Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 9 december klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2020-12-09länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 2019-12-09.pdf 214.3 kB 2019-11-29 17.22
3a Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-06.pdf 3.8 MB 2019-11-29 17.22
3b Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20.pdf 2.1 MB 2019-11-29 17.22
4. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 24-2019 – Angående kommunalråd i opposition.pdf 190.5 kB 2019-11-29 17.23
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 24-2019 - Angående kommunalråd i opposition.pdf 144.1 kB 2019-11-29 17.23
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 24-2019 - Angående kommunalråd i opposition.pdf 673.2 kB 2019-11-29 17.23
5. Svar på interpellation nr 12-2019.pdf 251.1 kB 2019-11-29 17.23
5. Interpellation nr 12-2019.pdf 116.1 kB 2019-11-29 17.23
6. KS Protokoll - Godkännande av planprogram för Åkersberga stad - centrumområdet.pdf 195.2 kB 2019-11-29 17.23
6. Rev. tjut - Godkännande för planprogram för Åkersberga stad – centrumområdet.pdf 1.2 MB 2019-11-29 17.24
6. Bilaga 1. Planprogramhandling, Åkersberga stad - centrumområdet.pdf 81.4 MB 2019-11-29 17.24
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 1.1 MB 2019-11-29 17.24
6. Bilaga 3. Hållbarhetsbedömning.pdf 31.2 MB 2019-11-29 17.24
6. Bilaga 4. Hållbarhetsprogram.pdf 4 MB 2019-11-29 17.25
7. KS Protokoll - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf 123.4 kB 2019-11-29 17.25
7. Tjut - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf 1.6 MB 2019-11-29 17.25
7. Bilaga. Protokollsutdrag från förskole- och grundskolenämnden - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf 106.5 kB 2019-11-29 17.25
9. KS Protokoll - Svar på motion nr 5-2018 från Björn Molin (RP) – Polisens verksamhet.pdf 187.6 kB 2019-11-29 17.25
9. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2018 från Björn Molin (RP) - Polisens verksamhet.pdf 96.8 kB 2019-11-29 17.26
9. Tjut - Svar på motion nr 5-2018 från Björn Molin (RP) - Polisens verksamhet.pdf 352.2 kB 2019-11-29 17.26
10. KS Protokoll - Svar på motion nr 14-2018 från Björn Molin (RP) – Angående ridsporten.pdf 143.9 kB 2019-11-29 17.26
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14-2018 från Björn Molin (RP) - Angående ridsporten.pdf 86.1 kB 2019-11-29 17.26
10. Tjut - Svar på motion nr 14 2018 från Björn Molin (RP) – Angående ridsporten.pdf 905 kB 2019-11-29 17.26
10. Bilaga 1. Motion nr 14 2018 från Björn Molin (RP) – Angående ridsporten.pdf 608.5 kB 2019-11-29 17.26
10. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 12.pdf 570.3 kB 2019-11-29 17.26
10. Bilaga 3. Skrivelse till Trafikverket Trafiksäkerheten på väg 276 norr om Åkersberga , 2019-06-19.pdf 558.2 kB 2019-11-29 17.27
11. KS Protokoll - Svar på motion nr 21-2018 från Hans Hellberg (RP) – Bygg Södra boulevarden nu!.pdf 140.9 kB 2019-11-29 17.27
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21-2018 från Hans Hellberg (RP) - Bygg Södra boulevarden nu!.pdf 92.9 kB 2019-11-29 17.28
11. Tjut - Svar på motion nr 21 2018 från Hans Hellberg (RP) - Bygg Södra boulevarden nu!.pdf 999.1 kB 2019-11-29 17.29
11. Bilaga 1. Motion nr 21 2018 – Bygg Södra boulevarden nu! från Hans Hellberg (RP).pdf 3.1 MB 2019-11-29 17.29
11. Bilaga 2. Medborgarförslag nr 10 2019 – Tillfartsväg till Österskär.pdf 534.9 kB 2019-11-29 17.29
11. Bilaga 3. Medborgarförslag nr 12 2018 – Tillfartsväg till Österskär.pdf 538.4 kB 2019-11-29 17.29
11. Bilaga 4. Medborgarförslag nr 18 2018 – Bifall till Roslagspartiets motion.pdf 765.8 kB 2019-11-29 17.29
11. Bilaga 5. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 14.pdf 482.4 kB 2019-11-29 17.30
11. Bilaga 6. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 16.pdf 463.5 kB 2019-11-29 17.30
11. Bilaga 7. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 18.pdf 515 kB 2019-11-29 17.30
11. bilaga medborgarförslag.pdf 596.6 kB 2019-11-29 17.30
12. KS Protokoll - Svar på motion nr 7-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276an.pdf 275.1 kB 2019-11-29 17.31
12. Ordförandeförslag - Svar på motion 7-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276-an.pdf 112.1 kB 2019-11-29 17.31
12. Tjut - Svar på motion 7 2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276 an.pdf 1.9 MB 2019-11-29 17.31
12. Bilaga 1. Trafiksäkerheten på väg 276 norr om Åkersberga, brev till Trafikverket, 2019-06-19.pdf 558.2 kB 2019-11-29 17.31
12. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 13.pdf 2 MB 2019-11-29 17.31
12. Bilaga 3. Motion 7 2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276 an.pdf 493.1 kB 2019-11-29 17.31
13. Interpellation nr 13-2019.pdf 505.5 kB 2019-12-09 12.25
13. Interpellation nr 14-2019.pdf 132.9 kB 2019-12-09 12.25
KF Protokoll 2019-12-09 §§ 101-1017.pdf 2.5 MB 2019-12-18 12.03

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
torsdag 28 november 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020