Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 8 maj klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse SKN 2018-05-08.pdf 51.2 kB 2018-04-23 13.30
3. Tjut - Månadsuppföljning per mars 2018 Skolnämnden.pdf 179.1 kB 2018-04-23 13.30
3. Bilaga - Månadsuppföljning mars 2018 SKN.pdf 275.5 kB 2018-04-23 13.30
4. Tjut - Svar på motion nr 13 2017 av Marie Wengse (SÖ) - Gällande översyn av ledningsstruktur inom beställar- utförarorganisation för skolfrågor.pdf 397.4 kB 2018-04-23 13.30
4. Bilaga - motion nr 13 2017 av Marie Wengse (SÖ) - Gällande översyn av ledningsstruktur inom beställar-utförarorganisation för skolfrågor.pdf 368.3 kB 2018-04-23 13.30
5. Tjut - Svar på motion nr 14 2017 - Av Marie Wengse (SÖ) - Angående förändrad skolpeng.pdf 439.6 kB 2018-04-23 13.30
5. Bilaga - Motion nr 14 2017- Av Marie Wengse (SÖ) - Angående förändrad skolpeng.pdf 827.3 kB 2018-04-23 13.30
6. Tjut - Svar på motion nr 18 2017 – Av Ann-Christine Furustrand (S), Kristina Embäck (S) – Aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda kvinnor till ekonomisk självständighet.pdf 294.8 kB 2018-04-23 13.30
6. Bilaga - Motion nr 18 2017 – Av Ann-Christine Furustrand (S), Kristina Embäck (S) – Aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda kvinnor till ekonomisk självständighet.pdf 471.2 kB 2018-04-23 13.30
7. Tjut - Svar på revisionsrapport - Program för uppföljning av privata utförare.pdf 420.1 kB 2018-04-23 13.30
7. Bilaga - Rapport uppföljning och insyn.pdf 453.7 kB 2018-04-23 13.30
7. Bilaga - Missiv uppföljning och insyn.pdf 337.7 kB 2018-04-23 13.30
8. Tjut - Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå.pdf 443.2 kB 2018-04-23 13.30
8. Bilaga - Missiv Granskning av service och tillgänglighet.pdf 376.1 kB 2018-04-23 13.30
8. Bilaga - Rapport Granskning av service och tillgänglighet.pdf 647.6 kB 2018-04-23 13.30
9. Redovisning av fattade delegationsbeslut SKN 170320-180423.pdf 182.7 kB 2018-04-23 13.30
11. Beredningsprocess 2017.pdf 509.1 kB 2018-04-23 13.30
SKN Protokoll 2018-05-08.pdf 4.1 MB 2018-05-08 20.04

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Johansson
Publicerad:
tisdag 19 december 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 19 december 2017