Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 17 juni klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunarkivet, kommunarkivet@osteraker.se.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Kommunfullmäktige 2019-06-17.pdf 301 kB 2019-06-07 11.54
3a Protokoll Kommunstyrelsen 2019-05-20.pdf 638.7 kB 2019-06-07 11.54
3b. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut per 2019-03-31.pdf 99.1 kB 2019-06-07 11.54
3c. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut per 2019-03-31.pdf 340 kB 2019-06-07 11.54
3d. Svar på medborgarförslag nr 14-2018 - Flytt av skylt vid Rödbosundet.pdf 231.8 kB 2019-06-07 11.54
3e. Protokoll från extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 2019-06-10.pdf 3 MB 2019-07-09 12.40
4a Svar på interpellation nr 6-2019 – Ska besöksnäringen utgå från näringslivsstrategin – av Ann-Christine Furustrand (S).pdf 349.9 kB 2019-06-07 11.54
4a Interpellation nr 6-2019 – Ska besöksnäringen utgå från näringslivsstrategin – av Ann-Christine Furustrand (S).pdf 90.3 kB 2019-06-07 11.54
4b,c Frågor angående de nya miljömålen - av Andreas Lennkvist (V).pdf 43.6 kB 2019-06-07 11.54
4d Fråga angående läkarintyg för skolskjuts - av Ann-Christine Furustrand (S).pdf 257.7 kB 2019-07-09 12.40
5. KS Protokoll - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2020 och planåren 2021-2022.pdf 126.3 kB 2019-06-11 16.11
5. Tjut - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2020 och planåren 2021-2022.pdf 16 MB 2019-06-07 11.54
6. KS Protokoll - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommuns förvaltade stiftelser.pdf 75.2 kB 2019-06-07 11.55
6. Tjut - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser.pdf 544.1 kB 2019-06-07 11.55
6. Bilaga 1. Årsredovisning - Förvaltningsberättelser för år 2018.pdf 7.8 MB 2019-06-07 11.55
6. Bilaga 2. Revisionsberättelser.pdf 5.6 MB 2019-06-07 11.55
6. Bilaga 3. Förvaltade stiftelsers egna kapital.pdf 287.5 kB 2019-06-07 11.55
7. KS Protokoll - Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2151 – Friidrottsarenan.pdf 92.8 kB 2019-06-11 16.13
7. Tjut - Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2-151 – Friidrottsarenan.pdf 405.9 kB 2019-06-07 11.56
8. KS Protokoll - Ansökan om kommunal borgen Tuna 8213 – Österskärsskolan.pdf 69.2 kB 2019-06-11 16.14
8. Tjut - Ansökan om kommunal borgen Tuna 8-213 – Österskärsskolan.pdf 385.7 kB 2019-06-07 11.56
9. KS Protokoll -Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun.pdf 1.9 MB 2019-06-11 16.14
9. Tjut - Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun.pdf 510.2 kB 2019-06-07 11.56
10. KS Protokoll - Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen - Trygg, säker och störningsfri, version 1.0.pdf 78 kB 2019-06-11 16.14
10. Tjut - Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen - Trygg, säker och störningsfri, version 1.0.pdf 254.8 kB 2019-06-07 11.56
10. Bilaga 1- Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf 776.1 kB 2019-06-07 11.57
10. Bilaga 2 Gemensamma förmågor -Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf 391.1 kB 2019-06-07 11.57
10. Bilaga 3 Modellbeskrivning - Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf 1.2 MB 2019-06-07 11.57
10. Bilaga 4 skrivelse Länsstyrelsen - Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf 136.7 kB 2019-06-07 11.57
11. KS Protokoll - Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf 113.8 kB 2019-06-07 11.58
11. Tjut - Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf 1.2 MB 2019-06-07 11.58
