Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 6 mars klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse SKN 2018-03-06.pdf 71.2 kB 2018-02-16 11.01
3. Tjut - Verksamhetsberättelse 2017, Skolnämnden.pdf 205.8 kB 2018-02-16 11.01
3. Bilaga - Skolnämndens Verksamhetsberättelsen 2017.pdf 624.9 kB 2018-02-16 11.01
4. Tjut - Pedagogpris i Österåkers kommun.pdf 272.3 kB 2018-02-16 11.01
4. Bilaga - Kriterier för pedagogpris i Österåkers kommun.pdf 275.3 kB 2018-02-16 11.01
5. Tjut - Riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående huvudman inom förskola.pdf 501.7 kB 2018-02-16 11.01
5. Bilaga - Riktlinjer för extra lokalbidrag 2018.pdf 88.7 kB 2018-02-16 11.01
6. Tjut - Översyn av riktlinjer barnomsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.pdf 507.1 kB 2018-02-16 11.01
6. Bilaga - Kostnadsberäkning för insatsen barnomsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.pdf 173.8 kB 2018-02-16 11.01
7. Tjut - Redovisning av aktiva åtgärder mot diskriminering och sexuella trakasserier på Österåkers förskolor och skolor.pdf 639.4 kB 2018-02-16 11.01
7. Bilaga - Antal kränkningar 2017.pdf 330.8 kB 2018-02-16 11.01
7. Bilaga - Rutin Kränkande Behandling Produktionsförvaltningen.pdf 130.5 kB 2018-02-16 11.01
7. Bilaga - Österåkers kommun rutin för arbete mot kränkande särbehandling i arbetslivet inklusive diskriminering och trakasserier.pdf 234.7 kB 2018-02-16 11.01
8. Tjut - Svar på Motion nr 28 2016 - Motion angående utredning kring behov av särskilt stöd.pdf 491.2 kB 2018-02-16 11.01
8. Bilaga - Motion om särskilt stöd.pdf 230.4 kB 2018-02-16 11.01
9. Tjut - Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB, Fredsborgs förskola 2018.pdf 305.9 kB 2018-02-16 11.01
10. Tjut - Uppdrag budget 2018, nr 34 - Skolnämnden får i uppdrag att tillsammans med Socialnämnden utreda hur Österåkers kommun kan få en ökad skolnärvaro genom förvaltningsövergripande arb.pdf 594.6 kB 2018-02-16 11.01
10. Bilaga - Projektplan för problematisk skolfrånvaro.pdf 281.4 kB 2018-02-16 11.01
11. Tjut - Uppdrag budget 2018 nr 25 - att utreda möjligheten att starta förskola alternativt pedagogisk omsorg på Ingmarsö.pdf 760.4 kB 2018-02-16 11.01
11. Bilaga - Kostnadskalkyl.pdf 195.3 kB 2018-02-16 11.01
11. Bilaga - Produktionsförvaltningens svar på uppdrag 25 budget 2018.pdf 637.6 kB 2018-02-16 11.01
12. Redovisning av beslut delegerade av Skolnämnden under perioden 180112-180215.pdf 178.1 kB 2018-02-16 11.01
SKN Protokoll 2018-03-06.pdf 6.3 MB 2018-03-08 08.46

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Johansson
Publicerad:
tisdag 19 december 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 15 mars 2018