.2 kB 2019-12-03 14.49
7. Tjut Österåkers kommuns Kulturpris 2019.pdf 101.6 kB 2019-12-03 14.49
7. Bilaga 1 Nominerade till Österåkers kommuns Kulturpris 2019.pdf 96.8 kB 2019-12-03 14.49
7. Bilaga 2 Lista på Kulturpristagare tom 2018.pdf 115.7 kB 2019-12-03 14.49
8. Tjut Dataskyddsombud KFN.pdf 122.7 kB 2019-12-03 14.49
9. Tjut Förlängning av avtal gällande musikundervisning i Österåkers kommun.pdf 117.9 kB 2019-12-03 14.49
9. bilaga 1 Avtal 2018-11 Musikundervisning Popskolan.pdf 865.5 kB 2019-12-03 14.49
9. bilaga 2 Avtal 2018-11 Musikundervisning Livat.pdf 7.5 MB 2019-12-03 14.50
9. bilaga 3 Avtal 2018-11 Musikundervisning Musikhuset.pdf 7.3 MB 2019-12-03 14.50
10. Tjut Beställning avseende verksamhet utförd av kommunala musikskolan i Österåkers kommun.pdf 102.3 kB 2019-12-03 14.50
10. Överenskommelse ÖM från 2020-2021 musikskoleverksamh.pdf 132.7 kB 2019-12-03 14.50
11. Tjut - Attestföteckning 2020, Kultur- och fritidsnämnden.pdf 92.8 kB 2019-12-05 11.11
11. Bilaga - Attestförteckning 2020, Kultur- och fritidsnämnden.pdf 74.4 kB 2019-12-05 11.11
Protokoll KFN 2019-12-12 - Omedelbar justering.pdf 926.7 kB 2019-12-13 14.21
Protokoll KFN 2019-12-12.pdf 6.6 MB 2019-12-16 10.33

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Sara Salminen
Publicerad:
torsdag 28 november 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 28 november 2019