Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 12 december klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse GVN 12 december 2019.pdföppnas i nytt fönster 94.1 kB 2019-12-04 16.11
5. Tjut Månadsuppföljning september och oktober 2019.pdföppnas i nytt fönster 151.1 kB 2019-12-04 16.12
5. GVN Månadsuppföljning per september-19.pdföppnas i nytt fönster 299.2 kB 2019-12-04 16.12
5. GVN Månadsuppföljning per oktober-19.pdföppnas i nytt fönster 326.3 kB 2019-12-04 16.12
6. Tjut Nytt Dataskyddsombud.pdföppnas i nytt fönster 173.3 kB 2019-12-04 16.12
7. Tjut Svar på uppdrag 22_ 2019 Uppdrag att utreda orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa bland annat med hjälp av Stockholmsenkäten.pdföppnas i nytt fönster 259.9 kB 2019-12-04 16.12
7. Bilaga 1 - Utredning av orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa.pdföppnas i nytt fönster 314.5 kB 2019-12-04 16.13
7. Bilaga 2 - Tabell, Stockholmsenkäten.pdföppnas i nytt fönster 140.1 kB 2019-12-04 16.13
7. Bilaga 3 - Tabell, LUPP.pdföppnas i nytt fönster 98.5 kB 2019-12-04 16.13
8. Tjut Svar på medborgarförslag nr 25_2019 Angående drogförebyggande insatser.pdföppnas i nytt fönster 429.7 kB 2019-12-04 16.13
8. Medborgarförslag 25_2019 - Angående drogförebyggande insatser.pdföppnas i nytt fönster 734.5 kB 2019-12-04 16.14
8. Bilaga 1 - Bemötande av åtgärdsförslag 1-5.pdföppnas i nytt fönster 160.6 kB 2019-12-04 16.14
8. Bilaga 2 - Handlingsplan ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel om pengar) för Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 90.9 kB 2019-12-04 16.14
9. Tjut Återrapport av uppdrag 29 i budget 2019 - Utreda behovet av ytterligare yrkesprogram.pdföppnas i nytt fönster 368.1 kB 2019-12-04 16.14
10. Tjut Återrapport av uppdrag från KF, med anledning av svar på motion nr 21_ 2017, skolor saknar porrfilter på sina datorer.pdföppnas i nytt fönster 287.9 kB 2019-12-04 16.14
10. GVN Bilaga 1. Motion 21_2017 skolor saknar porrfilter på sina datorer.pdföppnas i nytt fönster 101.4 kB 2019-12-04 16.15
11. Tjut Svar på motion 8 2019- Återta komvux.pdföppnas i nytt fönster 329.6 kB 2019-12-04 16.15
11. GVN Bilaga 1. Motion_8_2019 _ Återta komvux.pdföppnas i nytt fönster 464.3 kB 2019-12-04 16.15
12. Tjut Attestförteckning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020.pdföppnas i nytt fönster 126.5 kB 2019-12-04 16.15
12. Bilaga attestförteckning GVN 2020.pdföppnas i nytt fönster 85.6 kB 2019-12-04 16.15
Protokoll GVN 191212.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2019-12-16 13.51

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 28 november 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 28 november 2019