11. Bilaga 1 Förslag.pdf 170.5 kB 2019-06-07 11.58
11. Bilaga 2 Kommentarer.pdf 164.2 kB 2019-06-07 11.58
11. Cirkulär 18-31.pdf 37.1 kB 2019-06-07 11.58
12. KS Protokoll - Kompensation för framtida pensionsbortfall för förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf 95.5 kB 2019-06-11 16.14
12. Tjut - Kompensation för framtida pensionsbortfall för förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf 290.8 kB 2019-06-07 11.59
13. KS Protokoll - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet inom Täljöviken.pdf 73.5 kB 2019-06-07 11.59
13. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet inom Täljöviken.pdf 952.9 kB 2019-06-07 11.59
13. Bilaga 1 Nytt verksamhetsområde i Täljöviken.pdf 659.4 kB 2019-06-07 11.59
13. Bilaga 2 Protokoll österåkersvatten 2019 03 12.pdf 2.3 MB 2019-06-07 11.59
13. Bilaga 3 Verksamhetsområde - Täljöviken.pdf 167.2 kB 2019-06-07 11.59
13. Bilaga 4 Protokoll TN 2019-04-23.pdf 12.5 MB 2019-06-07 12.00
14. KS Protokoll - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata inom exploatering Storhagen södra.pdf 70.5 kB 2019-06-07 12.03
14. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata inom exploatering Storhagen södra.pdf 989.4 kB 2019-06-07 12.03
14. Bilaga 1 Nytt verksamhetsområde i Storhagen södra.pdf 661.8 kB 2019-06-07 12.04
14. Bilaga 2 Protokoll österåkersvatten 2019 03 12.pdf 2.3 MB 2019-06-07 12.04
14. Bilaga 3 Verksamhetsområde - Storhagen.pdf 134.2 kB 2019-06-07 12.04
14. Bilaga 4 Protokoll TN 2019-04-23.pdf 12.5 MB 2019-06-07 12.04
15. KS Protokoll - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Linanäs.pdf 68.4 kB 2019-06-07 12.05
15. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Linanäs.pdf 949.1 kB 2019-06-07 12.05
15. Bilaga 1 Utvidgat verksamhetsområde i Linanäs.pdf 590.5 kB 2019-06-07 12.05
15. Bilaga 2 Protokoll österåkersvatten 2019 03 12.pdf 2.3 MB 2019-06-07 12.05
15. Bilaga 3 Verksamhetsområde - Linanäs.pdf 180.9 kB 2019-06-07 12.05
15. Bilaga 4 Protokoll TN 2019-04-23.pdf 12.5 MB 2019-06-07 12.06
17. KS Protokoll Svar på motion nr 102017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Låt oss göra allt vi kan för att bygga små yt- och kostnadseffektiva bostäder för unga.pdf 111.3 kB 2019-06-07 12.06
17. Ordförandeförslag - Svar på motion 10-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss göra allt vi kan för att bygga små yt-och%.pdf 455.1 kB 2019-06-07 12.06
17. Tjut - Svar på motion 10-2017 - Låt oss göra allt vi kan för att bygga små yt-och kostnadseffektiva bostäder för unga!.pdf 538.3 kB 2019-06-07 12.06
17. Bilaga. Motion 10_2017.pdf 90.8 kB 2019-06-07 12.06
18. KS Protokoll - Svar på motion nr 19-2017 från Björn Molin (RP) – Angående tiggeriet.pdf 172.7 kB 2019-06-11 16.14
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 19-2017 från Björn Molin (RP) - Angående tiggeriet.pdf 109.5 kB 2019-06-07 12.07
18. Tjut - Svar på motion nr 19 2017 från Björn Molin (RP) - Angående tiggeriet.pdf 220.8 kB 2019-06-07 12.07
18. Motion nr 19-2017 från Björn Molin (RP) - Angående tiggeriet.pdf 208.3 kB 2019-06-07 12.07
19. Nya motioner.pdf 674.3 kB 2019-07-09 12.41
19. Nya interpellationer.pdf 574.6 kB 2019-07-09 12.42
20. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 22-2019.pdf 219.6 kB 2019-06-07 12.08
20. Presideförslag samt medborgarförslag nr 23-2019.pdf 130.5 kB 2019-06-07 12.08
KF Protokoll 2019-06-17 §§ 61-622.pdf 4.7 MB 2019-06-26 13.57

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 17 juni 2019
Senast uppdaterad:
fredag 25 september 2020